Rank a Brand

Hoe duurzaam is Speedo?

Speedo & duurzaam


Speedo logo

Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 6 uit 16

Samenvatting duurzaamheid

Merkhouder: Pentland Group
Hoofdkantoor: London, United Kingdom
Sector: Surf, strand & badmode
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: Speedo, Bags

Weet je meer over duurzaamheid & Speedo?

Speedo Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 17 May 2013 door Mario
Laatst gecontroleerd: 17 May 2013 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Speedo heeft verschillende maatregelen voor bescherming van het klimaat, zoals energie-efficiëntiemaatregelen in haar kantoor gebouw of zakenvluchten vermijden indien mogelijk. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Speedo noch Pentland (merk eigenaar) hebben een up-to-date koolstofvoetafdruk gepubliceerd. Dus is het niet duidelijk of de beleidsmaatregelen daadwerkelijk geholpen de totale jaarlijkse CO2-uitstoot te verminderen. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Pentland noemt het heeft een doel om de koolstofuitstoot te verminderen, maar geeft niet het streefpercentage of het streefjaar. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Speedo communiceert een beleid ter vermindering van het gebruik van energie en verontreiniging door de industrie. De gerapporteerde maatregelen zijn echter niet gedetailleerd genoeg (zie pagina 16). Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Pentland vermeldt dat het onderzoekt de mogelijkheid van het werken met meer milieuvriendelijke materialen (zie pagina 14). Echter wordt geen informatie verstrekt over het aandeel van deze producten in de totale productie. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) haar milieubeleid gepubliceerd dat betrekking heeft op de 'natte processen' in de productieketen, zoals het bleken en verven van stoffen? In 2011 Pentland heeft herzien de beleid, normen en richtsnoeren voor het beheer van beperkte stoffen en het vraagt om haar leveranciers naleving van dit document. Pentland publiceert echter geen eigen RSL (beperkte stoffen lijst) (zie pagina 16). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

5 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Speedo heeft een Code van arbeidsnormen voor leveranciers waar alle normen worden genoemd. Pentland (de merk eigenaar van Speedo) is ook een lid van ETI. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? In ETI Base Code: 1. Ja, juridisch bindend arbeidsverhoudingen (zie punt 8); 2. Ja, de maximale werkweek van 48 uur, overuren (max 12 uur) is vrijwillig (punt 6); 3. Ja, levende lonen worden betaald (punt 5). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? In ETI Base Code: Dit recht wordt vermeld, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van de beperkingen van het recht (zie punt 2). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Speedo noch Pentland biedt een belangrijke lijst van directe leveranciers op haar website. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consumenten verantwoordelijk keuzes te maken. Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Pentland is een lid van het ETI. Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Pentland is een lid van ETI, wat betekent dat vakbonden en/of zakelijke-onafhankelijke NGO's een formele en co-beslissende stem binnen het initiatief hebben en medeverantwoordelijk voor de integriteit en de geloofwaardigheid van het initiatief zijn. Bron
7. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Speedo noch Pentland rapporten over haar beleid te controleren fabrieken Speedo producten, op haar website. Bron
8. Hebben de inspanningen van het merk (bedrijf) voor betere arbeidsomstandigheden geleid tot een naleving van de gedragscode voor minimaal 30% van het inkoopvolume, of staat minimaal 80% 'onder toezicht'? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 7. Bron