Rank a Brand

Hoe duurzaam is eBay?

EBay & duurzaam


eBay
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 4 uit 16

Samenvatting duurzaamheid

eBay heeft het D-label behaald. eBay heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt, onder meer door transparantie over CO2-uitstoot, maar er valt nog genoeg te doen.

Merkhouder: eBay Inc.
Hoofdkantoor: San Jose, CA, USA
Sector: Websites
Categorieën : Shopping
Free Tags: eBay Inc.

Weet je meer over duurzaamheid & eBay?

EBay Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 20 June 2015 door Ype
Laatst gecontroleerd: 20 June 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

3 uit 10
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? eBay Inc. heeft verschillende beleidsmaatregelen ter vermindering van de CO2-uitstoot, zoals efficiëntie in faciliteiten en processen en het genereren van on-site schone energie genomen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) zijn 'voetafdruk' gepubliceerd voor de CO2 uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering, inclusief het energieverbuik in de datacenters? eBay Inc. rapporten zijn jaarlijkse CO2-voetafdruk op haar website en op de CENSUS-website (zie link voor volgende vraag). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zijn 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? Van 2009 tot 2013, eBay koolstofvoetafdruk (toepassingsgebied 1 en 2) bijna verdubbeld van 135.178 tot 250.982 ton van CO2eq/yr (vergelijk Verwijzigingen investeerder CENSUS 2010 en 2014). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? eBay Inc. vermeldt slechts een kleine emissie reductiedoelstelling van 10% tussen 2012 en 2013 voor een deel van haar toepassingsgebied 2-uitstoot. Bron
5. Is tenminste 10% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? In 2013, 7,5% van de totale wereldwijde elektriciteit van eBay kwam uit hernieuwbare bronnen (zie link, p.21). Bron
6. Is tenminste 25% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 5. Bron
7. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 5. Bron
8. Is 100% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 5. Bron
9. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,5? eBay Inc. rapporten een gemiddelde PUE hieronder 1,5 voor de datacenters in 2013 (zie link, 25). Bron
10. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,25? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 9. Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Does the brand (company) publish its annual material footprint and does the brand have an effective policy in place to reduce the overall environmental impact of material use? eBay Inc. publiceert geen haar jaarlijkse materiële voetafdruk. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om electronisch afval op verantwoorde wijze af te danken? eBay Inc. implementeert verschillende maatregelen om op een verantwoorde manier beschikken elektronisch afval, zoals samenwerken met e-Steward-gecertificeerde aanbieders om alle haar oude hardware en andere elektronische afval te recyclen (zie link, p.26). Bron
3. Voorziet het beleid van het merk (bedrijf) in milieucriteria voor de handel en wandel van toeleveranciers en dienstverleners, en geeft het merk (bedrijf) hierbij concrete voorbeelden? eBay Inc. biedt geen concrete informatie over een aankoopbeleid voor andere leveranciers en/of dienstverleners waarin milieu criteria. Bron
4. Does the brand have a concrete environmental procurement policy for all electronics used - including servers? eBay Inc. biedt geen duidelijke informatie op een aankoopbeleid voor elektronische apparaten en servers waarin milieu criteria, zoals vermijding van elektronische apparaten waarop verdachte chemische groepen bevatten. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 2
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Voorziet het beleid van het merk (bedrijf) in sociale/ fairtrade criteria voor de handel en wandel van toeleveranciers en dienstverleners, en geeft het merk (bedrijf) hierbij concrete voorbeelden? eBay Inc. biedt geen concrete informatie over een aankoopbeleid voor andere leveranciers en/of dienstverleners die sociale criteria bevat. Bron
2. Does the brand have a concrete socially responsible procurement policy for all electronics used - including servers? eBay Inc. biedt geen duidelijke informatie op een aankoopbeleid voor elektronische apparaten en servers waarin sociale criteria ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de productieketen, zoals vermijding van elektronische apparaten waarop conflict mineralen bevatten. Bron