Rank a Brand

Hoe duurzaam is YouTube?

YouTube & duurzaam


YouTube
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 7 uit 16

Samenvatting duurzaamheid

YouTube heeft op onze criteria voor duurzaamheid het C-label behaald. Merkhouder Google Inc. behoort volgens ons daarmee tot de meer duurzame websitebedrijven, maar er zijn nog altijd verbeterpunten. Google Inc. behaalt deze score onder meer doordat het bedrijf gedeeltelijk gebruikmaakt van groene energie en datacentra zo efficiënt mogelijk maakt.

Merkhouder: Alphabet Inc.
Hoofdkantoor: Mountainview, CA, USA
Sector: Websites
Categorieën : Social & Share
Free Tags: Alphabet

Weet je meer over duurzaamheid & YouTube?

YouTube Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 13 January 2017 door Sebastiaan
Laatst gecontroleerd: 13 January 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

6 uit 9
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Alfabet Inc. (merk eigenaar van YouTube), implementeert verschillende emissiebeperkende maatregelen zijn klimaat, zoals investeren in hernieuwbare energie of energie-efficiëntie uitvoeringsmaatregelen met betrekking tot de eigen bedrijfsvoering (bijvoorbeeld gegevens centra). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Alfabet Inc. verhoogd eigen bewerkingen klimaat voetafdruk (Scope 1-3) van 1,766,014 ton van CO2e in 2013 (zie link) tot 2,493,347 ton van CO2e in 2014. Dit betekent een stijging van ongeveer 41%. De gehele klimaat voetafdruk 2014 werd gecompenseerd door Klimaatcompensatie maar (zie link, vorige vraag). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Alfabet Inc. noemt het heeft een doel hun klimaat emissies te verminderen, maar geeft niet aan target percentage of als een streefjaar. Bron
4. Is tenminste 10% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Alfabet Inc. vermeldt dat meer dan 37% van de totale elektriciteit-mix kan worden verlengd, zoals wind- of fotovoltaïsche energie. Echter, slechts ongeveer 28% is duidelijk herkenbaar met betrekking tot de additionaliteit en voorzieningsbron (Zie ook bron links op de volgende drie vragen). Bron
5. Is tenminste 25% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
7. Is 100% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
8. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,5? Alfabet Inc. geeft een totale PUE waarde van 1.12 en verklaart dat dit voor de totale gebruik van datacenters geldt. Bron
9. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,25? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 8. Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 5
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk(ken) te minimaliseren, te verlagen of te compenseren? Alfabet Inc. communiceert niet concrete informatie met betrekking tot de inspanningen naar het minimaliseren van de gevolgen van het gebruik van water en / of land. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Alfabet Inc. implementeert maatregelen om de impact van haar afvalstoffen te verminderen, maar duidelijke jaarlijkse resultaten van de voetafdruk van haar afvalstoffen niet openbaar maakt. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om electronisch afval op verantwoorde wijze af te danken? Alfabet Inc. implementeert maatregelen voor milieubewust hergebruik, reductie en recycling van e-waste, zoals herbestemming voor verantwoorde recycling. Maar, concrete eisen en jaarlijkse resultaten van deze maatregelen niet zijn opgegeven. Bron
4. Voorziet het beleid van het merk (bedrijf) in milieucriteria voor de handel en wandel van toeleveranciers en dienstverleners, en geeft het merk (bedrijf) hierbij concrete voorbeelden? Alfabet Inc. implementeert maatregelen voor duurzame gebouwen, zoals het vermijden van gevaarlijke chemische stoffen of het gebruik van gerecycleerde materialen. Daarnaast heeft Google een duurzaam voedselbeleid, zoals lokale en/of biologisch voedsel zo veel mogelijk sourcing. Bron
5. Does the brand have a concrete environmental procurement policy for all electronics used - including servers? Alfabet Inc heeft een verantwoordelijke productiebeleid waarin milieunormen, zoals het beheren van gevaarlijke stoffen. Echter voor de gekochte elektronische apparaten en servers voor eigen operaties respectieve milieubeleid eisen zijn niet gespecificeerd duidelijk genoeg. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 2
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Voorziet het beleid van het merk (bedrijf) in sociale/ fairtrade criteria voor de handel en wandel van toeleveranciers en dienstverleners, en geeft het merk (bedrijf) hierbij concrete voorbeelden? Alfabet Inc. vermeldt een duurzaam voedselbeleid, zoals sourcing van lokaal voedsel en de inkoop van artikelen die niet gekapt dicht bij, zoals koffie, volgens hoge traceerbaarheid normen. Wat deze normen zijn, en of zij betrekking hebben op eerlijke handelsaspecten ook, echter niet is opgegeven. Bron
2. Does the brand have a concrete socially responsible procurement policy for all electronics used - including servers? Alfabet Inc heeft een verantwoordelijke productiebeleid waarin sociale normen. Echter voor de gekochte elektronische apparaten en servers voor eigen operaties respectieve sociaal beleidseisen zijn niet gespecificeerd duidelijk genoeg. Bron