Rank a Brand

Hoe duurzaam is Yahoo!?

Yahoo! & duurzaam


Yahoo!
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 2 uit 16

Samenvatting duurzaamheid

Yahoo! heeft het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Yahoo! zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Yahoo! Inc.
Hoofdkantoor: Sunnyvale, CA, USA
Sector: Websites
Categorieën : Mail, Search, News & Information
Free Tags: Yahoo! Inc.

Weet je meer over duurzaamheid & Yahoo!?

Yahoo! Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 11 January 2017 door Ilka
Laatst gecontroleerd: 11 January 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 9
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Yahoo! Inc (merk eigenaar van Yahoo!) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van de klimaatverandering, zoals meer energie efficiënte datacenters en het gebruik van hernieuwbare energie. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Yahoo! Inc. teruggebracht zijn voetafdruk klimaat van de eigen verrichtingen (Scope 1 & 2) van 337,292 ton CO2e in 2013 naar 274,597 metrische ton CO2e in 2015 (zie link, vorige vraag). Dit betekent een vermindering van ongeveer 18,6%. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Yahoo! Inc. communiceert niet concrete informatie over doelstellingen voor vermindering van voor het klimaat emissies. Bron
4. Is tenminste 10% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Yahoo! Inc beweert dat deel van de elektriciteitsvraag voor haar datacenters met waterkracht wordt voldaan, maar geeft niet aan welk percentage dit van het totale energiegebruik is. Bron
5. Is tenminste 25% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
7. Is 100% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
8. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,5? Yahoo! Inc. geeft een PUE waarde van 1.13 en verklaart dat dit voor haar eigen 'Yahoo Computing Coop geldt'. Een algehele PUE van alle datacenters is niet duidelijk maar opgegeven. Bron
9. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,25? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 8. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 5
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk(ken) te minimaliseren, te verlagen of te compenseren? Yahoo! Inc. communiceert niet concrete informatie met betrekking tot de inspanningen naar het minimaliseren van de gevolgen van het gebruik van water en / of land. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Yahoo! Inc. communiceert niet concrete informatie met betrekking tot de inspanningen naar het minimaliseren van de impact van de afvalproductie. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om electronisch afval op verantwoorde wijze af te danken? Yahoo! Inc. communiceert niet concrete informatie over een beleid voor een veilige verwijdering van e-waste. Bron
4. Voorziet het beleid van het merk (bedrijf) in milieucriteria voor de handel en wandel van toeleveranciers en dienstverleners, en geeft het merk (bedrijf) hierbij concrete voorbeelden? Yahoo! Inc. biedt geen concrete informatie over een aankoopbeleid voor andere leveranciers en/of dienstverleners waaronder milieucriteria. Bron
5. Does the brand have a concrete environmental procurement policy for all electronics used - including servers? Yahoo! Inc. biedt geen duidelijke informatie over een aankoopbeleid voor elektronische apparaten en servers waarin milieucriteria, zoals vermijding van elektronische apparaten waarop verdachte chemische groepen bevatten. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 2
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Voorziet het beleid van het merk (bedrijf) in sociale/ fairtrade criteria voor de handel en wandel van toeleveranciers en dienstverleners, en geeft het merk (bedrijf) hierbij concrete voorbeelden? Yahoo! Inc. biedt geen concrete informatie over een aankoopbeleid voor andere leveranciers en/of dienstverleners die sociale criteria bevat. Bron
2. Does the brand have a concrete socially responsible procurement policy for all electronics used - including servers? Yahoo! Inc. biedt geen duidelijke informatie over een aankoopbeleid voor elektronische apparaten en servers waarin sociale criteria ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de productieketen, zoals vermijding van elektronische apparaten waarop conflict mineralen bevatten. Bron