Rank a Brand

Hoe duurzaam is Myspace?

Myspace & duurzaam


Myspace logo
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 0 uit 16

Samenvatting duurzaamheid

Myspace heeft het E-label behaald, omdat geen concreet beleid bekend wordt gemaakt voor klimaat, milieu of arbeidsomstandigheden. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Myspace zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Viant Holdings, Inc.
Hoofdkantoor: Irvine, CA, USA
Sector: Websites
Categorieën : Social & Share
Free Tags: 

Weet je meer over duurzaamheid & Myspace?

Myspace Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 9 January 2017 door Bianca F.
Laatst gecontroleerd: 9 January 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

0 uit 9
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? MySpace communiceert niet openlijk een beleid ter vermindering van de uitstoot van de klimaatverandering, als inderdaad het merk heeft. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor het inschakelen van de consument meer verantwoorde keuzes kan maken. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
4. Is tenminste 10% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
5. Is tenminste 25% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
6. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
7. Is 100% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
8. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,5? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
9. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,25? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 5
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk(ken) te minimaliseren, te verlagen of te compenseren? MySpace communiceert niet concrete informatie met betrekking tot de inspanningen naar het minimaliseren van de gevolgen van het gebruik van water en / of land. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Myspace heeft geen concrete informatie te verstrekken over een beleid voor de veilige verwijdering van e-waste. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om electronisch afval op verantwoorde wijze af te danken? MySpace communiceert niet tastbare informatie over een beleid voor een veilige verwijdering van e-waste. Bron
4. Voorziet het beleid van het merk (bedrijf) in milieucriteria voor de handel en wandel van toeleveranciers en dienstverleners, en geeft het merk (bedrijf) hierbij concrete voorbeelden? MySpace biedt geen concrete informatie over een aankoopbeleid voor andere leveranciers en/of dienstverleners waaronder milieucriteria. Bron
5. Does the brand have a concrete environmental procurement policy for all electronics used - including servers? MySpace biedt geen duidelijke informatie over een aankoopbeleid voor elektronische apparaten en servers waarin milieucriteria, zoals vermijding van elektronische apparaten die verdachte chemische groepen bevat. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 2
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Voorziet het beleid van het merk (bedrijf) in sociale/ fairtrade criteria voor de handel en wandel van toeleveranciers en dienstverleners, en geeft het merk (bedrijf) hierbij concrete voorbeelden? MySpace biedt geen concrete informatie over een aankoopbeleid voor zijn kantoor apparaten waarin sociale criteria ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de productieketen. Bron
2. Does the brand have a concrete socially responsible procurement policy for all electronics used - including servers? MySpace biedt geen duidelijke informatie over een aankoopbeleid voor elektronische apparaten en servers waarin sociale criteria ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de productieketen, zoals vermijding van elektronische apparaten dat conflict mineralen bevat. Bron