Rank a Brand

Hoe duurzaam is Marktplaats?

Marktplaats & duurzaam


MP_logo_rgb
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 3 uit 16

Samenvatting duurzaamheid

Marktplaats heeft het D-label behaald. Marktplaats heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt, onder meer door transparantie over CO2-uitstoot, maar er valt nog genoeg te doen.

Merkhouder: eBay Inc.
Hoofdkantoor: San Jose, CA, USA
Sector: Websites
Categorieën : Shopping
Free Tags: eBay Inc.

Weet je meer over duurzaamheid & Marktplaats?

Marktplaats Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 11 January 2017 door Barry
Laatst gecontroleerd: 11 January 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

3 uit 9
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? eBay Inc. (merk eigenaar van marktplaats.nl), implementeert verschillende emissiebeperkende maatregelen zijn klimaat, zoals efficiëntie in faciliteiten en processen en het genereren van on-site schone energie. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? eBay Inc. teruggebracht zijn voetafdruk klimaat van eigen bewerkingen, van 240,326 ton CO2e in 2013, tot 187,215 ton CO2e in 2015 (zie link, vorige vraag). Dit betekent een vermindering van ongeveer 22,1%. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? eBay Inc. communiceert niet concrete up to date informatie over doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Bron
4. Is tenminste 10% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? eBay Inc. vermeldt gebruik van groene energie voor elektriciteit (14,2% in 2014), maar geeft alleen on-site generatie van zonne-energie. Voor haar kantoorfaciliteiten, eBay Inc. vermeldt voor de aankoop van 100% hernieuwbare energie, maar maakt niet uit wat voor soort resource (zie link, pagina 5). Bron
5. Is tenminste 25% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
7. Is 100% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
8. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,5? eBay Inc. geeft een overzicht van alle gebruikte datacenters met hun afzonderlijke PUE waarden. Dit zijn alle onder 1.5. Bron
9. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,25? eBay Inc. geeft een overzicht van alle gebruikte datacenters met hun afzonderlijke PUE waarden. Slechts een van deze heeft een PUE hieronder 1,25, dus het is onduidelijk wat de gemiddelde PUE is. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 5
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk(ken) te minimaliseren, te verlagen of te compenseren? eBay Inc. publiceert water gebruik gegevens voor de datacenters in Salt Lake City en Phoenix, maar niet communiceert concrete informatie met betrekking tot de inspanningen om de impact van het totale gebruik van water en / of bodem te minimaliseren. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? eBay Inc. communiceert niet concrete informatie met betrekking tot de inspanningen naar het minimaliseren van de impact van de afvalproductie. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om electronisch afval op verantwoorde wijze af te danken? eBay Inc. doet geen huidige informatie verstrekken betreffende de verantwoordelijke verwijdering van e-waste. Bron
4. Voorziet het beleid van het merk (bedrijf) in milieucriteria voor de handel en wandel van toeleveranciers en dienstverleners, en geeft het merk (bedrijf) hierbij concrete voorbeelden? eBay Inc. vereist leveranciers in haar leverancier Code of Conduct te maken een positieve milieueffecten met hun acties, maar biedt geen enkele concrete voorbeelden. Bron
5. Does the brand have a concrete environmental procurement policy for all electronics used - including servers? eBay Inc. biedt geen informatie over een beleid voor de milieu aanschaf van elektronica gebruikt. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 2
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Voorziet het beleid van het merk (bedrijf) in sociale/ fairtrade criteria voor de handel en wandel van toeleveranciers en dienstverleners, en geeft het merk (bedrijf) hierbij concrete voorbeelden? eBay Inc. vereist leveranciers in haar leverancier Code of Conduct hun om zaken te doen op een meer sociaal verantwoorde manier, maar biedt geen enkele concrete voorbeelden. Bron
2. Does the brand have a concrete socially responsible procurement policy for all electronics used - including servers? eBay Inc. biedt geen informatie over een beleid voor de maatschappelijk verantwoorde aanschaf van elektronica gebruikt. Bron