Rank a Brand

Hoe duurzaam is LinkedIn?

LinkedIn & duurzaam


LinkedIn
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 0 uit 16

Samenvatting duurzaamheid

LinkedIn heeft het E-label behaald, omdat geen concreet beleid bekend wordt gemaakt voor klimaat, milieu of arbeidsomstandigheden. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre LinkedIn zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: LinkedIn Corporation
Hoofdkantoor: Mountain View, CA, USA
Sector: Websites
Categorieën : Social & Share
Free Tags: 

Weet je meer over duurzaamheid & LinkedIn?

LinkedIn Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 13 January 2017 door Marine
Laatst gecontroleerd: 13 January 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

0 uit 9
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? LinkedIn maakt geen concreet beleid om de koolstofuitstoot te verminderen, als er voor het merk heeft één. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de consument in staat te stellen verantwoorde keuzes te maken. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
4. Is tenminste 10% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
5. Is tenminste 25% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
6. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
7. Is 100% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
8. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,5? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
9. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,25? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 5
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk(ken) te minimaliseren, te verlagen of te compenseren? LinkedIn communiceert concrete informatie met betrekking tot de inspanningen naar het minimaliseren van de gevolgen van het gebruik van water en / of land niet. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? LinkedIn communiceert niet concrete informatie met betrekking tot de inspanningen naar het minimaliseren van de impact van de afvalproductie. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om electronisch afval op verantwoorde wijze af te danken? LinkedIn communiceert niet concrete informatie over een beleid voor een veilige verwijdering van e-waste. Bron
4. Voorziet het beleid van het merk (bedrijf) in milieucriteria voor de handel en wandel van toeleveranciers en dienstverleners, en geeft het merk (bedrijf) hierbij concrete voorbeelden? LinkedIn biedt geen concrete informatie over een aankoopbeleid voor andere leveranciers en/of dienstverleners waaronder milieucriteria. Bron
5. Does the brand have a concrete environmental procurement policy for all electronics used - including servers? LinkedIn geeft geen duidelijke informatie over een inkoopbeleid voor elektronische apparaten en servers die milieucriteria, zoals het vermijden van elektronische apparaten die verdachte chemische groepen bevatten omvat. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 2
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Voorziet het beleid van het merk (bedrijf) in sociale/ fairtrade criteria voor de handel en wandel van toeleveranciers en dienstverleners, en geeft het merk (bedrijf) hierbij concrete voorbeelden? LinkedIn biedt geen concrete informatie over een aankoopbeleid voor zijn kantoor apparaten waarin sociale criteria ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de productieketen. Bron
2. Does the brand have a concrete socially responsible procurement policy for all electronics used - including servers? LinkedIn geeft geen duidelijke informatie over een inkoopbeleid voor elektronische apparaten en servers welke sociale criteria om de arbeidsomstandigheden in de productieketen, zoals het vermijden van elektronische apparaten die conflictmineralen bevatten verbeteren omvat. Bron