Rank a Brand

Hoe duurzaam is LinkedIn?

LinkedIn & duurzaam


LinkedIn
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 0 uit 16

Samenvatting duurzaamheid

LinkedIn heeft het E-label behaald, omdat geen concreet beleid bekend wordt gemaakt voor klimaat, milieu of arbeidsomstandigheden. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre LinkedIn zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: LinkedIn Corporation
Hoofdkantoor: Mountain View, CA, USA
Sector: Websites
Categorieën : Social & Share
Free Tags: 

Weet je meer over duurzaamheid & LinkedIn?

LinkedIn Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 20 June 2015 door Mario
Laatst gecontroleerd: 20 June 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

0 uit 10
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? LinkedIn maakt geen concreet beleid om de koolstofuitstoot te verminderen, als er voor het merk heeft één. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de consument in staat te stellen verantwoorde keuzes te maken. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) zijn 'voetafdruk' gepubliceerd voor de CO2 uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering, inclusief het energieverbuik in de datacenters? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zijn 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
5. Is tenminste 10% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
6. Is tenminste 25% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
7. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
8. Is 100% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
9. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,5? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
10. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,25? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Does the brand (company) publish its annual material footprint and does the brand have an effective policy in place to reduce the overall environmental impact of material use? LinkedIn heeft geen jaarlijkse materiaal voetafdruk te publiceren. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om electronisch afval op verantwoorde wijze af te danken? LinkedIn heeft geen concrete informatie te verstrekken over een beleid voor de veilige verwijdering van e-waste. Bron
3. Voorziet het beleid van het merk (bedrijf) in milieucriteria voor de handel en wandel van toeleveranciers en dienstverleners, en geeft het merk (bedrijf) hierbij concrete voorbeelden? LinkedIn geeft geen concrete informatie over een inkoopbeleid voor andere leveranciers en / of dienstverleners die milieucriteria bevat. Bron
4. Does the brand have a concrete environmental procurement policy for all electronics used - including servers? LinkedIn geeft geen duidelijke informatie over een inkoopbeleid voor elektronische apparaten en servers die milieucriteria, zoals het vermijden van elektronische apparaten die verdachte chemische groepen bevatten omvat. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 2
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Voorziet het beleid van het merk (bedrijf) in sociale/ fairtrade criteria voor de handel en wandel van toeleveranciers en dienstverleners, en geeft het merk (bedrijf) hierbij concrete voorbeelden? LinkedIn geeft geen concrete informatie over een inkoopbeleid voor zijn kantoor apparaten welke sociale criteria om de arbeidsomstandigheden in de productieketen te verbeteren omvat. Bron
2. Does the brand have a concrete socially responsible procurement policy for all electronics used - including servers? LinkedIn geeft geen duidelijke informatie over een inkoopbeleid voor elektronische apparaten en servers welke sociale criteria om de arbeidsomstandigheden in de productieketen, zoals het vermijden van elektronische apparaten die conflictmineralen bevatten verbeteren omvat. Bron