Rank a Brand

Hoe duurzaam is Instagram?

Instagram & duurzaam


Instagram
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 4 uit 16

Samenvatting duurzaamheid

Instagram, een merk van Facebook Inc., heeft het D-label behaald. Facebook Inc. heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Facebook Inc.
Hoofdkantoor: Palo Alto, California, USA
Sector: Websites
Categorieën : Social & Share
Free Tags: Facebook Inc.

Weet je meer over duurzaamheid & Instagram?

Instagram Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 8 January 2017 door Greg
Laatst gecontroleerd: 8 January 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

3 uit 9
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Facebook Inc (merk eigenaar van Instagram) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van de klimaatverandering, zoals het maken van de gegevens meer energie efficiënte en gebruik hernieuwbare energie centra. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Facebook Inc. verhoogd zijn klimaat voetafdruk (Scope 1, 2 en 3) van 528,000 ton van CO2e in 2014 naar 649,000 metrische ton van CO2e in 2015, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 23%. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Facebook Inc vermeldt verschillende beleidsmaatregelen ter vermindering van energieverbruik, maar geeft niet aan een streefpercentage en een streefjaar om de ecologische voetafdruk van haar eigen activiteiten. Bron
4. Is tenminste 10% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Facebook Inc. meldt een 35% gebruik van groene energie in 2015 op de datacenters (ongeveer 94% van alle Facebook Inc's energiegebruik), waardoor ongeveer 32% voor de gehele operaties. Maar bronnen, types en additionaliteit van de voorziening niet duidelijk genoeg zijn opgegeven. Bron
5. Is tenminste 25% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
7. Is 100% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
8. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,5? Facebook Inc. geeft een totale PUE waarde van 1.09 en verklaart dat dit voor algemeen gebruik van datacenters geldt. Bron
9. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,25? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 8. Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 5
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk(ken) te minimaliseren, te verlagen of te compenseren? Facebook Inc. is het bijhouden van het water gebruik effect ervan, meldt dat haar WUE (Water gebruik doeltreffendheid) bedroeg aan 0,24 in 2015 (zie link, volgende vraag), en publiceert haar jaarlijkse water voetafdruk, die op 221,000,000 gallons in 2015 was. Echter, in vergelijking met 2014 dit betekent een stijging met ongeveer 22%. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Facebook Inc. communiceert niet concrete informatie met betrekking tot de inspanningen naar het minimaliseren van de impact van de afvalproductie. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om electronisch afval op verantwoorde wijze af te danken? Facebook Inc. communiceert niet concrete informatie over een beleid voor een veilige verwijdering van e-waste. Bron
4. Voorziet het beleid van het merk (bedrijf) in milieucriteria voor de handel en wandel van toeleveranciers en dienstverleners, en geeft het merk (bedrijf) hierbij concrete voorbeelden? Facebook Inc. vermeldt het gebruik van biologisch voedsel in zijn kantoor keukens of haar gebouwen duurzaam ontwerpen, maar specificeert niet rapportage met betrekking tot een duidelijke aankoopbeleid gerelateerde aspecten van duurzaamheid. Bron
5. Does the brand have a concrete environmental procurement policy for all electronics used - including servers? Facebook Inc biedt geen duidelijke informatie op een aankoopbeleid voor elektronische apparaten en servers waarin milieu criteria, zoals vermijding van elektronische apparaten waarop verdachte chemische groepen bevatten. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 2
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Voorziet het beleid van het merk (bedrijf) in sociale/ fairtrade criteria voor de handel en wandel van toeleveranciers en dienstverleners, en geeft het merk (bedrijf) hierbij concrete voorbeelden? Facebook Inc. biedt geen concrete informatie over een aankoopbeleid voor andere leveranciers en/of dienstverleners die sociale criteria bevat. Bron
2. Does the brand have a concrete socially responsible procurement policy for all electronics used - including servers? Facebook Inc biedt geen duidelijke informatie op een aankoopbeleid voor elektronische apparaten en servers waarin sociale criteria ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de productieketen, zoals vermijding van elektronische apparaten waarop conflict mineralen bevatten. Bron