Rank a Brand

Hoe duurzaam is Facebook?

Facebook & duurzaam


Facebook
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 5 uit 16

Samenvatting duurzaamheid

Facebook heeft het D-label behaald. Facebook heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt, zoals samenwerken met Greenpeace om datacentra efficiënter te maken en meer groene energie te gebruiken. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Facebook Inc.
Hoofdkantoor: Palo Alto, California U.S.A.
Sector: Websites
Categorieën : Social & Share
Free Tags: Facebook Inc.

Weet je meer over duurzaamheid & Facebook?

Facebook Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 20 June 2015 door Mario
Laatst gecontroleerd: 20 June 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

4 uit 10
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Facebook Inc implementeert meerdere maatregelen ter vermindering van de uitstoot van klimaat, zoals het maken van de gegevens meer efficiënte en gebruik hernieuwbare energie centra. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) zijn 'voetafdruk' gepubliceerd voor de CO2 uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering, inclusief het energieverbuik in de datacenters? Facebook Inc. publiceert zowel de jaarlijkse klimaat voetafdruk van haar eigen activiteiten (Scope 1, 2 en 3). Voor 2013 Facebook gegenereerd een totaal van 458,000 ton van CO2e en had een totale elektriciteitsverbruik van 802 M kWh. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zijn 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? Facebook Inc verhoogd zijn klimaat voetafdruk van 275.000 metrische tonnen CO2e in 2011 naar 458,000 metrische tonnen CO2e in 2013, wat neerkomt op een stijging van 66,5%. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Facebook Inc vermeldt verschillende beleidsmaatregelen ter vermindering van energieverbruik, maar geeft niet aan een streefpercentage en een streefjaar om de ecologische voetafdruk van haar eigen activiteiten. Bron
5. Is tenminste 10% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Facebook meldt een 14% gebruik van groene energie in 2013. Dit omvat on-site gegenereerde energie. Echter, het totale aandeel van groene energie gebruiken die kan worden beschouwd als aanvullende onduidelijk. Bron
6. Is tenminste 25% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 5. Bron
7. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 5. Bron
8. Is 100% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 5. Bron
9. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,5? Facebook Inc rapporteert een gemiddelde waarde van de PUE van 1,09 voor 2013. Bron
10. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,25? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 9. Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Does the brand (company) publish its annual material footprint and does the brand have an effective policy in place to reduce the overall environmental impact of material use? Facebook Inc. publiceert geen haar jaarlijkse materiële voetafdruk. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om electronisch afval op verantwoorde wijze af te danken? Facebook Inc communiceert niet concrete informatie over een beleid voor een veilige verwijdering van e-waste. Bron
3. Voorziet het beleid van het merk (bedrijf) in milieucriteria voor de handel en wandel van toeleveranciers en dienstverleners, en geeft het merk (bedrijf) hierbij concrete voorbeelden? Facebook Inc heeft een engagement om te zetten aankoop werkplek meubilair dat geen vlamvertragende stoffen bevat (zie link, post van 18.12.2014) gepubliceerd. Bron
4. Does the brand have a concrete environmental procurement policy for all electronics used - including servers? Facebook Inc biedt geen duidelijke informatie op een aankoopbeleid voor elektronische apparaten en servers waarin milieu criteria, zoals vermijding van elektronische apparaten waarop verdachte chemische groepen bevatten. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 2
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Voorziet het beleid van het merk (bedrijf) in sociale/ fairtrade criteria voor de handel en wandel van toeleveranciers en dienstverleners, en geeft het merk (bedrijf) hierbij concrete voorbeelden? Facebook Inc biedt geen concrete informatie over een aankoopbeleid voor andere leveranciers en/of dienstverleners die sociale criteria bevat. Bron
2. Does the brand have a concrete socially responsible procurement policy for all electronics used - including servers? Facebook Inc biedt geen duidelijke informatie op een aankoopbeleid voor elektronische apparaten en servers waarin sociale criteria ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de productieketen, zoals vermijding van elektronische apparaten waarop conflict mineralen bevatten. Bron