Rank a Brand

Hoe duurzaam is Bing?

Bing & duurzaam


Bing
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 4 uit 16

Samenvatting duurzaamheid

Bing heeft het D-label behaald. Merkhouder Microsoft heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Microsoft Corporation
Hoofdkantoor: Redmond, WA, USA
Sector: Websites
Categorieën : Search
Free Tags: Microsoft

Weet je meer over duurzaamheid & Bing?

Bing Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 10 January 2017 door Pia H.
Laatst gecontroleerd: 10 January 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 9
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Microsoft (merk eigenaar van Bing), implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals energie-efficiëntiemaatregelen voor haar apparaten, kantoorgebouwen of datacenters. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Microsoft verhoogd zijn klimaat voetafdruk (Scope 1 & 2) voor eigen bewerkingen, van 1.606 miljoen ton van CO2e in FY14 tot 1.728 miljoen ton van CO2e in FY15. In FY15, werden de 244.341 ton van CO2e echter gecompenseerd. Dit is een daling van ongeveer 7,6% (zie link, pagina 2 & 3). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Microsoft niet communiceert concrete informatie over de werkelijke doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, maar verwijst naar CO2-neutraliteit door bijvoorbeeld Klimaatcompensatie alleen. Bron
4. Is tenminste 10% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Voor FY15 meldt Microsoft gebruikt 100% hernieuwbare energie op het totale elektriciteitsverbruik. Maar, slechts ongeveer 0,02% waren gegenereerde on-site (zonne-), en ongeveer 4,5% waren wind energie aankopen (Keechi Wind-project) (Zie ook link, volgende vraag, pagina 3). Bron
5. Is tenminste 25% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking voor koolstof uitstoot beleid vraag 4. De resterende hernieuwbare energie voor elektriciteit is RECs gecertificeerd, met geen specificatie in termen van additionaliteit van levering (zie link, pagina 3). Bron
6. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 5. Bron
7. Is 100% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 5. Bron
8. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,5? Microsoft geeft een PUE waarde van 1.4 en verklaart dat dit voor de totale gebruik van de centra van gegevens geldt (zie link, pagina 64). Bron
9. Is de gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van de datacentra kleiner dan 1,25? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 8. Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 5
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk(ken) te minimaliseren, te verlagen of te compenseren? Microsoft publiceert haar jaarlijkse water voetafdruk, die was op 3,006,894 kubieke meter in FY15 (verminderd met ongeveer 21% ten opzichte van FY14), en implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de impact van haar water gebruiken, zoals het gebruik van gemeentelijk afvalwater in water-schaarse locaties (zie link, volgende vraag, pagina 67). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Microsoft publiceert haar jaarlijkse afvalmaterialen voetafdruk, die op 30.410 ton in FY15 was (verminderd met ongeveer 15% ten opzichte van FY14) (zie link, vorige vraag, bladzijde 3), en implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de impact van haar afvalstoffen schepping, zoals office supply hergebruik, recycling en compostering programma's (zie link, pagina 67). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om electronisch afval op verantwoorde wijze af te danken? Microsoft implementeert maatregel te hergebruiken, te renoveren, of recycle gebruikt computers en elektronica van haar eigen activiteiten op een milieuvriendelijke manier. Concrete vereisten en jaarlijkse resultaten van deze maatregelen niet echter zijn opgegeven (zie link, pagina 62 & 67). Bron
4. Voorziet het beleid van het merk (bedrijf) in milieucriteria voor de handel en wandel van toeleveranciers en dienstverleners, en geeft het merk (bedrijf) hierbij concrete voorbeelden? Microsoft implementeert een sourcing beleid voor haar eigen apparaten leveranciers / fabrikanten waarin milieucriteria, maar niet duidelijk opgeven respectieve maatregelen voor productleveranciers / dienstverleners voor zijn eigen operaties (zie link, bladzijde 47-57). Bron
5. Does the brand have a concrete environmental procurement policy for all electronics used - including servers? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 4. Daarnaast ook voor de gekochte elektronische apparaten en servers voor eigen operaties respectieve milieubeleid eisen zijn niet gespecificeerd duidelijk genoeg. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 2
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Voorziet het beleid van het merk (bedrijf) in sociale/ fairtrade criteria voor de handel en wandel van toeleveranciers en dienstverleners, en geeft het merk (bedrijf) hierbij concrete voorbeelden? Microsoft implementeert een sourcing beleid voor haar eigen apparaten leveranciers / fabrikanten waarin sociale criteria, maar niet duidelijk opgeven respectieve maatregelen voor productleveranciers / dienstverleners voor zijn eigen operaties (zie link, bladzijde 47-57). Bron
2. Does the brand have a concrete socially responsible procurement policy for all electronics used - including servers? Zie de opmerking voor sociaal beleid vraag 2. Daarnaast ook voor de gekochte elektronische apparaten en servers voor eigen operaties respectieve sociaal beleidseisen zijn niet gespecificeerd duidelijk genoeg. Bron