Rank a Brand

Hoe duurzaam is Twinings?

Twinings & duurzaam


Twinings
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 8 uit 19

Samenvatting duurzaamheid

Twinings heeft het C-label behaald. Twinings heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Associated British Foods plc
Hoofdkantoor: London, UK
Sector: Theemerken
Categorieën : 
Free Tags: ABF, Fairtrade, Rainforest Alliance, UTZ Certified

Weet je meer over duurzaamheid & Twinings?

Twinings Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 23 September 2018 door Greg
Laatst gecontroleerd: 23 September 2018 door Maarten

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

0 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de CO2 uitstoot te beperken of te compenseren van zowel zijn eigen operaties als die van zijn bevoorradingsketen? ABF (merk eigenaar van Twinings) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van haar eigen activiteiten, zoals het gebruik van hernieuwbare energie, maar rapporteert niet eventuele maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van de supply chain (Zie Linkpagina 13-14). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Zaak-ABF rapporten een klimaat voetafdruk van 8,7 miljoen ton CO2e in 2017, dat hetzelfde als in 2016 is (zie link, pagina 14). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties, en is het erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Zaak-ABF specifiek stelt dat zij niet gelukt is voor de berekening van de emissies van hun gekochte goederen en diensten in 2017 (zie link, onder CC14). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Zaak-ABF communiceert niet alle informatie over het klimaat voetafdruk naar een klimaat neutraliteit doel voor zijn eigen activiteiten (zie link, onder CC3). Bron

Vragen over Milieubeleid

3 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde thee voor ten minste 5% van zijn totale productie? Unilever is een lid van de ethische thee partnerschap (ETP) en aankopen van 71% van de thee van Rainforest Alliance (RA), maar het is niet duidelijk welk percentage van thee is ETP-gecertificeerd, noch of haar RA thee is 100% RA-gecertificeerd. De thee is dus ten minste 21% milieu gecertificeerd. Bron
2. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde thee voor ten minste 30% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde thee voor ten minste 50% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde thee voor ten minste 70% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde thee voor ten minste 95% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Zaak-ABF meldt een korting van 2% in gewicht van de verpakking, maar rapporteert niet het percentage gerecycleerd of hernieuwbare materialen voor de consumentenverpakking (zie link, pagina 15). Bron
7. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Zaak-ABF meldt de jaarlijkse afval door type, gewicht en wijze van verwijdering, maar het afval voetafdruk in 2017 met 16% gestegen ten opzichte van 2016 (zie link, pagina 15). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

5 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk en effectief beleid, dat verder gaat dan certificering, om het inkomen van boeren te verbeteren? Als een lid van "ethische thee partnerschap' (ETP) Twinings implementeert maatregelen ter verbetering van de thee boeren werken en levensomstandigheden. Concrete resultaten op inkomen verbetering die verder dan certificering gaat zijn niet echter nog opgegeven. Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% thee in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de thee produceren? Alle Twinings thee is gecertificeerd door het ethische thee partnerschap. Op de top van dat, draagt 75% van haar thee certificeringen zoals de Rainforest Alliance, Utz en Fairtrade. Twinings milieucertificering score wordt daarom berekend ten minste 71% (zie link, pagina 16). Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 20% thee in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de thee produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 40% thee in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de thee produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 60% thee in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de thee produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
6. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 80% thee in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de thee produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
7. Gebruikt het merk (bedrijf) sociaal gecertificeerde thee voor ten minste 95% van zijn totale productie om zo kinderarbeid en gedwongen arbeid te bestrijden en een betere levensstandaard te bieden aan boeren en arbeiders die thee produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van thee producenten gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume thee vertegenwoordigen? Twinings publiceert een lijst van directe leveranciers dat betrekking heeft op ten minste 90% van de totale productie. Bron