Rank a Brand

Hoe duurzaam is Tazo?

Tazo & duurzaam


Tazo
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 2 uit 25

Samenvatting duurzaamheid

Tazo heeft het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Tazo zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Starbucks Corporation
Hoofdkantoor: Seattle, WA, USA
Sector: Theemerken
Categorieën : 
Free Tags: Tazo, Ethical Tea Partnership

Weet je meer over duurzaamheid & Tazo?

Tazo Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 25 January 2016 door Marine
Laatst gecontroleerd: 25 January 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Starbucks (merk eigenaar van Tazo) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van klimaat, zoals bouwen meer energie efficiënte winkels en investeren in hernieuwbare energie (zie link, pagina 16-17). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Starbucks verhoogd zijn klimaat voetafdruk van eigen bewerkingen van 1,101 ton CO2 in 2013 naar 1258 metrische tonnen CO2 in 2014, wat neerkomt op een stijging van circa 14,2%. Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Starbucks rapporten voor 2014 te hebben gekocht voor 59.3% van hernieuwbare energie voor hun bedrijf bediende winkels elektriciteit consumptie. Dit werd gekocht van Green-E RECs gecertificeerd. Echter betrekking dit percentage niet op totale energieverbruik van Starbucks (zie link, bladzijde 17). Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Starbucks heeft een doel haar energieverbruik bedrijf bediende winkels met 25 procent tegen 2015 te verminderen. Winkel energieverbruik behandelt echter niet de hele klimaat voetafdruk. Vandaar Starbucks is niet duidelijk over totale doelstellingen voor vermindering van (zie link, bladzijde 17-18). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Starbucks verstrekt geen up-to-date rapportage over maatregelen ter bescherming van de klimaatverandering in de supply chain die buiten eigen operaties. Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 10
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde thee voor ten minste 5% van zijn totale productie? Tazo aankopen sommige van haar thee vanuit een ecologisch gecertificeerde bron, namelijk: USDA Organic gecertificeerd. Echter opgeven niet Tazo het procentuele aandeel van de totale thee levering. Bron
2. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde thee voor ten minste 10% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde thee voor ten minste 25% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde thee voor ten minste 50% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde thee voor ten minste 75% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde thee voor 100% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Gebruikt het merk andere milieuvriendelijk gecertificeerde grondstoffen (zoals fruit, kruid of suiker) voor zijn producten? Tazo aankopen vanuit milieuoogpunt gecertificeerde grondstoffen voor haar thee producten, zoals groenten of oliën. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) duidelijke doelstellingen om de milieu-impact van verpakkingen te verminderen, en toont het merk (bedrijf) hierin al vooruitstrevende voorbeelden? Tazo noch Starbucks inlichtingen concrete over hun duurzame verpakkingsbeleid voor hun thee. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? Starbucks heeft verschillende doelstellingen tot een minimum beperken van de milieueffecten van de verpakking ervan alsmede uitvoering van in-store recycling van haar kopjes. Maar, Starbucks niet publiceren de verpakking volumes per materiaal type (zie link, pagina 16). Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Starbucks staten verschillende maatregelen ter vermindering van de afval materiële voetafdruk, zoals het verbeteren van prestaties van de productiefaciliteiten. Statistische resultaten met betrekking tot de afvalstoffen voetafdruk zijn echter niet openbaar gemaakt. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 9
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk en effectief beleid, dat verder gaat dan certificering, om het inkomen van boeren te verbeteren en is de premie voor kleinschalige boeren ten minste 10%, en zijn er vergelijkbare voorzieningen voor plantage-arbeiders? Als een lid van "ethische thee partnerschap' (ETP) implementeert merk eigenaar Starbucks maatregelen ter verbetering van de thee boeren werken en levensomstandigheden. Concrete resultaten op inkomen verbetering die verder dan certificering gaat zijn niet echter nog opgegeven. Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% thee in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de thee produceren? Beide, Tazo en merk eigenaar Starbucks verslag lidmaatschap op "ethische thee partnerschap' (ETP). Echter, is niet gepreciseerd welke delen van de huidige aanbod van de thee is sociaal gecertificeerd door normen zoals Fair Trade VS, of compatibel zijn overeenkomstig de respectieve normen kan worden beschouwd. Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 10% thee in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de thee produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 25% thee in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de thee produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% thee in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de thee produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
6. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 75% thee in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de thee produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
7. Koopt het merk (bedrijf) voor 100% thee in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de thee produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
8. Gebruikt het merk andere sociaal-gecertificeerde grondstoffen (zoals fruit, kruid of suiker) voor zijn producten? Tazo vermeldt niet geen sociale certificering voor ingrediënten dan thee. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van thee producenten gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume thee vertegenwoordigen? Starbucks noch Tazo bieden een aanzienlijke lijst van directe leveranciers. Bron