Rank a Brand

Hoe duurzaam is Aldi Nord?

Aldi Nord & duurzaam


Aldi Nord
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 6 uit 31

Samenvatting duurzaamheid

Aldi heeft het D-label behaald. Aldi heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: ALDI Einkauf GmbH & CO. OHG
Hoofdkantoor: Essen, Germany
Sector: Supermarkten
Categorieën : 
Free Tags: Aldi Nord, Discounter, FSC, EU organic, Fairtrade, UTZ Certified, Rainforest Alliance

Weet je meer over duurzaamheid & Aldi Nord?

Aldi Nord Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 15 August 2017 door Heinz
Laatst gecontroleerd: 17 August 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Aldi Nord implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals het produceren van milieuvriendelijke elektriciteit met eigen fotovoltaïsche systemen en het gebruik van LED-technologie voor efficiënte verlichting (zie link, pagina's 66-75). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Aldi Nord daalde eigen bewerkingen klimaat voetafdruk (Scope 1 & 2) van 637,022 ton van CO2e in 2015 naar 401,353 ton van CO2e in 2016, die neerkomt op een verlaging van ongeveer 38% (zie link, bladzijde 27). Bron
3. Zijn de emissies van broeikasgassen minder dan 250 kg CO2-eq per vierkante meter winkeloppervlakte per jaar? Aldi Nord rapporteert het energieverbruik per vierkante meter winkelen verdieping, maar communiceert niet haar broeikasgasemissies per vierkante meter winkeloppervlakte (zie link, bladzijde 69). Bron
4. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Aldi Nord rapporteert aan 16.000 Mwh elektriciteit met hun eigen fotovoltaïsche systemen hebben gegenereerd in 2016, maar is niet duidelijk over het totale procentuele aandeel, ook vanaf andere hernieuwbare bronnen van levering (zie link, pagina 4 & 26). Bron
5. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Aldi Nord rapporteert aan een concept voor opname, analyse en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2017 hebben ontwikkeld, maar geeft geen concrete doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van de eigen verrichtingen (zie link, pagina 7). Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 17
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Ligt de verhouding in omzet van biologische (food) producten en totale (food) omzet boven de 1,5%, of boven het landelijke gemiddelde, of rapporteert het merk tenminste deze jaarcijfers? Aldi Nord rapporteert, aan het verkopen van meer dan 500 biologische producten, maar communiceert niet alle informatie over het tarief van de verkoop van de biologisch (voedsel) aan de omzet van de totale voeding (zie link, bladzijde 17). Bron
2. Vertegenwoordigt het assortiment biologische (food) producten minimaal 2,0% van de totale (food) omzet van de supermarktketen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Vertegenwoordigt het assortiment biologische (food) producten minimaal 3,0% van de totale (food) omzet van de supermarktketen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Heeft de supermarkt 'foute vis', dus de meest bedreigde vissoorten of de meest schadelijke vang- en kweekmethodes uit het assortiment gebannen? Aldi Nord stelt dat het niet een bieden bedreigde soorten op basis van verschillende bescherming lijsten (zie link, pagina 5). Bron
5. Is tenminste 85% van de verkochte vis 'verantwoord' (groen volgens de Viswijzer methode, dan wel MSC of ASC gecertificeerd)? Het totale aandeel van alle visproducten afkomstig van Aldi Nord oftewel MSC, ASC of biologische gecertificeerde van eigen merk visproducten afkomstig is ongeveer 29% (zie link, pagina 11). Bron
6. Is tenminste 99% van de verkochte vis 'verantwoord' (groen volgens de Viswijzer methode, of MSC en ASC gecertificeerd)? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 5. Bron
7. Aangaande eieren inclusief eigen merk producten die ei bevatten: heeft het merk een beleid om het dierenwelzijn van legkippen verder te verbeteren? Naast zijn deelname aan "Initiatief Tierwohl" en "KAT" (vereniging voor gecontroleerde alternatieve veehouderij), Aldi Nord rapporteert niet concrete informatie over het verbeteren van het welzijn van legkippen en kip vleesproductie voor de gehele productassortiment (zie link, bladzijde 28-30). Bron
8. Voldoet het volledige assortiment kippenvlees aan vooruitstrevende normen voor diervriendelijkheid? Aldi Nord heeft tot doel te hebben vervangen door het einde van 2016 zijn assortiment van verse kippenvlees in Nederland met vlees van een langzamer groeiende ras, of door 1-ster "Beter Leven" gecertificeerd vlees. Vergelijkbare maatregelen voor alle andere landen, alsmede maatregelen met betrekking tot het hele kip productassortiment niet echter zijn opgegeven (zie link, bladzijde 30). Bron
9. Voor zuivel, rund- en kalfsvlees; heeft het merk een beleid om vooruitstrevende standaarden voor dierenwelzijn toe te passen, en toont het merk al aanmerkelijke prestaties? Aldi Nord in Duitsland is van plan de verbetering met betrekking tot het slachten van zwangere koeien en het onthoornen van vee, maar geen verdere concrete informatie over het verbeteren van het dierenwelzijn van kalfsvlees, rundvlees en zuivelproducten zijn opgegeven (zie link, bladzijde 29). Bron
10. Voldoet het volledige assortiment varkensvlees aan vooruitstrevende normen voor diervriendelijkheid? Aldi Nord in Nederland streeft ernaar in de nabije toekomst voor alle vers varkensvlees in hun standaardgamma voldoen aan de criteria van 1-ster "Beter Leven". Vergelijkbare maatregelen voor alle andere landen, evenals maatregelen ten aanzien van haar gehele varkensvlees-assortiment niet echter zijn opgegeven (zie link, bladzijde 30). Bron
11. Heeft de supermarkt een beleid om voor haar vleesproducten verantwoorde soja te gebruiken in het kippen- en varkensvoer, om zo onder meer de vernietiging van tropische bossen door sojateelt tegen te gaan? Aldi Nord communiceert niet concrete informatie over het gebruik van duurzame soja. Bron
12. Heeft het merk effectief beleid om het gebruik van duurzame palmolie te vergroten om zo de vernietiging van regenwouden voor palmolieplantages tegen te gaan? Aldi Nord heeft gerealiseerd met een aandeel van 86% RSPO gecertificeerde palmolie voor de food en non-food producten in 2016. Haar aandeel voor massa-evenwicht en gescheiden RSPO-gecertificeerde palmolie is echter niet opgegeven (zie link, pagina 12). Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om voedselverspilling en afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Aldi Nord meldt een totale afval materiaal voetafdruk van 195.632 ton in Duitsland voor 2016, dat is een stijging van ongeveer 6% sinds 2014. Voor andere landen dan Duitsland, geen afval materiaal voetafdruk openbaar is gemaakt nog (zie link, bladzijde 29). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Aldi Nord implementeert maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de consumentenverpakking (zie link Vraag 11, pagina 9). Het aantal zakken geboden door type is opgegeven voor 2014 en 2015 (zie link onder "aantal zakken geboden"). Bron
15. Heeft het merk een effectief beleid voor het verminderen van het gebruik van materialen bij de productie? Aldi Nord rapporteert niet duidelijk op een beleid en doelstellingen voor de vermindering van materiaal gebruik van alle producten die worden verkocht (zie link, pagina 11). Bron
16. Heeft het merk een milieubeleid voor het gebruik van papier voor productverpakkingen (primair en secundair) en hygiëneproducten bij de huismerken? Zijn al die materialen van papier gerecycled en/of gecertificeerd? Aldi Nord implementeert maatregelen voor haar winkel merken primaire en secundaire product verpakking en hygiëne producten. 2016 het aandeel van FSC of PEFC gecertificeerde materialen was 53,1% (zie link, pagina 14). Bron
17. Heeft het merk een milieubeleid voor het gebruik van papier voor promotioneel papier zoals folders en magazines? Zijn al die materialen van papier gerecycled en/of gecertificeerd? Aldi Nord stelt dat gedurende de gehele groep haar klant tijdschrift "ALDI aktuell" en reizen magazine "ALDI Reisen" zijn geconverteerd naar FSC-gecertificeerde of Blauer Engel geëtiketteerd papier. Ten aanzien van promotionele artikelen die is echter niet duidelijk opgegeven (zie link, bladzijde 36). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

2 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Verkoopt het merk tropische producten zoals koffie, thee, chocolade, bananen en ananassen die zijn gecertificeerd volgens Fair Trade, Utz Certified, Rainforest Alliance of gelijkwaardige systemen? Aldi Nord biedt verschillende sociaal gecertificeerde producten, zoals thee, koffie en chocolade (zie link, bladzijde 17). Bron
2. Geeft het merk (bedrijf) een helder overzicht van de fairtrade certificeringen voor tenminste drie van de volgende productgroepen: koffie, thee, cacao, rietsuiker, bananen of ananas? Met betrekking tot haar winkel merken Aldi Nord presenteert een duidelijke verdeling van de eerlijke handel certificeringen voor koffie, thee en cacao. Voor haar gehele assortiment (met inbegrip van merknaamproducten) zijn respectieve resultaten niet maar opgegeven. Bron
3. Is alle eigen merk koffie gecertificeerd volgens Max Havelaar, UTZ, Rainforest Alliance of gelijkwaardige systemen? In 2016, het aandeel van insourced gecertificeerd of duurzame koffie uit het totale gewicht van insourced koffie gecontroleerd voor Aldi Nord van de producten van het merk van de winkel was minder dan 19,5% (zie link, pagina 13). Bron
4. Is alle eigen merk cacao gecertificeerd volgens Max Havelaar, UTZ, Rainforest Alliance of gelijkwaardige systemen? In 2016 was het aandeel van insourced eigen-merk producten gecertificeerd duurzame cacao uit het totale aantal van Aldi Nord insourced cacao bevattende producten bevatten 79% (zie link, pagina 13). Bron
5. Is het complete assortiment bananen gecertificeerd volgens Max Havelaar, Utz, Rainforest Alliance of gelijkwaardige systemen? Aldi Nord biedt geen volledige informatie over het totale gebruik van bananen die zijn gecertificeerd volgens de sociale normen, maar plannen van bepaling van de verificatie voor een sociale evaluatie (begrijpen of vergelijkbaar) van alle producenten (kwekers) van groenten en fruit tegen 2018 (zie link, pagina 5). Bron
6. Is alle eigen merk thee gecertificeerd volgens Max Havelaar, UTZ, Rainforest Alliance of gelijkwaardige systemen? In 2015, het aandeel van insourced eigen merk gecertificeerd duurzame thee uit het totale gewicht van de Aldi Nord insourced thee was minder dan 50% Bron
7. Heeft het merk (supermarktketen) een eerlijk handelsbeleid voor overige tropische productgroepen zoals rietsuiker, tropisch fruit en rijst ? Aldi Nord een fair trade-beleid voor honing en suiker in Nederland heeft gevestigd, maar biedt geen concrete informatie met betrekking tot een beleid van eerlijke handel voor andere tropische grondstoffen, zoals rietsuiker, tropisch fruit of rijst op groepsniveau (zie link, pagina 50). Bron
8. Heeft het merk (supermarktketen) een eerlijk handelsbeleid voor de non-food productgroepen zoals textiel? Met betrekking tot textielproducten Aldi Nord implementeert verschillende maatregelen, zoals een lid van BSCI, na ondertekening van de 'Bangladesh Accord' of het verkopen van GOTS en Fairtrade gecertificeerd kledingstukken (zie link, pagina's 37-41). Bron