Rank a Brand

Hoe duurzaam is Timberland?

Timberland & duurzaam


Timberland
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 6 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Timberland heeft het D-label behaald. Timberland heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: VF Corporation
Hoofdkantoor: Greensboro, NC, USA
Sector: Sport & outdoor - kleding & schoenen
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: VFC, Bags, Pullover, Shirts, Jackets, Jeans, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Timberland?

Timberland Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 7 April 2018 door Elliott
Laatst gecontroleerd: 7 April 2018 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Timberland implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals het gebruik van hernieuwbare energie, uitvoering van energie-efficiëntiemaatregelen en de aankoop van credits voor hernieuwbare energie. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? VFC (merk eigenaar van Timberland) teruggebracht zijn voetafdruk klimaat van eigen bewerkingen van 263,485 ton van CO2e in 2013 naar 250,526 ton van CO2e in 2016. Dit is een daling van ongeveer 3,9% (zie link, "" Climate Change 2014 & 2017 Response"). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Timberland rapporten voor 2016 te hebben slechts 32% van de hernieuwbare energie gebruikt voor elektriciteitsverbruik. Dit werd gekocht als hernieuwbare energie credits en gegenereerd bij aan - en off - on-site faciliteiten. Hun doel was om de bron van ten minste 50% van alle energie die wordt gebruikt bij Timberland sites wereldwijd uit hernieuwbare bronnen in 2020 (zie link, pagina 12). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Timberland noch VFC communiceren up-to-date doelstellingen voor vermindering voor zijn absolute klimaat voetafdruk van eigen activiteiten. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Timberland verwijst naar vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen buiten hun eigen activiteiten, met behulp van de Higg-Index in 49% van hun strategische leverancier fabrieken, maar biedt geen concrete informatie over maatregelen en resultaten bereikt (zie link, bladzijde 10). Bron

Vragen over Milieubeleid

3 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Timberland vermeldt dat zij in 3e kwartaal van 2017 gebruikt organische (30%), Amerikaanse-oorsprong (7%), of BCI-gecertificeerd (42%) katoen in 79% van de producten. Ook, ROR materialen werden gebruikt in 83,8% van al het schoeisel, en 82.000 pond van gerecycled PET werden ingelijfd bij schoeisel verzonden. Maar het is niet duidelijk welk percentage van de totale jaaromzet dit vertegenwoordigt (zie link, pagina 4-5). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? Timberland aangekondigd een Beleidsovereenkomst van de respectieve met Greenpeace in 2009, en verwijst naar de tenuitvoerlegging van maatregelen zoals het verbergen van de traceerbaarheid. Echter, Timberland duidelijk communiceert niet als sourcing leder afkomstig van vee boerderijen in ontboste gebieden van Amazon eigenlijk wordt vermeden (zie link, pagina 3). Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Timberland meldt dat 93,7% van leder afkomstig in Q3 2017 van zilver komt of goud gewaardeerd leerlooierijen, volgens de Leer werken groep (LWG) (zie link, pagina 3). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? VFC (merk eigenaar van Timberland) heeft normen voor de behandeling van afvalwater in de productie van al hun producten (Chem-IQ). VFC publiceerde ook haar RSL (zie link op milieu vraag 11), en geeft een jaarlijkse (maar oppervlakkig) overzicht van de voortgang. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? In 2016 inzetten Timberland voor de afschaffing van 100% van PFK's in haar Waterdicht schoeisel en kleding tegen 2020. Maar het blijft onduidelijk of andere chemische doelgroepen zoals ftalaten of azo-kleurstoffen kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd van de productie van Timberland het hele kledingstuk productie (zie link, pagina 6). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Timberland verslagen een duidelijke doelstelling om de geleidelijke afschaffing van PVC in al hun producten tegen 2020. Echter alleen opgegeven voor de schoenen het geeft zijn huidige prestaties (98% in 2016) (zie link, pagina 5). Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Timberland het bereikte niveau van de gemiddelde uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) per paar schoen is boven de vereiste 40 gram, namelijk 52 gram. 2020 beoogt Timberland gemiddeld 42 gram VOS per paar (zie link, pagina 2). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Timberland implementeert maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de consument verpakking, zoals met behulp van 100% gerecycleerde materialen voor de loges van schoeisel en het gebruik van watergedragen inkten. Maar, concrete resultaten met betrekking tot de consument verpakking materialen voetafdruk, met inbegrip van materialen voor draagtassen en verpakkingen van de scheepvaart, niet openbaar worden gemaakt (zie link, pagina 6). Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Timberland rapporteert niet over de specifieke jaarlijkse resultaten in gewicht of volume van haar beleid van vermindering van afval. Het rapporteert 75% van het totale afval wordt gerecycleerd in 2016 en is bedoeld voor 95% recycleerbaar afval in 2020 (zie link, pagina 13). Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Timberland communiceert om een ​​campagne uit te voeren ('Second Chance') om consumenten aan te moedigen kleding te recyclen (om versleten schoenen terug in de winkel te brengen). Dit programma lijkt beperkt tot een aantal geselecteerde winkels in Duitsland en Zweden. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

2 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? VF heeft hun wereldwijde normen voor naleving ingebed in hun leverancier termen van Engagement. Alle normen worden genoemd in de VF Corporation van Global Compliance beginselen. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. niet genoemd; 2. Nee, maximale wekelijkse arbeidstijd van 60 uur, niet duidelijk of overuren vrijwillig is en 'behalve buitengewone zakelijke omstandigheden', die kan betekenen om het even wat; 3. Nee, vermeldt het de wettelijk minimum of het heersende industrie loon, niet leefbaar loon. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Vrijheid van vereniging is genoemd, maar niets gevonden over situaties waarop dit recht is beperkt door de wet. Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Timberland noch VFC maken duidelijk als de principes van Global Compliance en de daaruit voortvloeiende arbeidsvoorwaarden beleid ook verder geldt omlaag de productieketen schoeisel zoals leer looien of vee boerderijen (Zie ook link op de vorige vraag). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Timberland publiceert een driemaandelijkse lijst van directe leveranciers, effectieve door Q3 2017. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? VFC neemt deel aan een aantal van de MSI, zoals FLA (niet als een partner maar als categorie B licentiehouder), WRAP en Social Accountability International (SA8000). Echter betreffende SA8000 VFC noch Timberland opgeven welk percentage van fabrieken/jaarlijkse volume is gecertificeerd (zie link, pagina 9 en bron bij de volgende vraag). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? VFC implementeert zijn "De derde weg" programma op strategische leveranciers te verbeteren van de praktijken. Beton leidt echter, zoals de lonen stegen of daalden, werktijden worden niet gerapporteerd. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Hoewel Timberland publiceert welke belangrijke arbeidsaangelegenheden werden gevonden, geeft het niet duidelijk en uitvoerig resultaten aan van de geïmplementeerde maatregelen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren (zie link, pagina 8-9). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Timberland communiceert dat volgens de Global Compliance Principles van VFC in het derde kwartaal van 2017 40% van haar leveranciers als 'geaccepteerd' werd beoordeeld, 59% als 'Developmental' en 1% als 'Rejected'. Maar het is niet duidelijk welk deel van de productie afkomstig is uit landen met een hoog risico, ook niet als het is gecertificeerd (bijvoorbee Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Noch Timberland noch VFC communiceren concrete informatie over geïmplementeerde maatregelen om de betaling van leefloon op haar kledingfabrikanten vast te stellen. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Timberland noch VFC verslag openbaar duidelijke resultaten van haar uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron