Rank a Brand

Hoe duurzaam is Salomon?

Salomon & duurzaam


Salomon
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 5 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Merkhouder: Amer Sports Corporation
Hoofdkantoor: Annecy, France
Sector: Sport & outdoor - kleding & schoenen
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Amer Sports, Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Salomon?

Salomon Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 24 June 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 24 June 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Amer Sports (merk eigenaar van Salomon) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals energie-efficiëntiemaatregelen (zie link, bladzijde 29). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Amer Sports meldt haar klimaat voetafdruk van eigen bewerkingen (Scope 1 & 2). In 2014 had een totale voetafdruk van 34,147 ton CO2e, in vergelijking tot 32.796 ton van CO2e in 2015, waarmee een vermindering van ongeveer 4% (zie link, pagina 4). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Amer Sports rapporten over het gebruik van hernieuwbare energie voor haar eigen activiteiten (hout biomassa), die een aandeel van ongeveer 13% in 2015 vertegenwoordigd (zie link, bladzijde 28). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Amer Sports communiceert niet duidelijke informatie over vermindering van de totale doelgroep voor de uitstoot van broeikasgassen van eigen activiteiten. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Amer Sports implementeert maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen activiteiten. Maar, Amer Sports publiceert geen duidelijke resultaten, waaronder emissiereducties bereikt (zie link, "Climate Change 2016", en link op de vorige vraag). Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Amer Sports communiceert niet een duidelijk beleid voor de vervanging van conventionele grondstoffen zoals leder, synthetisch rubber of polyester met milieuvriendelijker alternatieven voor haar merk Salomon. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? Amer Sports communiceert niet duidelijk een beleid om te voorkomen dat de vernietiging van het regenwoud veroorzaakt door vee boerderij uitbreiding voor de productie van vlees en leder (zie link, pagina 20). Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Amer Sports werkt samen met bluesign® maatregelen van de bescherming van het milieu in de productieketen. Echter, Amer Sports niet duidelijk wordt beschreven resultaten van de maatregelen tot beperking van het gebruik of de vervuiling van chroom. Het merk is dus niet duidelijk zijn over de omvang en de gevolgen van dit beleid (zie link, pagina 8, 20 & 24). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Amer Sports meldt dat het bedrijf sloot zich aan bij de bluesign® systeem partnernetwerk in juli 2013. De bluesign® systeem ingesteld en normen voor milieu-vriendelijker en veilige productie controles. Het lidmaatschap omvat alle Amer Sports merken binnen de categorie kleding & Gear (zie link, pagina 8 & 20). Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Amer Sports rapporteert niet of ten minste 1 uit 11 verdachte chemische groepen, zoals zware metalen of chloorfenolen kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd van de gehele productie voor Salomon producten. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Amer Sports rapporteert niet duidelijk over het hebben van een plan voor de geleidelijke afschaffing van PVC in hun producten. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Amer Sports communiceert niet openlijk een beleid ter vermindering van oplosmiddelen op basis chemische stoffen in hun productie schoen. Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Amer Sports rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van zijn verpakking consumentenbeleid. Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Amer Sports implementeert maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van het geproduceerde afval en verslagen over statistische resultaten met betrekking tot zijn over het algemeen afvalmaterialen voetafdruk, die 8,385 ton in 2015 was (+ 3,4% t.o.v. 2014) (zie link, bladzijde 28). Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Salomon werkt samen met andere outdoor merken vast te stellen en te ontwikkelen van de Mont Blanc Outdoor Repair Center. Verdere details zo goed als huidige status echter niet is opgegeven (zie link, bladzijde 30). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

2 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in Amer Sport leverancier Code of Conduct. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. niet genoemd; 2. Nee, maximale week werken is 60 uur, maar met uitzondering van buitengewone omstandigheden; 3. Ja, toegezegd uit te voeren betaling van leefloon. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van wet beperkingen. Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Amer Sports maakt niet duidelijk als de Code of Conduct en daaruit voortvloeiende arbeidsomstandigheden beleid ook verder geldt omlaag de productieketen schoeisel, zoals lederen looien of vee boerderijen. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Amer Sports beschikt niet over een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Amer Sports communiceert niet alle informatie over die deel uitmaken van een collectief initiatief of kopen bij een erkende leverancier (zie link, bladzijde 17-19). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Amer Sports rapporteert niet duidelijk of maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten zijn uitgevoerd om betere praktijken met betrekking tot de kwaliteit van product en / of productie proces. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? In 2015 > 90% van het productievolume van de Amer Sport werd gecontroleerd op niveau van de leverancier. Maar, Amer Sport rapportage over resultaten is niet gedetailleerd genoeg (zie link, pagina 4 & 23-26). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Amer Sports biedt geen concrete informatie over geïmplementeerde maatregelen tot vaststelling van de betaling van leefloon op haar kleding fabrikanten. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Amer Sports rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron