Rank a Brand

Hoe duurzaam is Reebok?

Reebok & duurzaam


Reebok-logo
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 9 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Reebok heeft het D-label behaald. Reebok heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Adidas AG
Hoofdkantoor: Canton, MA, USA
Sector: Sport & outdoor - kleding & schoenen
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: Adidas Group, Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Reebok?

Reebok Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 18 June 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 18 June 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Adidas Group (merk eigenaar van Reebok) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals de tenuitvoerlegging van energie-efficiëntiemaatregelen (zie link, pagina 6). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Adidas Group's totale klimaat voetafdruk van eigen bewerkingen (omvang 1 & 2) gedaald van 69,720 ton van CO2eq in 2012 (zie link, "Climate Change Report 2013"), naar 52,548 ton van CO2e in 2016. Dit is een daling van ongeveer 24,7% (zie link op de vorige vraag, pagina 78). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Adidas Group rapporteert over het gebruik van hernieuwbare energie voor haar eigen activiteiten, maar is ook niet duidelijk over het aandeel aan haar totale elektriciteitsverbruik gerelateerde, noch over de bronnen van de energievoorziening en de additionaliteit. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Adidas Group streeft jaarlijks uitstoot te verminderen klimaat van eigen bewerkingen met 3% tot 2020 (referentiejaar: 2015), dat is in totaal 15 procent in vijf jaar alleen (zie link, pagina 13 & 15). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Adidas groep implementeert maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten eigen operaties, maar rapporteert niet duidelijk op resultaten gerealiseerd (zie link, pagina 11 & 75-76). Bron

Vragen over Milieubeleid

3 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Adidas Group (merk eigenaar van Reebok) meldt een 68% gebruik van meer duurzame katoen (BCI) in 2016. Ook worden andere voorkeur materialen zoals gerecycleerd polyester, gebruikt voor een aantal van haar producten. Maar, Adidas Group geeft niet een duidelijk aandeel op het totale gebruik van voorkeur materialen (zie link, pagina 27, en link op de volgende vraag). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? Adidas groep communiceert niet openlijk een beleid om te voorkomen dat de vernietiging van het regenwoud veroorzaakt door vee boerderij uitbreiding voor de productie van vlees en leder. Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Adidas Groep rapporteert dat 100% van de niet-Europese leer is afkomstig van de leerlooierijen met ten minste een zilveren certificering volgens de leer Working Group. Maar, Adidas Groep rapporteert niet op de prestaties van zijn leveranciers in Europa, noch waar ze zich bevinden (zie link, pagina 40). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Adidas Group heeft de Greenpeace 'Nul-kwijting inzet' ondertekend. Bedrijven die dit document ondertekend belooft te 'elimineren alle gevaarlijke chemische stoffen uit de hele levenscyclus en alle productie-procedures die worden geassocieerd met het maken en gebruiken van de producten van bedrijf, in 2020'. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Adidas groep verslag uitbrengt aan het worden op de rails betreffende elimineren van 99% PFK's uit haar productie aan het eind van 2017. Of ten minste één andere chemische groep, zoals ftalaten of APEO's, kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd uit haar gehele productie blijft onduidelijk (zie link, pagina 25). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Adidas groep communiceert het heeft besloten te elimineren PVC van onze producten in 2000, maar in een paar landen, er geen alternatieven zijn beschikbaar dus sommige lokale productie van atletisch schoeisel maakt nog steeds gebruik van PVC. De huidige fase van de PVC uit niveau is niet opgegeven. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Adidas Groep rapporteert een niveau van gemiddelde 14,0 gram uitstoot van vluchtige organische verbindingen (VOC) per paar atletische sportschoenen. Maar dit niet is opgegeven, of dit gemiddelde waarde Adidas hele schoen productie omvat (zie link, pagina 76). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Adidas Groep rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van zijn verpakking consumentenbeleid. Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Adidas groep implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van het geproduceerde afval en verslagen een totale afval materiaal voetafdruk van 3,378 ton voor 2016. Maar, in vergelijking met 2015 (3,287 ton) Dit betekent een stijging van ongeveer 2,7% (zie link, pagina 78). Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Adidas groep implementeert terugname programma's in samenwerking met I: CO. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

4 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in de 'werkplek normen' voor leveranciers (zie link, pagina 1-3). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. niet gevonden; 2. Nee, maximale week werken is 60 uur met uitzondering van buitengewone omstandigheden; overuren niet wordt opgegeven en het is niet duidelijk of overuren is vrijwillig; 3. Ja, loon betalingen worden volstaan met de bevrediging van basisbehoeften en bepaalde discretionaire inkomen voor werknemers en hun gezinnen (zie link, pagina 2). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Recht op formulier en join organisaties van eigen keuze en koopje collectief wordt genoemd, maar niets gevonden over situaties waarop dit recht is beperkt door de wet (zie link, pagina 2). Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Adidas Group maakt niet duidelijk of de Code of Conduct en daaruit voortvloeiende arbeidsvoorwaarden beleid ook van toepassing verder is omlaag de productieketen schoeisel zoals leer looien of vee boerderijen. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Adidas Group heeft onthuld lijsten van al haar directe en indirecte leveranciers, effectieve door januari 2017. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Adidas groep is een lid van de Fair Labor Association (FLA). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Ja, de FLA wordt erkend als een "Multi Stakeholder initiatief" (MSI). NGO's zijn vertegenwoordigd in de Raad van bestuur. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Adidas Groep rapporteert niet duidelijk of de maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten zijn uitgevoerd tot betere praktijken met betrekking tot het product en / of productie proceskwaliteit (zie link, pagina 61-75). Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Hoewel Adidas Group gedetailleerde rapportage geeft over de controle van de kleding fabrikanten, is het onduidelijk welk percentage van het productievolume dit vertegenwoordigt (zie link, pagina 61-75). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie opmerking voor arbeidsomstandigheden vraag 9: het onduidelijk blijft of ten minste 25% van het productievolume wordt geverifieerd als voldoet aan de normen van in aanmerking komende derden of certificeringsregelingen. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? In plaats van 'Leefloon' Adidas groep verwijst naar het concept van 'Eerlijke lonen'. Concrete resultaten in termen van de feitelijke betalingen voldoende bevrediging van basisbehoeften en biedt sommige discretionaire inkomen voor werknemers en hun gezinnen worden echter niet gespecificeerd (zie link, pagina 61-75). Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Adidas Group rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron