Rank a Brand

Hoe duurzaam is New Balance?

New Balance & duurzaam


New Balance
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 6 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

New Balance heeft het D-label behaald. New Balance heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: New Balance Athletics, Inc.
Hoofdkantoor: Boston, MA, USA
Sector: Sport & outdoor - kleding & schoenen
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & New Balance?

New Balance Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 18 June 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 18 June 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Nieuw evenwicht implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van de klimaatverandering, zoals het gebruik van hernieuwbare energie of beoordeling van de effecten van de levenscyclus van producten van het bedrijf om verder te gaan met lichtere voetafdrukken (zie link, bladzijde 47-51). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? New Balance bekendgemaakt het jaarlijkse klimaat voetafdruk van haar eigen activiteiten (Scope 1 & 2) bij New England faciliteiten. Het vennootschappelijk BKG-emissies steeg met 7,8% procent ten opzichte van 7,605,226 kg CO2e in 2009 te 8,248,459 kg CO2e in 2010. Echter is geen up-to-date klimaat voetafdruk gepubliceerd (Zie de verwijzing, bladzijde 49). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? New Balance rapporten voor 2010 te hebben gebruikt ongeveer 27% hernieuwbare energie in de New England faciliteiten. Er is geen melding gemaakt van de andere faciliteiten. Ook niet meer up-to-date rapportage is gepubliceerd (zie link, pagina 51). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Volgens nieuwe evenwicht 2020 visie, het bedrijf opgenomen doelstelling: terugdringing van de gemiddelde kg CO2 per paar schoenen vervaardigd door minder dan 4. Het is echter onduidelijk welk percentage waarde deze vertegenwoordigen in termen van de totale activiteiten van het bedrijf (zie link, bladzijde 49). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? New Balance vermeldt niet te hebben bijgehouden Scope 3-emissies, maar beweert te worden betrokken om het bijhouden en rapporteren van systemen in productie-installaties. Echter geen duidelijk beleid worden gemeld nog (zie link, pagina 51). Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? New Balance gebruikt ecologisch voorkeur materialen (EPM) zoals gerecycled polyester, gerecycleerde inhoud, gerecycleerde vezels en verminderd-effect kunststof voor 25%. Echter is niet meer up-to-date rapportage gepubliceerd (zie link, pagina 26). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? New Balance vermeldt een lid van de lederen Working Group en leer geproduceerd op leerlooierijen die voldoen aan de nieuwe leerlooierij beoordeling voor superieure milieuprestaties (bronzen award niveau of hoger). Echter, het bedrijf duidelijk communiceert niet een beleid met betrekking tot de oorsprong van het leder (zie link, 31-33 pagina's). Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? New Balance rapporten met behulp van leer dat voldoet aan de nieuwe leerlooierij beoordeling voor superieure milieuprestaties (bronzen award niveau of hoger). Het bedrijf wordt echter niet vermeld hoeveel % van leer dit is goed voor (Zie de verwijzing, bladzijde 33). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? New Balance implementeert ter beperking van het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen, maar rapporteert niet up-to-date resultaten van haar beleid (zie link, beginnend op bladzijde 36). Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 9. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 9. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? New Balance beweert dat het vennootschappelijk schoeisel PVC-vrij, maar is niet duidelijk of dit geldt voor de andere producten (zie link, blz. 37). Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? New Balance verslagen de absolute emissies van leveranciers, maar niet de totale, up-to-date gemiddelde emissies per paar schoenen (zie link, bladzijde 57). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? New Balance stelt voor het gebruik van kringlooppapier voor zijn schoenendozen. Tastbare, up-to-date statistische resultaten met betrekking tot de verpakking materialen voetafdruk zijn echter niet openbaar gemaakt (zie link, bladzijde 44). Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? New Balance rapporteert de jaarlijkse afval door type, gewicht en manier van verwijdering en de netto afval heeft teruggebracht van 2,534 tot 2,452 tussen 2009 en 2010. Echter, publiceert nieuw evenwicht geen geen recente jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval (zie link, bladzijde 54). Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? New Balance gemeld op schoeisel en kleding terug te nemen programma's testen in 2010/11. Of dit programma is nog steeds actief is niet duidelijk gemeld (zie link, bladzijde 33). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

5 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in het nieuwe evenwicht de Code of Conduct. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, vermeld 2. Nee, maximaal werken week is 60 uren, maar met uitzondering van buitengewone omstandigheden; 3. Nee, alleen minimum of industrie loon; leefbaar loon is nog duidelijk verplicht. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van wet beperkingen. Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? New Balance maakt niet duidelijk als de Code of Conduct en daaruit voortvloeiende arbeidsomstandigheden beleid ook verder geldt omlaag de productieketen schoeisel, zoals lederen looien of vee boerderijen. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? New Balance heeft een lijst gepubliceerd van leveranciers vanaf 1. Juni, 2016 die waarschijnlijk betrekking heeft op 90% van de totale productie van het nieuwe evenwicht. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Nieuw evenwicht is een lid van de Fair Labor Association (FLA) (zie link, pagina 81). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? FLA wordt erkend als een "Multi Stakeholder-initiatief". Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Nieuw evenwicht behelst de uitvoering van maatregelen ter verbetering van de praktijken op haar kleding fabrikanten, maar niet publiekelijk verslag gewist, up-to-date resultaten van haar beleidsmaatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar kleding fabrikanten (zie link, pagina 81). Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Nieuw evenwicht stelt dat haar fabrikanten regelmatig worden gecontroleerd. Echter rapporteert nieuw evenwicht publiekelijk niet heldere, up-to-date resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar fabrikanten (zie link, pagina 77 basisgewicht). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Nieuw evenwicht rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron