Rank a Brand

Hoe duurzaam is Hanwag?

Hanwag & duurzaam


Hanwag
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 13 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Hanwag heeft het C-label behaald. Hanwag is volgens ons daarmee redelijk op weg, maar het kan nog beter.

Merkhouder: Fenix Outdoor AB
Hoofdkantoor: Vierkirchen, Germany
Sector: Sport & outdoor - kleding & schoenen
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Fenix Outdoor, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Hanwag?

Hanwag Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 18 June 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 18 June 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Fenix Outdoor (merk eigenaar van Hanwag) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals energie-efficiëntie en maatregelen (zie link, pagina 12-15) te compenseren. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Fenix Outdoor verhoogd eigen bewerkingen klimaat voetafdruk (Scope 1-2, locatie gebaseerde) van 3,726 ton van CO2e in 2015 naar 4,739 ton van CO2e in 2016. Dit betekent een stijging van ongeveer 27% (zie link, download ' CENSUS reactie 2016 & 2017). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Fenix Outdoor noemt voor het gebruik van hernieuwbare energie (ook in Duitsland), maar is ook niet duidelijk genoeg over het aandeel aan haar totale elektriciteitsverbruik gerelateerde, noch over de bronnen en de additionaliteit van de energievoorziening (zie link, pagina 13). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Fenix Outdoor communiceert niet informatie over totale doelstellingen voor vermindering van voor het klimaat voetafdruk van eigen activiteiten. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Fenix Outdoor duidelijk verslagen over de uitstoot van broeikasgassen die werden veroorzaakt in de productieketen die buiten de eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

5 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Op niveau merk groepseigenaar Fenix Outdoor verslagen, dat meer dan 5% van alle ruwe materialen zijn kleding productie verwerkt kunnen worden beschouwd als milieu vriendelijker alternatieven (de precieze %-share is niet nader gespecificeerd echter), zoals biologische en gerecycled katoen, tencel of gerecycled polyester (zie link, bladzijde 17). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? Hanwag communiceert de sourcing van al haar grondstoffen uit Europese (organische leder uit Kroatië) bronnen alleen. Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Hanwag implementeert maatregelen ter beperking van verontreiniging veroorzaakt door looien, zoals samenwerking met de Duitse leerlooierij Heinen - die volgens sterke sociale en milieunormen werkt. Maar, Hanwag beschrijft niet duidelijk algemene resultaten van de maatregelen van de looien, en is daarom niet duidelijk over de omvang en de gevolgen van dit beleid. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Fenix Outdoor implementeert verschillende maatregelen genomen om het gebruik van gevaarlijke stoffen te beperken, maar geen concrete resultaten van haar beleid (zie link, pagina 8-12) te melden. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Noch Fenix Outdoor noch Hanwag rapport de vraag of ten minste één verdachte chemische groepen, zoals ftalaten of Geperfluoreerde chemicaliën kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd uit de gehele productieketen. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Noch Hanwag noch Fenix Outdoor noemt een duidelijke doelstelling om geleidelijk PVC in hun producten. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Hanwag rapporteert een beleid ter vermindering van de uitstoot van vluchtige organische verbindingen (VOC) per paar schoen, maar niet duidelijk wordt beschreven in een behaalde niveau van de gemiddelde uitstoot van vluchtige organische verbindingen (VOC) per paar schoen. Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Fenix Outdoor Groep implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de consumentenverpakking en rapporteert statistische resultaten met betrekking tot het gebruik van de materialen van de verpakking van consument (zie link, pagina's 13 & 17). Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Fenix Outdoor tracht te minimaliseren van afval en het gebruik van gerecycleerde materialen zo veel mogelijk. De onderneming meldt de jaarlijkse afval per type en gewicht (zie link, beginnend op bladzijde 16). Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Hanwag stimuleert de reparatie en het hergebruik van haar producten. Het bedrijf biedt services voor reparatie en vervanging van achterhaalde onderdelen (bijvoorbeeld opnieuw soling schoenen) voor netto kostprijs. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

6 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Fenix Outdoor is een lid van de Fair Labor organisatie (FLA). Voor de FLA werkplek gedragscode, zie link voor arbeidsomstandigheden vragen 2 & 3 hieronder. De FLA werkplek gedragscode worden alle deze normen genoemd. (zie link, pagina 5 & 27). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, juridisch bindende arbeidsverhoudingen; 2. Ja, maximale wekelijkse arbeidstijd is 48 uur en een maximum van 12 overuren, tenzij duidelijk omschreven uitzonderlijke omstandigheden wordt voldaan; 3. Ja, compensatie voor een reguliere werkweek dat is voldoende om te voldoen aan de basisbehoeften van de arbeiders en sommige discretionaire inkomen. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Vrijheid van vereniging wordt genoemd, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van wet beperkingen. Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Fenix Outdoor maakt niet duidelijk of de Code of Conduct en daaruit voortvloeiende arbeidsomstandigheden beleid geldt ook verderop in de schoenen productieketen, zoals leer looien of vee boerderijen. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Fenix Outdoor biedt een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Fenix Outdoor is een lid van de Fair Labor Association (FLA). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? De Fair Labor Association (FLA) wordt erkend als een multi-stakeholder initiatief dat voldoet aan deze criteria. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Fenix Outdoor AB rapporteert niet duidelijk of maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten zijn uitgevoerd om betere praktijken met betrekking tot de kwaliteit van product en / of productie proces. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Hoewel Fenix Outdoor geeft rapportage gedetailleerde over de controle van de kleding fabrikanten, is het onduidelijk welk percentage van het productievolume dit vertegenwoordigt (zie link, pagina's 31-35). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Fenix Outdoor duidelijk rapporteert niet hoeveel productievolume als sociaal compatibel is goedgekeurd door onafhankelijke derden zoals FLA (zie link, pagina's 31-35). Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Fenix Outdoor biedt geen concrete informatie over geïmplementeerde maatregelen tot vaststelling van de betaling van leefloon op haar kleding fabrikanten (zie link, bladzijde 31-35). Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Fenix Outdoor niet publiekelijk duidelijke resultaten van haar beleid maatregelen rapporteren aan de arbeidsomstandigheden bij de stof fabrikanten te verbeteren. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron