Rank a Brand

Hoe duurzaam is Adidas?

Adidas & duurzaam


Adidas
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 8 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Adidas heeft het D-label behaald. Adidas heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Adidas AG
Hoofdkantoor: Herzogenaurach, Germany
Sector: Sport & outdoor - kleding & schoenen
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: Adidas Group, Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Adidas?

Adidas Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 22 July 2018 door Daphne
Laatst gecontroleerd: 22 July 2018 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Adidas Group (merk eigenaar van Adidas) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals de uitvoering van energie-efficiëntiemaatregelen en het gebruik van hernieuwbare energie (zie link, pagina 7). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Adidas groep verlaagd eigen bewerkingen klimaat voetafdruk van 64,970 ton CO2eq in 2013 tot 60,517 ton voor CO2eq in 2017, waarmee een vermindering van ongeveer 7% (zie link, pagina 7-8). Terwijl Adidas groep beweert dat haar netto-emissies 42,189 tonnen CO2e gevormd, worden de voorwaarden voor een deel van de emissies te compenseren niet verduidelijkt. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Adidas groep rapporten over het gebruik van hernieuwbare energie voor haar eigen activiteiten, maar is ook niet duidelijk over het aandeel aan haar totale elektriciteitsverbruik gerelateerde, noch over de bronnen van de energievoorziening en de additionaliteit (zie link, pagina 9). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Adidas Group streeft jaarlijks uitstoot te verminderen klimaat van eigen bewerkingen met 3% tot 2020 (referentiejaar: 2015), die 15% in de vijf jaar (zie link, pagina 6) vormt. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Adidas groep implementeert maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten eigen operaties, maar rapporteert niet duidelijk over bereikte resultaten (zie link, pagina 91). Bron

Vragen over Milieubeleid

3 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Adidas Group (merk eigenaar van Adidas) meldt een 93% gebruik van meer duurzame katoen (BCI) in 2017. Ook worden andere voorkeur materialen zoals gerecycleerd polyester, gebruikt voor een aantal van haar producten. Maar, Adidas Group geeft niet een duidelijk aandeel op het totale gebruik van voorkeur materialen (zie link, pagina 92-93.) Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? Adidas Group stelt: "alle Braziliaanse leerleveranciers zich publiekelijk moeten committeren aan het ondersteunen van een moratorium op verdere runderuitbreiding in de Amazone Deze verbintenis omvat de implementatie van een traceerbaarheidsbeleid en monitoring om de naleving van deze principes te verzekeren." Maar er is geen duidelijkheid over de resultaten. Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? In 2015, Adidas groep gemeld dat 100% van de niet-Europese leer is afkomstig van leerlooierijen met ten minste een zilveren certificering volgens de leer Working Group. Maar, Adidas Groep rapporteert niet op de prestaties van zijn leveranciers in Europa, noch waar ze zich bevinden (zie link, pagina 40). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Adidas heeft de Detox verbintenis ondertekend. Bedrijven die dit document ondertekend belooft te 'elimineren alle gevaarlijke chemische stoffen uit de hele levenscyclus en alle productie-procedures die worden geassocieerd met het maken en gebruiken van de producten van bedrijf, in 2020'. Volgens Greenpeace, is Adidas gecategoriseerd als "Evolution Mode" in doen. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Adidas groep communiceert dat 99,3% van hun producten aan het eind van 2017, PFC gratis waren. Of ten minste één andere chemische groep, zoals ftalaten of APEO's, kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd blijft onduidelijk (zie link, pagina 2, 5). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? In 2000 besloot Adidas Group om PVC uit zijn producten te verwijderen. Op dit moment zijn bijna alle producten PVC-vrij. Sommige lokale productie van sportschoeisel maakt echter nog steeds gebruik van PVC. Adidas 'huidige PVC-uitfaseringsniveau is niet gespecificeerd. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Adidas rapporteert een niveau van gemiddeld 11,6 gram emissie van vluchtige organische stoffen (VOC) per paar schoenen. Maar alleen zijn leveranciers van atletische schoenen van de belangrijkste sourcing regio Azië zijn gedekt (zie link, pagina 93). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Adidas rapporteert niet over de jaarresultaten van haar consumentenverpakkingsbeleid. Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Adidas Group implementeert verschillende maatregelen om de milieu-impact van het gegenereerde afval te minimaliseren. Het totale huishoudelijk afval steeg echter van 2.567 ton in 2016 tot 2.713 ton in 2017. Dit is een stijging van 5.7% (zie link, pagina 28). Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Adidas groep implementeert terugname programma's in samenwerking met I: CO. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

4 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in de 'Workplace Standards' voor leveranciers (zie link, pagina 1-2). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Niet gevonden; 2. Nee, de maximale werkweek is 48 uur en maximaal 12 overuren, 'behalve in buitengewone omstandigheden', wat alles kan betekenen; 3. Ja, loonbetalingen moeten voldoende zijn om in de basisbehoeften te voorzien en een zeker besteedbaar inkomen voor werknemers en hun gezinnen te bieden (zie link, pagina 2). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Recht op vorm en join organisaties van eigen keuze en koopje collectief wordt genoemd, maar niets gevonden over situaties waarin deze recht is beperkt door de wet (zie link, pagina 2). Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Adidas Group maakt niet duidelijk of de Code of Conduct en daaruit voortvloeiende arbeidsvoorwaarden beleid ook van toepassing verder is omlaag de productieketen schoeisel zoals leer looien of vee boerderijen. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Adidas Group heeft lijsten met al haar directe en indirecte leveranciers bekendgemaakt, die effectief zijn in januari 2018. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Adidas groep is een lid van de Fair Labor Association (FLA). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Ja, de FLA wordt erkend als een "Multi Stakeholder initiatief" (MSI). NGO's zijn vertegenwoordigd in de Raad van bestuur. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Adidas Group implementeert maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij haar kledingfabrikanten, en werkt daarbij samen met initiatieven zoals EHS + Center in China en het Better Work-programma van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Maar concrete resultaten zijn niet duidelijk gespecificeerd (zie link, pagina 88). Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Hoewel Adidas Group in 2017 in totaal 48% van alle actieve leveranciers heeft gecontroleerd, is het onduidelijk welk percentage van het productievolume dit vertegenwoordigt (zie link, pagina 95). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie opmerking voor arbeidsomstandigheden vraag 9: het blijft onduidelijk of ten minste 25% van het productievolume wordt geverifieerd als conform de normen van in aanmerking komende derde partijen of certificatieschema's. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? In plaats van 'Leefloon' Adidas groep verwijst naar het concept van 'Eerlijke lonen'. Concrete resultaten in termen van de feitelijke betalingen voldoende bevrediging van basisbehoeften en biedt sommige discretionaire inkomen voor werknemers en hun gezinnen worden echter niet gespecificeerd. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Adidas Groep rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron