Rank a Brand

Hoe duurzaam is van der Valk?

Van der Valk & duurzaam


Van der valk
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 2 uit 23

Samenvatting duurzaamheid

Van der Valk heeft het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre [merknaam] zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: van der Valk Hotels
Hoofdkantoor: Nederland
Sector: Restaurantketens
Categorieën : 
Free Tags: 

Weet je meer over duurzaamheid & van der Valk?

Van der Valk Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 21 August 2015 door Irene J.
Laatst gecontroleerd: 21 August 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Van der Valk implementeert meerdere maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals ondersteuning van elektrisch vervoer, met behulp van warmtekrachtkoppeling en het gebruik van geothermische verwarming. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) zijn 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? Van der Valk wordt niet de jaarlijkse CO2-voetafdruk van afgelopen jaar op haar website gepubliceerd. Dus is het niet duidelijk of de beleidsmaatregelen daadwerkelijk geholpen verminderen de totale jaarlijkse CO2-uitstoot. Bron
3. Is tenminste 10% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Van der Valk communiceert informatie over het gebruik van bio-energie, maar communiceert niet alle informatie over het percentage van de energie die wordt verkregen uit hernieuwbare bronnen op haar website. Bron
4. Is tenminste 25% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Zijn de emissies van broeikasgassen minder dan 200 kg CO2-eq per vierkante meter restaurant oppervlakte per jaar? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 2. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 2. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Van der Valk communiceert niet een beleid ter vermindering van de CO2-uitstoot in de supply chain die buiten eigen operaties op haar website. Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk een milieubeleid voor het gebruik van tropische grondstoffen zoals soja, palmolie en rundvlees, waarmee tropische bossen niet plaats hoeven te maken voor landbouw en veeteelt? Van der Valk communiceert niet alle informatie over duurzame energiebronnen voor de tropische grondstoffen zoals soja, palmolie en rundvlees. Dus is het niet duidelijk of het merk spant zich in om te voorkomen dat de vernietiging van de tropische regenwouden. Bron
2. Voert het merk al een strikt beleid voor tropische grondstoffen zoals soja, palmolie en rundvlees, waardoor tropische bossen niet plaats hoeven te maken voor landbouw en veeteelt? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk (bedrijf) milieugecertificeerde olie in de producten en, wanneer het merk gebruikmaakt van palmolie, gebruikt het dan alleen duurzame palmolie voor alle producten die palmolie bevatten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Heeft het merk een beleid voor milieu en dierenwelzijn voor dierlijke producten zoals vlees, ei, melk en vis? Van der Valk communiceert niet alle informatie over het gebruik van normen voor dierenwelzijn, of duurzame vis. Bron
5. Heeft het merk een beleid voor milieu en dierenwelzijn voor een aanmerkelijk deel van de verkochte dierlijke producten zoals vlees, ei, melk en vis? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
6. Volgt het merk vooruitstrevende milieu en dierenwelzijn standaarden voor alle verkochte dierlijke producten zoals vlees, ei, melk en vis? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
7. Heeft het merk een milieubeleid voor de productie van groenten en fruit? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
8. Heeft het merk een milieubeleid voor het basisvoedsel zoals rijst, graan, mais of aardappelen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
9. Voert het merk (bedrijf) een milieubeleid voor de frisdranken en water? Van der Valk heeft een actief beleid waarin ze filteren leidingwater en ze gebruik van gerecyclede flessen, zie Green Key tip 2. Bron
10. Heeft het merk een voldoende vegetarisch assortiment of een beleid om dit uit te breiden? Van der Valk communiceert niet elk beleid om te verhogen van het gebruik van vegetarisch ingrediënt. Bron
11. Heeft het merk een voldoende vegaan assortiment of een beleid om dit uit te breiden? Van der Valk communiceert niet elk beleid om te verhogen van het gebruik van vegan ingrediënt. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Van der Valk communiceert een afvalvermindering beleid (bijvoorbeeld het gebruik van organisch afval van het restaurant voor bio-energie), maar rapporteert niet de algehele prestaties. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Van der Valk alleen communiceert een beleid voor het gebruik van gerecyclede flessen, maar communiceert niet alle informatie over de terug te nemen, verpakking verbetering of gewicht vermindering van doelstellingen voor de verpakking ervan, als er om het even, op haar website. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 3
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Verkoopt het merk tropische producten zoals koffie, thee, chocolade, bananen en ananassen die zijn gecertificeerd volgens Fair Trade, Utz Certified, Rainforest Alliance of gelijkwaardige systemen? Van der Valk communiceert niet alle informatie over de verkoop van gecertificeerd (tropisch fruit/koffie/thee/cacao/suikerriet). Bron
2. Is een significant deel van de tropische producten zoals koffie, thee, chocolade, bananen en ananassen gecertificeerd volgens Fair Trade, Utz Certified, Rainforest Alliance of gelijkwaardige systemen? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
3. Zijn alle tropische producten zoals koffie, thee, chocolade, bananen en ananassen reeds gecertificeerd volgens Fair Trade, Utz Certified, Rainforest Alliance of gelijkwaardige systemen? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron