Rank a Brand

Hoe duurzaam is Burger King?

Burger King & duurzaam


Burger King
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 2 uit 23

Samenvatting duurzaamheid

Qua duurzaamheid bakt Burger King ze wel erg bruin. Het bedrijf sprokkelt wel wat puntjes binnen maar een degelijk beleid voor duurzaamheid en dierenwelzijn ontbreekt. Veel ruimte voor verbetering dus!

Merkhouder: Burger King Corporation
Hoofdkantoor: Miami, Florida, USA
Sector: Restaurantketens
Categorieën : 
Free Tags: Fast Food

Weet je meer over duurzaamheid & Burger King?

Burger King Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 21 August 2015 door Charlie
Laatst gecontroleerd: 21 August 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Burger King implementeert maatregelen in verband met de vermindering van de energie. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) zijn 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? Burger King heeft niet gepubliceerd voor de jaarlijkse CO2-voetafdruk, dus het niet bewezen is als het beleid voor het terugdringen van de company´s energie effectief om koolstofuitstoot te verminderen. Bron
3. Is tenminste 10% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Burger King communiceert niet alle informatie over het percentage van de energie die wordt verkregen uit hernieuwbare bronnen op haar website. Bron
4. Is tenminste 25% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Zijn de emissies van broeikasgassen minder dan 200 kg CO2-eq per vierkante meter restaurant oppervlakte per jaar? Burger King verslag niet zijn broeikasgassen gas emissies efficiëntieniveau per vierkante meter restaurant verdieping. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Burger King communiceert niet alle informatie over doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen op haar website. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Burger King communiceert niet een beleid ter vermindering van de CO2-uitstoot in de supply chain die buiten eigen operaties op haar website. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk een milieubeleid voor het gebruik van tropische grondstoffen zoals soja, palmolie en rundvlees, waarmee tropische bossen niet plaats hoeven te maken voor landbouw en veeteelt? Burger King communiceert niet alle informatie over duurzame energiebronnen voor de tropische grondstoffen zoals soja, palmolie en rundvlees. Dus is het niet duidelijk of het merk spant zich in om te voorkomen dat de vernietiging van de tropische regenwouden. Bron
2. Voert het merk al een strikt beleid voor tropische grondstoffen zoals soja, palmolie en rundvlees, waardoor tropische bossen niet plaats hoeven te maken voor landbouw en veeteelt? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk (bedrijf) milieugecertificeerde olie in de producten en, wanneer het merk gebruikmaakt van palmolie, gebruikt het dan alleen duurzame palmolie voor alle producten die palmolie bevatten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Heeft het merk een beleid voor milieu en dierenwelzijn voor dierlijke producten zoals vlees, ei, melk en vis? Burger King staat voortdurend herziening van haar beleid inzake het welzijn van dieren, sourcing en milieueffecten. Maar, Burger King rapporteert niet duidelijk genoeg op haar respectieve normen en beleidsmaatregelen. Bron
5. Heeft het merk een beleid voor milieu en dierenwelzijn voor een aanmerkelijk deel van de verkochte dierlijke producten zoals vlees, ei, melk en vis? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
6. Volgt het merk vooruitstrevende milieu en dierenwelzijn standaarden voor alle verkochte dierlijke producten zoals vlees, ei, melk en vis? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
7. Heeft het merk een milieubeleid voor de productie van groenten en fruit? Burger King communiceert niet alle informatie over gebruik van gecertificeerde groenten en/of fruit. Bron
8. Heeft het merk een milieubeleid voor het basisvoedsel zoals rijst, graan, mais of aardappelen? Burger King communiceert niet alle informatie over gebruik van gecertificeerde biologische of anderszins nietje producten. Bron
9. Voert het merk (bedrijf) een milieubeleid voor de frisdranken en water? Burger King communiceert niet over een beleid voor duurzame frisdrank of leidingwater. Bron
10. Heeft het merk een voldoende vegetarisch assortiment of een beleid om dit uit te breiden? Burger King afwerking veggie hamburger en een tuin salade, maar heeft geen vermelde beleid om het bereik te verhogen, en voornamelijk biedt producten op basis van rundvlees. Bron
11. Heeft het merk een voldoende vegaan assortiment of een beleid om dit uit te breiden? Burger King communiceert niet elk beleid over de verkoop van vegan substituten. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Afgezien van een 'verminderen, hergebruiken, recyclen' beleid vermelden, communiceert Burger King niet alle informatie over haar beleid van vermindering van afval. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Burger King niet communiceren geen informatie over de te nemen terug, verpakking verbetering of gewicht vermindering doelen/initiatieven/acties voor de verpakking ervan, als er om het even, op haar website. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 3
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Verkoopt het merk tropische producten zoals koffie, thee, chocolade, bananen en ananassen die zijn gecertificeerd volgens Fair Trade, Utz Certified, Rainforest Alliance of gelijkwaardige systemen? In sommige landen, zoals Duitsland, heeft Burger King UTZ gecertificeerde koffie in haar assortiment. Evenwel is geen uitgebreide rapportage over de hele delen van de gecertificeerde, tropische grondstoffen zoals thee of chocolademelk verleend. Bron
2. Is een significant deel van de tropische producten zoals koffie, thee, chocolade, bananen en ananassen gecertificeerd volgens Fair Trade, Utz Certified, Rainforest Alliance of gelijkwaardige systemen? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
3. Zijn alle tropische producten zoals koffie, thee, chocolade, bananen en ananassen reeds gecertificeerd volgens Fair Trade, Utz Certified, Rainforest Alliance of gelijkwaardige systemen? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron