Rank a Brand

Hoe duurzaam is Zeeman?

Zeeman & duurzaam


Zeeman
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 13 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Zeeman heeft het C-label behaald. Zeeman is volgens ons daarmee redelijk op weg, maar het kan nog beter.

Merkhouder: Zeeman B.V.
Hoofdkantoor: Alphen aan den Rijn, the Netherlands
Sector: Modeketens
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Shirts, Jackets, Jeans

Weet je meer over duurzaamheid & Zeeman?

Zeeman Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 29 September 2017 door Beppie
Laatst gecontroleerd: 27 February 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

3 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Zeeman implementeert verschillende maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen, zoals het verbeteren van de beladingsgraad, overgaan op LED-verlichting en het gebruik van zonne-energie invoeren (zie link, pagina 43-51). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? De totale klimaatvoetafdruk van de bedrijfsvoering van Zeeman (Scope 1-3) nam af van 48.896 ton CO2 in 2011 naar 43.544 ton CO2 in 2015. Dit is een afname van ongeveer 11% (zie link, pagina 70 & 71). Bron
3. Is de efficiëntie van broeikasgassen tenminste 200 kg CO2-eq per vierkante meter winkel-oppervlakte per jaar? Zeeman heeft zijn CO2 per m2 voor elk land gerapporteerd. De efficiëntie is veel lager dan 200 kg/m2 (zie link, pagina 71). Bron
4. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zeeman meldt dat de installatie van zonnepanelen - om het elektriciteitsverbruik van het distributiecentrum en het kantoor te compenseren - in 2016 klaar zou moeten zijn, maar toont niet aan hoeveel hernieuwbare energie er tot nu toe gegenereerd of ingekocht is (zie link, pagina 44). Bron
5. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Zeeman heeft een doelstelling om zijn klimaatvoetafdruk van het hoofdkantoor en de winkels in Nederland en België in 2019 met 20% te hebben verlaagd ten opzichte van 2014, maar heeft geen algemene doelstelling (inclusief winkels in Frankrijk, Duitsland en Luxemburg) geformuleerd (zie link, pagina 70 & 71). Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Zeeman communiceert geen concreet beleid om klimaatemissies in de productieketen terug te dringen. Bron

Vragen over Milieubeleid

4 uit 15
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1.  Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zeeman werd in 2014 lid van het 'Better Cotton Initiative' en in 2016 was 5,6% van het verwerkte katoen 'Better Cotton'. In 2020 moet het aandeel 10% op het totale katoengebruik zijn. Het totale aandeel milieuvriendelijke grondstoffen wordt echter niet vermeld. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Zeeman implementeert diverse maatregelen om het gebruik van schadelijke chemicaliën te beperken, maar meldt geen concrete resultaten van dit beleid (zie link, pagina 38-39). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zeeman heeft een Restricted Substances List online gepubliceerd, maar meldt niet of tenminste 1 van de 11 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of BFR's, al volledig is geëlimineerd uit zijn wereldwijde productieketen. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Zeeman maakt momenteel geen gebruik van leer voor zijn producten (zie link, pagina 38). Bron
11. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Zeeman meldt duidelijk dat het gebruik van PVC volgens de Restricted Substances List niet is toegestaan voor al zijn producten (zie link, pagina 6). Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Zeeman communiceert niet openlijk of er beleid is om het gebruik van oplosmiddelen in de schoenenproductie te verminderen. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Zeeman implementeert diverse maatregelen om de milieu-impact van consumentenverpakkingen te minimaliseren, zoals het terugdringen van gebruik van plastic tasjes en het introduceren van nieuwe concepten zoals 'statiegeldtasjes'. Ook maakt Zeeman geaggregeerde resultaten openbaar over de voetafdruk van verpakkingsmaterialen (zie link, pagina 54 & 70). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Zeeman implementeert diverse beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren, zoals het recyclen van afval van winkels, and rapporteert de geaggregeerde resultaten jaarlijks. In 2015 is 86% van het afval (totale hoeveelheid was 5.326.330 ton, dit was 4,9% minder afval dan in 2014) gerecycled, en er zijn plannen om in de toekomst 89% te recyclen. Bron
15. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Zeeman meldt niet of zij het terugbrengen of hergebruik van kleding door klanten stimuleren. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

6 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Zeeman heeft zijn eigen Code of Conduct en ook het ETI CoC heeft toegevoegd. Alle normen worden genoemd (zie link, pagina 3-4). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, in het COC is genoemd een 'erkende arbeidsverhouding vastgesteld door nationale wetgeving en praktijk'; 2. Ja, maximale wekelijkse arbeidstijd is 48 uur en overuren (max 12 uur) is vrijwillig; 3. Ja, toegezegd uit te voeren betaling van leefloon (zie link, pagina 3-4). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt vermeld, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van de beperkingen van de wet. Zeeman zegt dat dit recht wordt beoordeeld in audits in fabrieken (zie link, pagina 3). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? Zeeman staat zandstralen van jeans wordt niet langer gebruikt in van het merk toeleveringsketens (zie link, pagina 38). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Zeeman biedt sommige informatie over haar directe leveranciers, maar heeft een uitgebreid overzicht van ten minste 90% van haar directe leveranciers (zie link, pagina 33-34) niet gepubliceerd. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Zeeman is een lid van de ethische handel-initiatief (ETI). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? ETI is erkend als een Multi-Stakeholder initiatief (MSI). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Zeeman biedt geen concrete informatie over capaciteitsopbouw maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten voor betere praktijken. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Zeeman verklaart dat 90% van het volume van de aankoop van verre Oosten voor arbeidsomstandigheden zijn gecontroleerd, maar niet naar zijn gehele productievolume verwijst, waaronder bijvoorbeeld productie in Europa. Ook rapporteren over de resultaten van audits en arbeidsomstandigheden verwijst naar enkele leverancier / land slechts voorbeelden (zie link, bladzijde 32-35). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zeeman staat dat 64% van hun leveranciers heeft zijn gecontroleerd door derden (TÜV, BSCI en anderen). Maar, verificatie van haar audits door in aanmerking komende derde organisaties is niet opgegeven (zie link, bladzijde 32). Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Zeeman biedt geen concrete informatie over maatregelen om de betaling van leefloon op haar directe leveranciers. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Zeeman neemt deel aan initiatieven zoals BCI te verhogen de duurzaamheid van de productie van katoen. Maar, Zeeman publiekelijk rapporteert niet op de algemene resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar 2e leveranciers van de laag in de fase van de stof-productie van spinnen op definitieve stof (zie link, pagina 38-39). Bron
14. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron