Rank a Brand

Hoe duurzaam is WE Fashion?

WE Fashion & duurzaam


WE Fashion
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 11 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

WE Fashion heeft op onze criteria voor duurzaamheid het D-label behaald. WE Fashion is redelijk op weg naar een duurzaam beleid, maar kan beter. Het bedrijf behaalt nog weinig punten op het gebied van klimaat en meer milieuvriendelijke materialen. Wel heeft WE Fashion punten behaald voor het verbeteren van de arbeids-omstandigheden, daar is het bedrijf dan ook redelijk helder over.

Merkhouder: Logo International BV
Hoofdkantoor: Utrecht, The Netherlands
Sector: Modeketens
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Logo International, Bags, Caps, Pullover, Shirts, Suits, Jackets, Jeans, Dress, Shoes, Blue Ridge

Weet je meer over duurzaamheid & WE Fashion?

WE Fashion Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 15 October 2017 door Beppie
Laatst gecontroleerd: 16 July 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? WE Fashion implementeert verschillende maatregelen om broeikasgasemissies te verminderen, zoals het gebruik van hernieuwbare energie voor de eigen bedrijfsvoering (zie link, paginan 42-22). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? WE Fashion maakt de klimaatvoetafdruk van zijn bedrijfsvoering openbaar. In 2015 had het een totale voetafdruk van 11.416 ton CO2e. Er is echter geen klimaatvoetafdruk van een van de vijf jaar daarvoor openbaar gemaakt (zie link, pagina 30). Bron
3. Is de efficiëntie van broeikasgassen tenminste 200 kg CO2-eq per vierkante meter winkel-oppervlakte per jaar? WE Fashion meldt over 2015 een efficiëntie van broeikasgasemissies van 62 kg CO2 per m2 winkeloppervlakte (zie link, pagina 22). Bron
4. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? WE Fashion communiceert het gebruik van hernieuwbare energie (100% in Nederland, Luxemburg en Frankrijk), maar is niet duidelijk genoeg over het totale aandeel duurzame energie dat wordt verbruikt, noch over de bronnen, soorten en additionaliteit van de duurzame energievoorziening (zie link, pagina 43, en de link bij de volgende vraag, pagina 11). Bron
5. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? WE Fashion verstrekt geen concrete informatie over doelstellingen voor broeikasgasreductie van zijn bedrijfsvoering (zie link, pagina 42-44). Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? WE Fashion neemt deel aan het 'Cleaner Production Project'. Met dit project is in een jaar tijd meer dan 5000 ton CO2 bespaard. Actuele resultaten (na 2013-2014) worden echter niet duidelijk gecommuniceerd (zie link, pagina 26). Bron

Vragen over Milieubeleid

3 uit 15
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1.  Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? WE Fashion's collectie is gemaakt van milieuvriendelijke vezels zoals gerecycled polyester, biologische hennep, Better Cotton, Tencel, maar het is onduidelijk welk percentage dit uitmaakt van het totale jaarlijkse volume. Het kan als zeker worden aangenomen dat het om een aandeel van meer dan 10% gaat. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? WE Fashion hanteert verschillende maatregelen om het gebruik van schadelijke chemicaliën te beperken, maar meldt geen concrete resultaten van dit beleid (zie link, pagina 33-34). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? WE Fashion maakt niet bekend of tenminste 3 van de 11 vervuilende chemicaliën, zoals chloorfenol of BFR's, al volledig zijn geëlimineerd uit zijn wereldwijde kledingproductie. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? WE Fashion meldt een beleid om de milieuvervuiling die veroorzaakt wordt door chroom te beperken, maar beschrijft geen duidelijke resultaten van de geïmplementeerde maatregelen. Het merk is dus niet duidelijk over de omvang en gevolgen van dit beleid. Bron
11. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? WE Fashion meldt dat het gebruik van PVC volgens de Restricted Substances List niet is toegestaan voor al zijn producten (zie link, pagina 4). Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? WE Fashion hanteert maatregelen om oplosmiddelen (VOS) in de productie te vervangen en terug te dringen. Er wordt echter niet gespecificeerd of een gemiddelde van max. 30 gram VOS-emissies per paar schoenen wordt bereikt. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? WE Fashion rapporteert geen jaarlijkse resultaten van zijn consumentenverpakkingsbeleid. Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? WE Fashion rapporteert geen jaarlijkse resultaten van zijn beleid om afval te verminderen. Bron
15. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? WE Fashion ontplooit initiatieven om afgedragen textiel van klanten in te zamelen. Naast het doneren van kleding aan partner 'Sam's Kledingactie' worden er echter geen andere maatregelen gemeld om de levenscyclus van producten te verlengen. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

6 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in het WE Fashion's Code of Conduct (CoC) (zie link, pagina 2-4). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, juridisch bindende arbeidsverhoudingen; Ja: maximale wekelijkse arbeidstijd is 48 uur en overuren (max 12 uur) is vrijwillig; 3. Nee, leveranciers worden aangemoedigd, maar hebben geen verplichting om passende schadevergoeding wanneer minimumlonen niet voldoende (zie link, pagina 2-4). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met verwijzing naar parallel betekent voor de situatie van wet beperkingen (zie link, pagina 2). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? WE Fashion heeft aangekondigd een verbod op zandstralen (zie link, pagina 6). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? WE Fashion biedt geen een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? WE Fashion is een lid van BSCI, en werkt samen met Made-By. Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Made-By is erkend als een "Multi Stakeholder initiatief" (MSI). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? WE Fashion biedt geen concrete informatie over capaciteitsopbouw maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten voor betere praktijken. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? WE Fashion meldt dat in 2015 ongeveer 99% van de omvang van de productie onder controle was. WE Fashion geeft een overzicht van de landen van de productie en de resultaten van de algemene controle. De verstrekte informatie over auditresultaten zijn echter niet uitgebreid genoeg (zie link, bladzijde 14-24). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? In 2015 ongeveer 99% van de WE Fashion toeleverende fabrieken waren ofwel gevestigd in laag risico landen (14,6%) en / of waren gecontroleerde (85%). Het blijft echter onduidelijk of ten minste 25% van het productievolume kan worden beschouwd als compatibele tegen de normen van de in aanmerking komende derde partijen of certificering regelingen (zie link, pag Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? WE Fashion implementeert maatregelen om de betaling van leefloon op haar toeleverende fabrieken en communiceert dat respectieve werden bereikt in 2014 in de toeleverende fabrieken in Thailand en Mauritius, volgens SA8000 berekening. Maar, meer recente cijfers niet worden uitgegeven, en onafhankelijke verificatie blijft onzeker (zie link, pagina 22-25). Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? WE Fashion uitgebreid haar beheer van de sociale leveranciers om lagere niveaus in de supply chain, maar doet niet nog openbaar verslag duidelijke resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof (zie link, pagina 19). Bron
14. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron