Rank a Brand

Hoe duurzaam is Mango?

Mango & duurzaam


Mango
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 7 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Mango heeft op onze criteria voor duurzaamheid het D-label gekregen en is daarmee redelijk op weg, maar kan beter. Mango maakt nauwelijks concreet informatie bekend voor klimaat, milieu of arbeidsomstandigheden bij productie in lage lonen landen. Voor ons als welwillende consumenten blijft het dus onduidelijk of Mango zich wel of niet inzet voor duurzaamheid.

Merkhouder: Punto Fa, S.L.
Hoofdkantoor: Palau-solità i Plegamans, Spain
Sector: Modeketens
Categorieën : Female
Free Tags: Bags, Caps, Pullover, Shirts, Jackets, Jeans, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Mango?

Mango Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 22 October 2017 door Beppie
Laatst gecontroleerd: 23 July 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Mano implementeert verschillende maatregelen om klimaatemissies te verminderen, zoals energie-efficiëntiemaatregelen in zijn vestigingen (zie link, pagina 52-62). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Mango heeft de klimaatvoetafdruk van zijn bedrijfsvoering verlaagd van 300.356 ton CO2e in 2013 (zie link, pagina 76) naar 261.552 ton CO2e in 2015. Dit is een daling van ongeveer 13% (zie link bij volgende vraag, pagina 58). Bron
3. Is de efficiëntie van broeikasgassen tenminste 200 kg CO2-eq per vierkante meter winkel-oppervlakte per jaar? Mango communiceert dat ze in 2015 7,8% emissies per m2 hebben bespaard in winkels in Spanje, maar verstrekt geen concrete informatie over een energie-efficiëntie van tenminste 200 kg CO2e per m2 winkeloppervlakte per jaar (zie link, pagina 60). Bron
4. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Mango ondersteunt de opwekking van hernieuwbare energie door projecten te compenseren, maar verstrekt geen concrete informatie over het gebruik van hernieuwbare energie voor de eigen bedrijfsvoering (zie link, pagina 60). Bron
5. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Mango noemt een doelstelling voor de vermindering van CO2e-emissies van tenminste 40% in 2030, maar specificeert geen duidelijk refentiejaar (zie link, pagina 60). Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Mango communiceert geen duidelijk beleid voor het terugdringen van broeikasgasemissies in de productieketen buiten de eigen bedrijfsvoering (zie link, pagina 83). Bron

Vragen over Milieubeleid

3 uit 15
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1.  Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? In 2015 begon Mango duurzame kledingstukken aan te bieden door biologisch katoen te introduceren in MANGO en MANGO Baby-collecties. Het is echter niet duidelijk welk percentage dit uitmaakt van het totale jaarlijkse volume (zie link, pagina 63). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Mango heeft de 'Zero Discharge Commitment' van Greenpeace ondertekend. Bedrijven die dit document hebben ondertekend beloven 'in 2020 alle schadelijke chemicaliën uit de hele levenscyclus en uit alle productiemethodes die verbonden zijn aan het maken en gebruiken van de producten van het bedrijf te hebben geëlimineerd' (zie link, pagina 57). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Volgens Greenpeace heeft Mango PVC succesvol uit de productie van alle kleding geëlimineerd (zie link, pagina 16). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Mango maakt niet bekend of tenminste 3 van de 11 vervuilende chemicaliën, zoals ftalaten of BFR's, al volledig zijn geëlimineerd uit zijn wereldwijde kledingproductie (zie link, pagina 65-67). Bron
10. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Mango communiceert geen concrete resultaten van zijn beleid om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën, veroorzaakt door het looien van leer (inclusief chroom III), te beperken (zie link, pagina 65-67). Bron
11. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Mango communiceert dat alle stoffen vrij van PVC zijn, maar dat bepaalde kledingprints en accessoires (tassen, portemonnees en riemen) wel PVC bevatten. Mango specificeert niet welk percentage van zijn producten vrij van PVC is (zie link, pagina 67). Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Mango communiceert niet openlijk of er beleid is om het gebruik van oplosmiddelen in de schoenenproductie te verminderen. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Mango implementeert diverse maatregelen om de milieu-impact van consumentenverpakkingen te minimaliseren. Concrete geaggreerde resultaten over de verpakkingsvoetafdruk worden echter niet openbaar gemaakt (zie link, pagina 52 & 55). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Mango hanteert diverse maatregelen om de milieu-impact van zijn afval te minimaliseren, zoals het recyclen van afval dat in zijn fabrieken wordt gegenereerd, en rapporteert geaggregeerde resultaten over het gewicht van het geproduceerde afval (zie link, pagina 61). Bron
15. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Mango meldt niet of het terugbrengen of hergebruik van kleding wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

2 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Mango heeft een leverancier Code of Conduct waarin alle normen. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. niet gevonden. 2. Nee, niet gedefinieerd als zodanig; 3. Nee, fabrikanten moeten garanderen dat de lonen betaald aan werknemers strikt voldoen aan alle wetgeving, maar deze lonen kan niet betrekking hebben op kosten van levensonderhoud. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen wordt genoemd, maar geen enkele verwijzing naar parallel betekent voor de situatie van wet beperkingen. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? Mango vereist dat geen zandstralen moet worden gebruikt. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Mango niet publiceren van een lijst met namen en contactgegevens van zijn leveranciers (zie link, pagina 43 & 44). Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Mango vermeldt niet lidmaatschap aan collectieve initiatieven die gericht zijn op verbetering van de arbeidsomstandigheden. Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Mango biedt geen concrete informatie over capaciteitsopbouw maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten voor betere praktijken. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Hoewel Mango gedetailleerde rapportage geeft over de controle van de kleding fabrikanten, is het onduidelijk welk percentage van het productievolume dit vertegenwoordigt (zie link, pagina 41-50). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Mango duidelijk rapporteert niet als en hoeveel productievolume is goedgekeurd als sociaal beantwoordend aan door onafhankelijke derden (zie link, pagina 41-50). Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Mango biedt geen concrete informatie over geïmplementeerde maatregelen tot vaststelling van de betaling van leefloon op haar directe leveranciers. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Mango rapporteert niet op de resultaten van haar beleid voor arbeidsomstandigheden voor de productie van fasen van spinnen op definitieve stof stof. Bron
14. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron