Rank a Brand

Hoe duurzaam is H&M?

H&M & duurzaam


H-m-logo
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 17 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

H&M heeft op onze criteria voor duurzaamheid het C-label behaald. H&M is volgens ons daarmee redelijk op weg, maar het kan nog beter. H&M heeft haar lijst met toeleverananciers bekend gemaakt. H&M rapporteert jaarlijks over de verbeteringen en problemen rond de arbeidsomstandigheden van de kledingmakers. Afgelopen jaren is ook het beleid voor klimaat en milieu aangescherpt.

Merkhouder: H&M Group
Hoofdkantoor: Stockholm, Sweden
Sector: Modeketens
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: H&M Group, HM, Hennes, H M, H+M, Bags, Caps, Pullover, Shirts, Suits, Jackets, Jeans, Dress, Shoes

Weet je meer over duurzaamheid & H&M?

H&M Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 2 September 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 2 September 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

3 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? H&M Group (merkeigenaar van H&M) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals het gebruik van hernieuwbare elektriciteit, verhoging van de energie-efficiëntie in winkels, en probeert ook aandacht te genereren voor klimaatverandering buiten haar eigen activiteiten (zie link, bladzijde 35). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? H&M Group’s klimaatvoetafdruk van de eigen activiteiten (Scope 1 & 2 / volgens de 'market based'-methodologie door GHG) is gedaald van 154,753 ton CO2eq in 2015 naar 80,541 ton CO2eq in 2016. Dit is een afname van ongeveer 48% (zie link, pagina 64). Bron
3. Is de efficiëntie van broeikasgassen tenminste 200 kg CO2-eq per vierkante meter winkel-oppervlakte per jaar? H&M Group rapporteert een doelstelling om energiegebruik in haar winkels in 2020 met 20% per m² te hebben verminderd ten opzichte van 2007. In 2016 werd een vermindering van 8% gehandhaafd. Het is echter onduidelijk of dit lager is dan 200 kg CO2-eq per m² winkeloppervlakte (zie link, pagina 59). Bron
4. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Voor 2016 rapporteert H&M Group dat 96% van het totale elektriciteitsverbruik afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen. H&M Group verwijst naar regelingen zoals REC, I-REC en GO-certificaten. Groene energie wordt deels ook op locatie opgewekt. Over het algemeen zijn energieleveranciers, soort energiebron en additionaliteit niet duidelijk genoeg opggeven. Bron
5. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? H&M Group communiceert een vermindering van de broeikasgassen per product van 30% in 2025 in vergelijking met 2017, maar communiceert geen informatie over totale doelstellingen wat betreft de vermindering van de klimaatvoetafdruk van de eigen activiteiten (zie link, bladzijde 35). Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? H&M Group implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen activiteiten vallen. Daarnaast publiceert H&M Group concrete resultaten, waaronder gerealiseerde verminderingen van broeikasgasemissies (zie link, pagina 59 & 64). Bron

Vragen over Milieubeleid

6 uit 15
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1.  Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? In 2016 is 26,7% van materialen die door H&M Group zijn verwerkt, gemaakt van duurzamere grondstoffen, zoals gerecyclede materialen of biologisch katoen en BCI-katoen. H&M Group beschrijft echter niet welke andere 'duurzaam geproduceerde materialen' zijn gebruikt. Het kan als zeker worden aangenomen dat het om een aandeel van meer dan 10% gaat. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? In 2011 sloot H&M Group zich aan bij het Greenpeace-programma Zero Discharge of Hazardous Chemicals en zorgt het ervoor dat deze beperkingen worden begrepen en toegepast in de productieketen. Volgens Greenpeace is H&M Group in deze kwestie gecategoriseerd als een ‘Avant-Garde’. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Volgens Greenpeace heeft H&M Group met ingang van 2016 PFK’s effectief geëlimineerd uit de productie van alle kledingstukken. (zie link, bladzijde 10). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? H&M Group rapporteert niet of minstens 3 van de 11 verdachte chemische groepen, zoals ftalaten of BFR, al als volledig afgeschaft kunnen worden beschouwd in hun mondiale productieketen. Bron
10. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Volgens de Manufacturing Restricted Substances List van de H&M Group is het gebruik van zware metalen, waaronder chroom, beperkt. H&M Group beschrijft echter geen duidelijke resultaten van de geïmplementeerde maatregelen, en is daarom niet duidelijk over de omvang en de gevolgen an dit beleid (zie link, pagina 106). Bron
11. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? H&M Group rapporteert dat, volgens haar Manufacturing Restricted Substances List, PVC wordt geweerd uit de producten van het bedrijf (zie link, bladzijde 10). Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? H&M Group implementeert maatregelen ter vervanging en vermindering van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) in hun productie. Het is niet gespecificeerd of een niveau van gemiddeld max. 30 gram per paar schoenen wordt gerealiseerd. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? H&M Group implementeert verschillende maatregelen om de milieu-impact van hun consumentenverpakkingen te minimaliseren. Maar concrete geaggregeerde resultaten met betrekking tot de voetafdruk als gevolg van verpakkingsmaterialen worden niet openbaar gemaakt. Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? H&M Group implementeert verschillende maatregelen om afval te minimaliseren, zoals het recyclen van afval van de winkels. Maar concrete geaggregeerde resultaten met betrekking tot de voetafdruk als gevolg van afval worden niet openbaar gemaakt (zie link, pagina 50-54). Bron
15. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? H&M Group biedt een inzamelingssysteem voor kledingstukken in haar winkels. Sinds 2013 is ongeveer 39.000 ton oude kledingstukken verzameld in winkels van H&M Group (zie link, pagina 10-11 & 54). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

8 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in de Code of Conduct van H&M Group (merkeigenaar van H&M) (zie link, pagina 3-5). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, formeel geregistreerde dienstbetrekking; 2. maximale werkweek van 48 uur, betaalde vrijwillige overuren van maximaal 12 uur; 3. Ja, lonen moeten altijd voldoende zijn om te voorzien in de basisbehoeften van werknemers en hun gezinnen, en moeten iets van een besteedbaar inkomen bieden (zie link, pagina's 3-5). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met verwijzing naar parallelle middelen in het geval van wettelijke beperkingen(zie link, pagina 4). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? H&M Group heeft publiekelijk bekendgemaakt dat zandstralen met ingang van 2012 is verboden. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? H&M Group heeft een ‘Global Supplier List’ gepubliceerd die betrekking heeft op ongeveer 98,5% van alle commerciële kledingstukken die zijn geproduceerd voor de H&M Group. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? H&M Group is lid van het Ethical Trade Initiative (ETI) (zie link, pagina 80, 85 & 118). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? ETI wordt erkend als een multi-stakeholder initiatief. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? H&M Group implementeert maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op het gebied van product- en productieproceskwaliteit bij haar kledingfabrikanten - bijvoorbeeld via de ‘Fair Wage’-methode. Concrete resultaten zoals het aantal gestegen lonen of het aantal gedaalde werktijden worden echter niet gerapporteerd (zie link, pagina 73-79 & 84). Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? In 2015 voerde H&M Group 3980 fabrieksaudits uit (elk actieve eerste toeleveringsfabriek gemiddeld 1,4 keer), en publiceerden zij een samenvattend verslag van de audit (zie link, beginnend op p. 29, en link bij volgende vraag). Maar voor 2016 blijft het onduidelijk op welk deel van het productievolume de monitoring betrekking had (zie link, pagina 67-123). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? H&M Group rapporteert een naleving door eerste toeleveringsfabrieken van 63-100% afhankelijk van de categorie (zie link). Het procentuele aandeel van verificatie door onafhankelijke derde partijen is echter blijkbaar nogal klein in 2015 (b.v. 14 FLA-verificaties) (zie link vorige vraag, bladzijde 35). Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? H&M Group implementeert verschillende maatregelen om betaling van een leefbaar loon te realiseren bij haar kledingfabrikanten, zoals de ‘Fair Wage’-methode – die ongeveer 29% van het productievolume in 2016 dekte. Echter, of de eerste betalingen van een leefbaar loon worden gerealiseerd is nog niet duidelijk aangegeven (zie link, pagina's, 68-123). Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? In 2016 was 56% van de stoffen van H&M Group afkomstig van gecontroleerde spinnerijen/weverijen. Rapportage over de resultaten van de arbeidsomstandighedenbeleid in de productiefasen van de stoffen is echter niet specifiek genoeg (zie link, pagina 99-101 & 123). Bron
14. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron