Rank a Brand

Hoe duurzaam is C&A?

C&A & duurzaam


C&A
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 17 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

C&A heeft op onze criteria voor duurzaamheid het C-label gekregen en is daarmee redelijk op weg, maar kan beter. C&A publiceert jaarlijks een verslag over de verbeteringen en problemen rond de arbeidsomstandigheden van de kledingarbeiders in de lage lonen landen, maar C&A moet hierin wel meer verbeteren. Wel kun je bij C&A volop kleding kopen dat is gemaakt van biologisch katoen, een meer duurzame keuze!

Merkhouder: C&A Mode GmbH & Co. KG 
Hoofdkantoor: Düsseldorf, Germany
Sector: Modeketens
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: Here & There, Bags, Caps, Pullover, Shirts, Suits, Jackets, Jeans, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & C&A?

C&A Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 2 October 2017 door Beppie
Laatst gecontroleerd: 2 September 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

3 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? C&A implementeert verschillende maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen, zoals het verbeteren van de efficiëntie van zijn bedrijfsvoering en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? C&A heeft de klimaatvoetafdruk van zijn bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) verlaagd van 254.457 ton CO2e in 2014 naar 242.973 ton CO2e in 2016. Dit is een daling van 4,6%. Bron
3. Is de efficiëntie van broeikasgassen tenminste 200 kg CO2-eq per vierkante meter winkel-oppervlakte per jaar? C&A rapporteert voor 2015 een gemiddelde efficiëntie van de CO2-uitstoot van 74,8 kg CO2 per m2 winkeloppervlak. Bron
4. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? In 2016 bestond 30% van de wereldwijd ingekochte energie voor retailactiviteiten van C&A uit hernieuwbare energiebronnen. De additionaliteit van deze bronnen is echter onduidelijk. Ook zijn het totale aandeel, bronnen en leveringsvormen van elektriciteit niet gespecificeerd. Bron
5. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? C&A heeft een doelstelling om de klimaatvoetafdruk van zijn bedrijfsvoering in 2020 met 20% te hebben verlaagd ten opzichte van het referentiejaar 2012. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? C&A streeft ernaar om de uitstoot van CO2e in zijn waardeketen te verminderen, en geeft aan dat in 2016 5.631.631 ton CO2 werd uitgestoten - dit is echter een stijging van ongeveer 16% ten opzichte van 2015 (4.842.726 ton CO2e). Bron

Vragen over Milieubeleid

7 uit 15
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1.  Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? C&A communiceert dat in 2016 33% van de volledige collectie en 53% van het volledige katoengebruik bestaat uit duurzamer katoen (biologisch, 'BCI' of 'REEL'). Het gebruik van biologisch en BCI-katoen maakt zeker meer dan 10% van het totale volume van ruwe materialen uit. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? C&A heeft de 'Zero Discharge Commitment' van Greenpeace ondertekend. Bedrijven die dit document hebben ondertekend beloven 'in 2020 alle schadelijke chemicaliën uit de hele levenscyclus en uit alle productiemethodes die verbonden zijn aan het maken en gebruiken van de producten van het bedrijf te hebben geëlimineerd'. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Volgens Greenpeace heeft C&A PFK's succesvol geëlimineerd sinds januari 2015 (zie link, pagina 6). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? C&A maakt niet bekend of tenminste 3 van de 11 vervuilende chemicaliën, zoals chloorfenol of BFR's, al volledig zijn geëlimineerd uit zijn wereldwijde kledingproductie. Bron
10. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? C&A rapporteert een beleid om gebruik van chroom III / VI te beperken, maar geeft geen duidelijke informatie over wat zij doen om milieuvervuiling door chroom en andere schadelijke chemicaliën te vermijden bij het looien van leer. Bron
11. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Volgens het Chemisch Beleid van C&A is het gebruik van PVC verboden voor alle artikelen (zie link, pagina 32). Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? C&A rapporteert over de limiet voor 'Vluchtige Organische Stoffen' (VOS) in zijn Chemisch Beleid. C&A maakt echter niet bekend of een gemiddelde VOS-uitstoot van max. 30 gram per paar schoenen wordt gehaald (zie link, pagina 33). Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? C&A communiceert dat zij beleid hebben om consumentenverpakking te verminderen, maar maakt geen totale prestaties bekend. Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? C&A implementeert verschillende maatregelen om afval te minimaliseren, zoals het recyclen van papieren materialen. C&A rapporteert, waar beschikbaar, jaarlijks de resultaten voor zijn Europese, Braziliaanse en Chinese afzetmarkten. Bron
15. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? C&A heeft in een deel van zijn winkels een kledinginzamelingssysteem. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

7 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in het C&A's 'leverancier Code of Conduct' (zie link, pagina 3-5). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, juridisch bindende arbeidsverhoudingen 2. 2. Nee, maximale week werken is 48 uur en een maximum van 12 overuren, behalve onder "echt uitzonderlijke, onvoorziene omstandigheden", die om het even wat betekenen kunnen; 3. Ja, loon betalingen worden volstaan met de bevrediging van basisbehoeften en bepaalde discretionaire inkomen voor werknemers en hun gezinnen (zie link, pagina 6). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met verwijzing naar parallel betekent voor de situatie van wet beperkingen (zie link, pagina 5). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? C&A heeft een nul tolerantie-lijst voor hun leveranciers. Zandstralen is op deze lijst. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? C&A heeft een lijst waarin waarschijnlijk 90% van de totale productie van de C & A's gepubliceerd. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? C&A is een 'vol' lid van de ethische handel-initiatief (ETI). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? C&A is een 'vol' lid van ETI, wat betekent dat vakbonden en/of zakelijke-onafhankelijke NGO's een formele en co-beslissende stem binnen het initiatief hebben en medeverantwoordelijk voor de integriteit en de geloofwaardigheid van het initiatief. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? In het verleden C&A gemeld op maatregelen ter verbetering van praktijken op haar directe leveranciers met betrekking tot productieprocessen in termen van productiviteit verbeterd / kwaliteit, die in beurt had positieve effecten op de arbeidsomstandigheden. In het laatste rapportage respectieve, up-to-date informatie niet vindt u echter. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Hoewel C & A geeft rapportage gedetailleerde over de controle van de kleding fabrikanten, is het onduidelijk welk percentage van het productievolume dit vertegenwoordigt. Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? C & A rapporteert publiekelijk niet op de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij haar leveranciers, die zijn geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? C&A implementeert maatregelen ter bevordering van menswaardig loon betalingen, zoals samenwerking met ACT actief deel te nemen in het proces van verbetering van de lonen via de CAO van de industrie in de belangrijkste productie-landen. Concrete informatie over eerste leefbaar loon betalingen gerealiseerd worden echter niet gemeld. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? C&A pakt zwakke arbeidsomstandigheden verder omlaag de waardeketen, zoals de tenuitvoerlegging van maatregelen ter afsluiting 'Sumangali' regelingen in Indiase stof molens. Maar C & A leidt nog niet uitvoerig verslag over de resultaten of de resultaten van haar respectieve maatregelen bij fabric leveranciers. Bron
14. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? C & A specificeert niet de algemene resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij haar leveranciers van de stof, die zijn geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen. Bron