Rank a Brand

Hoe duurzaam is hessnatur?

Hessnatur & duurzaam


Hessnatur
Goed op weg Klik hier voor score rapport: 20 uit 31

Samenvatting duurzaamheid

Hessnatur heeft het B-label behaald. Hessnatur behoort volgens ons daarmee tot de duurzamere modemerken. Er zijn echter nog verbeterpunten.

Merkhouder: Hess Natur-Textilien GmbH
Hoofdkantoor: Butzbach, Germany
Sector: Casual kleding
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: hess natur, Shirts, Pullover, Jackets, Jeans, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & hessnatur?

Hessnatur Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 18 August 2016 door Pia H.
Laatst gecontroleerd: 18 August 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

3 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? hessnatur implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals energie-efficiëntiemaatregelen of het gebruik van hernieuwbare energie (zie link, pagina's 46-51). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? hessnatur heeft haar klimaat voetafdruk alleen gepubliceerd voor 2012, maar niet voor de vorige en de daaropvolgende jaren (zie link, bladzijde 48). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? hessnatur rapporten, dat de meerderheid van de elektriciteit die wordt gebruikt door Elektrizitätswerke Schönau (EWS) wordt geleverd. Maar, niet de gehele energievoorziening voor elektriciteit kan worden beschouwd als hernieuwbare (zie link, bladzijde 48). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Hessnatur noemt het heeft een doel om hun CO2-uitstoot te verminderen, maar geeft niet het streefpercentage of het streefjaar (Zie koppeling maken, pagina's 46-51). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? hessnatur implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van het klimaat in de supply chain, zoals de deelname aan het project "Product Carbon Footprint" of de bepaling en de publicatie van koolstof-uitstoot van enkele producten over de gehele vervoersketen (Zie koppeling maken, pagina's 79-84, 111). Bron

Vragen over Milieubeleid

9 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Meer dan 75% van de hessnatur kleren zijn gemaakt van voorkeur grondstoffen zoals biologisch katoen en biologisch linnen. In 2011/2012 was 44% van haar gehele collectie GOTS gecertificeerd. Meer up-to-date cijfers zijn echter niet opgegeven (zie link, pagina's 68, 85). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? hessnatur is GOTS, respectievelijk IVN gecertificeerd. Dit betekent dat tijdens de productie hoge milieunormen voor chemische stoffen worden bijgehouden en watergebruik. Deze certificering geldt voor een deel van haar gehele collectie (zie link, pagina's 72-78). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? hessnatur meldt dat chemische groepen, zoals die zware metalen, azokleurstoffen en ftalaten verdachte worden niet gebruikt bij de productie van alle haar kleding. Het merk is ook GOTS gecertificeerd. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Does the brand (company) have clear objectives to minimize the environmental impact of its shipping packaging and carrier bags, by reducing, re-using, recycling and responsible sourcing of packaging materials, and does the brand annually report on these results? hessnatur implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de consumentenverpakking, zoals het gebruik van gerecycleerd papier materialen voor de verpakking van de scheepvaart. Maar, jaarlijkse resultaten van zijn verpakking consumentenbeleid worden niet gepubliceerd (zie link, pagina's 50-51). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? hessnatur implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van het geproduceerde afval. Bovendien resultaten concrete statistische met betrekking tot haar afvalstoffen footprint voor haar bedrijf locatie Butzbach worden gerapporteerd (zie link, pagina 48-51, 80-81). Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? hessnatur rapporteert niet of de terugkeer of weder gebruik van kleding door haar klanten wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

8 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? In Hessnatur´s Code of Conduct alle deze normen worden genoemd (zie link, pagina 61). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, juridisch bindende arbeidsverhoudingen; 2. Ja, de maximale werkweek van 48 uur, overuren (max 12 uur) is vrijwillig; 3. Ja, leefloon wordt uitgekeerd (zie link, pagina 16). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met verwijzing naar parallel betekent voor de situatie van wet beperkingen (zie link, pagina 16). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? hessnatur biedt geen een belangrijke lijst van directe leveranciers (zie link, pagina's 17 en 18). Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? hessnatur is een lid van Fair Wear Foundation (FWF) (sinds 2005) (zie link, pagina 12). Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? hessnatur is een lid van FWF, wat betekent dat vakbonden en / of zakelijke-onafhankelijke NGO's een formele en co-beslissende stem binnen het initiatief hebben en mede verantwoordelijk voor de integriteit en de geloofwaardigheid van het initiatief zijn. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? hessnatur wordt niet doorgegeven of beleidsmaatregelen op de gegevensverstrekkende productie-installaties worden uitgevoerd om betere praktijken met betrekking tot het product en / of productie proceskwaliteit. Bron
8. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? hessnatur heeft een openbaar controleverslag op de website van FWF. In 2015, 96% van het productievolume van hessnatur werd onder controle op kleding fabrikant niveau (zie link, pagina 12). Bron
9. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? hessnatur van arbeidsomstandigheden beleid voor kleding fabrikanten wordt beoordeeld met de "Leader"-status door FWF. 47% van het productievolume van hessnatur is ook gemaakt in laag risico landen in termen van zwakke arbeidsomstandigheden (zie link, pagina 12 & 29). Bron
10. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? hessnatur implementeert maatregelen ter verwezenlijking van de betaling van leefloon op haar kleding fabrikanten, en rapporten die eerste leefbaar loon betalingen worden gerealiseerd bij een leverancier in China. Maar, dit is verder niet gespecificeerd (zie link, pagina's 34-42). Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? hessnatur rapporteert niet duidelijke resultaten van de maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof. Bron
13. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Het blijft onduidelijk of ten minste 50% van het productievolume van hessnatur de stof fabrikanten als beantwoordend aan tegen de normen van in aanmerking komende derde partijen of certificeringsystemen op een rij, zoals SA8000 of GOTS is geverifieerd. Bron