Rank a Brand

Hoe duurzaam is Zara?

Zara & duurzaam


Zara
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 13 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Zara heeft op onze criteria voor duurzaamheid het C-label gekregen en is daarmee 'goed op weg', vergeleken met de andere bekende modeketens. Zara is helder over de verbeteringen en problemen rond de arbeidsomstandigheden bij toeleveranciers in lage lonen landen, en is hiervoor aangesloten bij het Ethical Trading Initiative (ETI). Ook heeft Inditex (merk eigenaar) aangekondigd alle schadelijke chemicalien voor 2020 uit het productieproces te bannen. Op het klimaat- en milieubeleid laat Zara nog wel veel punten liggen.

Merkhouder: Inditex S.A.
Hoofdkantoor: A Coruña, Spain
Sector: Modeketens
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Inditex, Bags, Pullover, Shirts, Suits, Jackets, Jeans, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Zara?

Zara Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 7 August 2015 door Pia
Laatst gecontroleerd: 7 August 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Inditex (merk eigenaar van Zara) implementeert meerdere maatregelen ter vermindering van broeikasgasemissies, zoals energie-efficiëntiemaatregelen of het gebruik van groene energie (zie link, pagina 83-91, 158). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Inditex publiceerde het klimaat voetafdruk van eigen activiteiten, die steeg van 650,507 ton van CO2e in 2013 tot 687,535 ton van CO2e in 2014. Dit is een stijging van ongeveer 5,7%. Inditex stelt echter dat de laatste klimaat voetafdruk is vergelijkbaar met het voorgaande jaar, niet als de berekeningsmethode voor toepassingsgebied 2-uitstoot is gewijzigd (zie link, blz. 160). Bron
3. Is de efficiëntie van broeikasgassen tenminste 200 kg CO2-eq per vierkante meter winkel-oppervlakte per jaar? Zara implementeert maatregelen zodat haar winkels eco-efficiënte en heeft tot doel, dat tegen 2020 alle winkels zullen 100% eco-efficiënte. Voor 2014 de uitstoot van broeikasgassen op ongeveer 181,6 CO2e per vierkante werden meter winkelen vloer (zie link, pagina 159 & 238). Bron
4. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Inditex rapporten over het gebruik van groene energie voor haar eigen activiteiten. Daarin staat dat trigeneration planten, Verwarming en proces ketels, zonnepanelen en windgenerators goed voor 42.15 procent van de elektrische verbruikt bij hoofd kantoren en fabrieken. Echter niet het zegt iets over de bronnen van levering (zie link, pagina 158). Bron
5. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Inditex streeft naar de "Green te dragen" zegel, hetgeen impliceert dat alle winkels van de groep 100% eco-efficiënte tegen 2020 zullen. Echter, dit geldt alleen voor de winkels en er is geen specifieke informatie wat "100% eco-efficiënte" impliceert. Inditex communiceert niet informatie over totale doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (zie link, pagina 90). Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Inditex is gericht op bevordering van een rationeel en efficiënt gebruik van energie in de waardeketen door vermindering van de BKG-emissies en te helpen om hun effecten te verminderen. Echter, Inditex nog biedt geen tastbare resultaten op het terugdringen van BKG-emissies in de supply chain buiten de eigen verrichtingen (zie link, beginnend op pagina 160). Bron

Vragen over Milieubeleid

4 uit 15
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1.  Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Inditex implementeert verschillende maatregelen om uit te breiden van het gebruik van milieuvriendelijke voorkeur grondstoffen, maar communiceert niet duidelijke informatie met betrekking tot het totale gebruik van voorkeur grondstoffen. Inditex vermeldt dat op dit moment er geen numerieke gegevens over het gewicht of het volume beschikbaar is (Zie linkpagina 72 & 306). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Inidtex heeft de 'Greenpeace nul-kwijting engagement"ondertekend. Bedrijven die dit document ondertekend beloven te 'elimineren alle gevaarlijke chemische stoffen uit de hele levenscyclus en alle productie-procedures die worden geassocieerd met het maken en gebruiken van producten van het bedrijf, in 2020'. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Vanaf 2014 heeft Inditex verboden het gebruik van PFC (perfluorkoolwaterstoffen) bij de vervaardiging van de producten (zie link, bladzijde 10). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Inditex rapporteert niet of ten minste 3 uit 11 verdachte chemische groepen, zoals ftalaten of BFR kan worden beschouwd als volledig afgeschaft-out in de mondiale toeleveringsketen al (zie link, pagina 76 & 77). Bron
10. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Inditex regelt het gebruik van chroom III/VI en stelt een maximum voor textiel. Bovendien, Inditex beschrijft ook enkele preventieve maatregel om te voorkomen dat chroom (boven de limiet), maar duidelijke resultaten van de maatregelen niet wordt beschreven in het merk. Het merk is daarom niet duidelijk over de omvang en de gevolgen van dit beleid (zie link, pagina 19, 33-34). Bron
11. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Inditex rapporteert over het hebben van een plan voor de geleidelijke afschaffing van PVC in hun producten, maar geen exacte percentage op de huidige status wordt gerapporteerd (zie link, bladzijde 36). Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Inditex communiceert niet openlijk een beleid ter vermindering van oplosmiddelen op basis chemische stoffen in hun kleding productie. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Inditex implementeert verschillende beleidsmaatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de consument verpakking, zoals die vereisen dat alle papieren zakken een etiketten hebben de PEFC of FSC zeehonden. Bovendien meldt Inditex statistische resultaten met betrekking tot de verpakking materialen afval geproduceerd in gewichten (zie link, pagina's 85, 163-165). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Inditex implementeert maatregelen in verband met de afvalproductie en rapporteert statistische resultaten met betrekking tot het afval geproduceerd in gewichten (zie link, pagina 163-165). Bron
15. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Inditex biedt zorg tips zodat haar, klanten kan verlengen hun producten bruikbaarheid, en welke initiatieven ter stimulering van donaties samenwerkt. Echter, Inditex rapporteert niet, of de terugkeer of weder gebruik van kleding door haar klanten wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

7 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in 'Inditex code of conduct voor externe fabrikanten en leveranciers'. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, juridisch bindende arbeidsbetrekkingen; 2. Ja, maximale werkweek van 48 uur, overuren is vrijwillig; 3. Ja, "lonen altijd moeten ten minste voldoen aan de basisbehoeften van de werknemers (...)". Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt vermeld, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van wet beperkingen (Zie ' eerbiediging van de vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? Inditex heeft aangekondigd een verbod op het zandstralen (zie link, bladzijde 49). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Zara noch Inditex communiceert een lijst van een aantal fabrieken op haar website. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Inditex is een lid van de ethische handel initiatief (ETI) sinds 2006 (zie link, bladzijde 43). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Inditex is een volwaardig lid van ETI, wat betekent dat vakbonden en/of zakelijke-onafhankelijke NGO's een formele en co-beslissende stem binnen het initiatief hebben en mede verantwoordelijk voor de integriteit en de geloofwaardigheid van het initiatief zijn. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Inditex implementeert projecten ter verbetering van de productiviteit en efficiëntie in fabrieken, met het oog op de verwezenlijking van betere betaling voor werknemers in deze fabrieken. Inditex rapporten op 'zeer bemoedigende resultaten' in Turkije, maar duidelijke resultaten van verbeterde arbeid omstandigheden als gevolg van betere praktijken zijn niet gemeld nog (zie link, bladzijde 54). Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? In 2014, heeft Inditex een totaal van 10.274 audits, uitgevoerd terwijl het afkomstig uit 5.382 fabrieken. Inditex publiceert een gedetailleerde audit samenvattend rapport met follow-up-acties (zie link, pagina 37-63). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? In 2014 bereikt 42% van alle leveranciers Inditex de hoogste classificatie 'A'. Het blijft echter onduidelijk of ten minste 25% van het productievolume is onafhankelijk geverifieerd tegen de normen van in aanmerking komende derde partijen (zie link, pagina 50). Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Inditex implementeert verschillende beleidsmaatregelen ter bevordering van leefloon, zoals samenwerking met de IndustyALL Global Unie of uitvoering van programma's ter bevordering van de vrijheid van vereniging en het respectieve afspraken mogelijk te maken. Echter concrete informatie over eerste leefbaar loon betalingen gerealiseerd worden niet gerapporteerd (zie link, bladzijde 54). Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Inditex werkt samen met verschillende initiatieven zoals ETI en heeft ook vernieuwd de GFA met IndustriALL in 2014, die dient ter bescherming van de belangen van alle werknemers, zelfs degenen die niet rechtstreeks werkzaam zijn voor het bedrijf. Echter, Inditex nog rapporteert niet uitvoerig op de resultaten of de resultaten van haar respectieve beleidsmaatregelen (zie link, pagina 43, 53 & 73). Bron
14. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron