Rank a Brand

Hoe duurzaam is Puma?

Puma & duurzaam


PUMA logo
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 13 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

PUMA heeft het C-label behaald. Het merk is daarmee op weg naar duurzaamheid, maar meer verbetering blijft nodig. PUMA is koploper in zijn sector, een positie die het merk verdient door implementatie van een beleid om de CO2-uitstoot te verlagen, schadelijke stoffen en afval te verminderen en consumenten te stimuleren gebruikte kleding terug te brengen. Bovendien is PUMA lid van de Fair Labor Association (FLA), wat laat zien dat het merk zijn rol in het verbeteren van arbeidsomstandigheden in lagelonenlanden serieus neemt. PUMA kan zijn score verbeteren door de CO2-uitstoot te verlagen, meer groene stroom en milieuvriendelijkere materialen te gebruiken en door meer transparantie en verbetering van de arbeidsomstandigheden door te voeren.

Merkhouder: Kering SA
Hoofdkantoor: Paris, France
Sector: Sport & outdoor - kleding & schoenen
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: Kering, Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Puma?

Puma Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 13 January 2017 door Daniel W.
Laatst gecontroleerd: 13 January 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? PUMA implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals het gebruik van hernieuwbare energiebronnen of uitvoering van energie-efficiëntiemaatregelen (zie link, pagina's 40-51). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? PUMA meldt een eigen bewerkingen klimaat voetafdruk van 42,887 ton CO2 in 2015 (Scope 1 & 2), waarmee een vermindering van 8% ten opzichte van 2012 (zie link, bladzijde 49). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? PUMA rapporten voor 2015 te 14% hernieuwbare energie op het totale elektriciteitsverbruik (verhoging met 4% ten opzichte van 2011) hebben gebruikt. Maar bronnen, types en additionaliteit van de voorziening niet duidelijk genoeg zijn opgegeven. Aan sommige mate hernieuwbare energieopwekking vindt plaats ter plaatse echter (zie link, bladzijde 46). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? PUMA ten doel om het ontwikkelen van een 'science-based CO2 reductiedoelstelling' door 2016, ten uitvoer te leggen in 2020. De huidige status is echter onduidelijk (zie link, bladzijde 52). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? PUMA implementeert maatregelen om de uitstoot van het klimaat in de productieketen die buiten de eigen activiteiten. PUMA publiceert ook, concrete resultaten – zoals de broeikasgasemissies van de tier 1-leveranciers. Ze waren op 79,902 ton CO2 in 2014 (-14% ten opzichte van 2011) (zie link, pagina 49 & 60). Bron

Vragen over Milieubeleid

5 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? PUMA vermeldt het totale volume van milieuvriendelijke voorkeur vezels gebruikt, zoals organisch katoen (3% in 2015). Echter, het is niet duidelijk welk percentage van de totale jaaromzet dit vertegenwoordigt (zie link, pagina 61). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? PUMA communiceert duidelijk niet als sourcing leder afkomstig van vee boerderijen in deforestated Amazone gebieden wordt vermeden. Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? PUMA communiceert dat 93% van alle leder gebruikt in 2015 was afkomstig van leerlooierijen gewaardeerd goud / zilver door het Leather Working Group (LWG) (zie link, pagina 61). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? PUMA heeft de Detox verbintenis ondertekend. Bedrijven die dit document ondertekend belooft te 'elimineren alle gevaarlijke chemische stoffen uit de hele levenscyclus en alle productie-procedures die worden geassocieerd met het maken en gebruiken van de producten van bedrijf, in 2020'. Volgens Greenpeace, is PUMA gecategoriseerd als "Evolution Mode" in doen. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? PUMA is gericht op het elimineren van alle PFK's eind 2017. Voor andere chemische PUMA groepen geeft aan dat een compleet afgebouwd is nog niet gerealiseerd ook (zie link, bladzijde 57, en link op de volgende vraag, pagina's 22-24). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? PUMA heeft verklaard in eerdere verslagen (laatste in 2014) dat PVC reeds volledig van de productie sinds 2004 verboden is (zie link, bladzijde 43). Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? PUMA rapporteert over het hebben van een programma in ter beperking van oplosmiddelen op basis chemische stoffen in hun schoen-productie, en heeft een niveau van gemiddelde 24,1 gram van vluchtige organische verbindingen (VOC) emissies per paar schoen in 2015 bereikt (zie link, bladzijde 57). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? PUMA implementeert maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de consument verpakking, zoals een FSC-gecertificeerde standaard schoenendoos, die goed is voor meer dan 70% van alle schoenendozen in 2015 verkocht heeft geïntroduceerd. Maar, statistische resultaten van de hele verpakking materialen voetafdruk niet openbaar worden gemaakt (zie link, pagina's 49-51). Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? PUMA implementeert maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van het geproduceerde afval en verslagen over statistische resultaten met betrekking tot haar totale afvalmaterialen voetafdruk, die in 2015 op 5,006,919 ton was (+16% t.o.v. 2014) (zie link, bladzijde 58). Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? In 2012, PUMA had gelanceerd - in samenwerking met I:CO - haar "Bring Me Back"-programma ter bevordering van consumenten om gebruikte producten aan PUMA worden opgeslagen voor hergebruik en recycling. De huidige status is echter onduidelijk. Ook, PUMA is niet (meer) vermeld op ik: CO's partnerwebsite. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

6 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? All standards are mentioned in PUMA's Code of Conduct (CoC). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, vermeld; 2. Nee, maximale week werken is 60 uur met uitzondering van 'buitengewone omstandigheden'; overuren niet wordt opgegeven; 3. Ja, inzet om te betalen lonen ter dekking van de werknemer de fundamentele behoeften plus enkele discretionaire inkomen. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Vrijheid van vereniging is genoemd, maar niets gevonden over situaties waarin deze recht is beperkt door de wet. Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? PUMA de gedragscode wordt ook toegepast voor 'Fase 3' leveranciers waarin bijvoorbeeld leer looien (zie link, pagina's 52). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? PUMA heeft een lijst gepubliceerd van leveranciers dat voor slechts ongeveer 80% van de sourcing hoeveelheid haar kleding, schoeisel en accessoires divisie in 2015 staat. In tegenstelling echter deze lijst alleen dekt geen directe leverancier (Tier 1), maar ook component en materiële leveranciers (Tier 2 & 3). Deze transparantie dimensie positief beoordeeld kan worden ook. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? PUMA is sinds 2004 lid van de Fair Labor Association (FLA). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? De Fair Labor Association wordt erkend als een Multi-Stakeholder initiatief (MSI) dat aan dit criterium voldoet. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? PUMA implementeert maatregelen ter verbetering van de praktijken op haar kleding fabrikanten, en daardoor werkt samen met initiatieven zoals "Beter werk". Maar, concrete resultaten, zoals de lonen stegen of daalden, werkuren niet duidelijk zijn opgegeven (zie link, pagina's van 53-55). Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? In 2015 werd meer dan 95% van de PUMA actieve leveranciersbasis (Tier 1-3) gecontroleerd. Echter, PUMA publiekelijk rapporteert niet duidelijk genoeg resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar kleding fabrikanten / levering van fabrieken (zie link, pagina's 47-55). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? PUMA duidelijk rapporteert niet als en hoeveel productievolume als sociaal compatibel is goedgekeurd door onafhankelijke derden. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? PUMA de Code of Conduct staat dat iedere werknemer in de toeleveringsketen heeft een recht op schadevergoeding dat betrekking heeft op fundamentele behoeften, alsmede enkele discretionaire inkomen. Maar er is geen duidelijke rapportering in hoeverre deze doelstelling is bereikt (Zie ook link volgende vraag, blz 47-55). Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? PUMA duidelijk rapporteert niet als en hoe veel van haar weefsel productie wordt goedgekeurd als sociaal beantwoordend aan door onafhankelijke derden. Bron