Rank a Brand

Hoe duurzaam is Puma?

Puma & duurzaam


PUMA logo
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 13 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

PUMA heeft het C-label behaald. Het merk is daarmee op weg naar duurzaamheid, maar meer verbetering blijft nodig. PUMA is koploper in zijn sector, een positie die het merk verdient door implementatie van een beleid om de CO2-uitstoot te verlagen, schadelijke stoffen en afval te verminderen en consumenten te stimuleren gebruikte kleding terug te brengen. Bovendien is PUMA lid van de Fair Labor Association (FLA), wat laat zien dat het merk zijn rol in het verbeteren van arbeidsomstandigheden in lagelonenlanden serieus neemt. PUMA kan zijn score verbeteren door de CO2-uitstoot te verlagen, meer groene stroom en milieuvriendelijkere materialen te gebruiken en door meer transparantie en verbetering van de arbeidsomstandigheden door te voeren.

Merkhouder: Kering SA
Hoofdkantoor: Paris, France
Sector: Sport & outdoor - kleding & schoenen
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: Kering, Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Puma?

Puma Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 17 September 2015 door Ype
Laatst gecontroleerd: 23 June 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? PUMA implementeert verschillende maatregelen genomen om de uitstoot van broeikasgassen, zoals energie-efficiëntie maatregelen of het toenemende gebruik van hernieuwbare energie te verminderen (zie link, pagina 58-60). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? PUMA de eigen bedrijfsvoering klimaatvoetafdruk gestegen van ongeveer 95.136 ton CO2 in 2013 tot 102.747 ton CO2 in 2014, wat een stijging van ongeveer 8% vertegenwoordigt (zie link, pagina 58). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? PUMA meldt voor 2014 te hebben gebruikt 13,7% hernieuwbare energie op het totale elektriciteitsverbruik, maar niet duidelijk uit wat voor soort bron te maken, en niet te informeren over de mate van additionaliteit (zie link, pagina 58-60). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? PUMA zegt alleen te streven naar de koolstof-uitstoot van de productie van goederen en diensten verder terug te dringen, rekening houdend met de groei van haar activiteiten, plus compensatie van de resterende uitstoot van Scope 1 en Scope 2 activiteiten per jaar (zie link, pagina 43) . Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? PUMA implementeert verschillende maatregelen genomen om de uitstoot van koolstof in de productieketen die buiten de eigen activiteiten te verminderen. Daarnaast publiceert PUMA tastbare resultaten, die de uitstoot van broeikasgassen metingen (zie link, pagina 61-63) bevatten. Bron

Vragen over Milieubeleid

5 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? PUMA vermeldt het totale volume van ecologisch voorkeur vezels gebruikt, zoals gerecycled polyester (4%) en biologische katoen (5%). Maar, het is niet duidelijk welk percentage van de totale jaaromzet dit vertegenwoordigt (zie link, pagina 53 & 54). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Ook, PUMA vermeldt het gebruik van milieuvriendelijke voorkeur alternatieven ter vervanging van de leer maar niet duidelijk verslag over de respectieve alternatieve materialen (zie link, pagina 53 & 54). Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? PUMA maakt geen concreet beleid om de vernietiging van het regenwoud veroorzaakt door vee boerderij expansie voor vlees en leer de productie te voorkomen. Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? PUMA werkt samen met bluesign ® en rapporten dat 99% van het gebruikte leder van Aziatische lederen leveranciers komt uit leerlooierijen met ten minste een zilveren of Gouden certificatie volgens de Leer werken groep (LWG)'. Echter, PUMA niet duidelijk verslag of leveringen uit andere wereld-regio's ten minste voldoen aan Toulouse zilveren certificering en / of bluesign ® standaard Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? PUMA heeft de Greenpeace nul-kwijting verbintenis ondertekend. Bedrijven die dit document ondertekend beloven te 'elimineren alle gevaarlijke chemische stoffen uit de hele levenscyclus en alle productie-procedures die worden geassocieerd met het maken en gebruiken van producten van het bedrijf, in 2020'. In deze kwestie, is volgens Greenpeace, PUMA gecategoriseerd als een "leider". Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? PUMA rapporteert duidelijk op de maatregelen en doelstellingen om verdachte chemische groepen, zoals het elimineren van PFK tegen het einde van 2017. Of ten minste een andere chemische groep, zoals ftalaten of APEO elimineren, kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd uit haar volledige productie blijft onduidelijk (zie link, pagina 43 en 56-64). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? PUMA succes geëlimineerd alle PVC, effectieve 2004 (zie link, pagina 43). Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? PUMA rapporteert over het hebben van een plan om oplosmiddelen gebaseerde chemicaliën te beperken in hun productie van schoenen, en heeft een niveau van gemiddeld 28,7 gram van vluchtige organische stoffen (VOS) per paar schoen bereikt in 2014 (zie link, pagina 55). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? PUMA stelt om bijv. Te gebruiken FSC-gecertificeerd papier voor de consumentenverpakking. Echter, zijn tastbare geaggregeerde resultaten met betrekking tot de consument verpakkingsmateriaal footprint niet openbaar gemaakt worden (zie link, pagina 43,55 en 58). Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? PUMA implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van het geproduceerde afval, zoals het recyclen van. Bovendien, de statistische resultaten met betrekking tot de afvalstoffen voetafdruk openbaar worden gemaakt (zie link, pagina 58). Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? PUMA biedt een kledingstuk collectie systeem genaamd "Bring me terug" (in samenwerking met I: CO). Sinds het begin in 2012 werden ongeveer 4000 kg van gebruikte goederen verzameld in de PUMA winkels en verkooppunten wereldwijd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

6 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? All standards are mentioned in PUMA's Code of Conduct (CoC). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. niet genoemd; 2. arbeidstijd is 48 uur maximale en overuren van wordt verplaatst 12 uren, maar het is onduidelijk of overuren is vrijwillig; 3. Nee, vermelding van minimum en industrie loon, niet leefbaar loon. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Vrijheid van vereniging is genoemd, maar niets gevonden over situaties waarin deze recht is beperkt door de wet. Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? PUMA de Code of Conduct wordt ook toegepast voor 'Niveau 3' leveranciers waarin bijvoorbeeld looien lederen (zie link, pagina 44 & 45). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? PUMA maakt haar leverancier lijst openbaar en transparante, doeltreffende februari 2015. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Sinds 2004, PUMA is een lid van de Fair Labor Association (FLA) (zie link, pagina 38). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? FLA is acknowledged as a "Multi Stakeholder Initiative". Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? In samenwerking met beter werk Vietnam en betere fabrieken Cambodja PUMA liep projecten die poogde te verbeteren het personeelssysteem fabrieken te effectiever en efficiënter, met een specifieke focus op de verbetering van de naleving. Echter, tastbare resultaten, zoals de lonen verhoogd of werktijden daalde, worden niet gerapporteerd nog (zie link, pagina 49 & 50). Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? PUMA verslagen, dat 429 fabriek bezoeken werden uitgevoerd op verschillende niveaus in de supply chain in 2014. Of ten minste 90% van het productievolume merken kan worden beschouwd als gecontroleerd blijft onduidelijk (zie link, beginnend op bladzijde 44). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking voor arbeid voorwaarden vraag 9: het blijft onduidelijk of ten minste 25% van het productievolume is geverifieerd als compatibele tegen de normen van in aanmerking komende derde partijen of certificeringsystemen op een rij. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? PUMA verslagen betreffende de toepassing van rechtvaardiger loonstructuur binnen haar leverancier fabrieken. Bijvoorbeeld in samenwerking met het Fair Wage Network. Echter, tastbare resultaten op het realiseren van menswaardig loon betalingen zijn niet gemeld nog (zie link, bladzijde 40). Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? In 2014, heeft PUMA verricht controles op 22 stof fabrikanten op niveau 2 en niveau 3. Bovendien, PUMA publiceert een gedetailleerde audit samenvattend verslag waarin ook follow-up-acties. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? PUMA rapporteert openbaar niet op de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar weefsel productie leveranciers, die zijn geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen. Bron