Rank a Brand

Hoe duurzaam is Knowledge Cotton Apparel?

Knowledge Cotton Apparel & duurzaam


Knowledge Cotton Apparel
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 16 uit 31

Samenvatting duurzaamheid

Knowledge Cotton Apparel has achieved the C-label. Knowledge Cotton Apparel is on its way towards sustainability, but more improvement, respectively transparency is needed.

Merkhouder: Knowledge Cotton Apparel
Hoofdkantoor: Herning, Denmark
Sector: Casual kleding
Categorieën : Male, Female
Free Tags: KCA, Shirts, Jeans, Bags, Jackets

Weet je meer over duurzaamheid & Knowledge Cotton Apparel?

Knowledge Cotton Apparel Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 7 December 2015 door Marieke van A.
Laatst gecontroleerd: 7 December 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Knowledge Cotton Apparel (KCA) implementeert meerdere maatregelen ter vermindering van het klimaateffect, zoals het draaien van een koolstof neutrale website. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? KCA publiceren niet zijn jaarlijkse klimaat voetafdruk van haar eigen activiteiten van afgelopen jaar. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? KCA communiceren niet met de hernieuwbare energie-beleid. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? KCA communiceren niet alle informatie over doelstellingen voor vermindering van voor het klimaat voetafdruk van eigen operaties. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? KCA maakt gebruik van katoen die is alleen biologisch geteeld. Volgens KCA, CO2-uitstoot van biologische katoen zijn tot 48-66% lager dan CO2-emissies van conventionele katoen (zie link, pagina 12). Bron

Vragen over Milieubeleid

8 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? KCA de producten zijn gemaakt van gecertificeerde biologische katoen, biologische wol, organische linnen of gerecycled PET enige (zie link, pagina 4-7). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? KCA van kleding is dat GOTS gecertificeerd, wat betekent dat hoge normen worden gehandhaafd voor geschikte chemische gebruik en water beleid tijdens de productie. Echter, het blijft onduidelijk of de hele collectie is gecertificeerd volgens GOTS (zie link, pagina 11). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? KCA rapporten te maken gebruik van niet-schadelijk verfstof alleen, die het gebruik van azokleurstoffen uitsluit. Maar, of andere verdachte chemische groepen, zoals ftalaten of Perfluorinated chemische stoffen kunnen worden beschouwd als volledig geëlimineerd uit de gehele productieketen niet opgeeft (zie link, pagina 9). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Does the brand (company) have clear objectives to minimize the environmental impact of its shipping packaging and carrier bags, by reducing, re-using, recycling and responsible sourcing of packaging materials, and does the brand annually report on these results? KCA inlichtingen niet alle over haar consument verpakking vermindering van beleid. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? KCA inlichtingen niet alle over haar beleid van vermindering van afval. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? KCA rapporteren niet of de terugkeer of weder gebruik van kleding door haar klanten wordt aangemoedigd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

6 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? KCA volgt de GOTS arbeid voorwaarden normen. Voor GOTS omstandigheden arbeid normen, zie link voor arbeidsomstandigheden vragen 2 & 3 hieronder. In GOTS voorwaarden arbeid normen alle deze normen worden genoemd (zie link, pagina 11). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? In GOTS arbeid normen voorwaarden: 1. Ja, juridisch bindende arbeidsbetrekkingen; 2. Ja, de maximale werkweek van 48 uur, overuren (max 12 uur) is vrijwillig; 3. Ja, toegezegd uit te voeren betaling van leefloon. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? In GOTS voorwaarden arbeid normen: dit recht wordt vermeld, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van de beperkingen van de wet. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? KCA voorziet niet in een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Hoewel niet duidelijk gecommuniceerd dat het is redelijk te veronderstellen, is dat KCA kleding productie gecertificeerd volgens GOTS voor meer dan 25%. GOTS is erkend als een certificeringssysteem die aan deze criteria voldoet. Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 5. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? KCA rapporteren niet of beleidsmaatregelen op de gegevensverstrekkende productie-installaties worden uitgevoerd om betere praktijken met betrekking tot het product en / of productie proceskwaliteit. Bron
8. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? KCA verslag niet publiekelijk duidelijke resultaten van haar beleidsmaatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar kleding fabrikanten. Dit is ook niet is opgegeven, of haar gehele kleding is gecertificeerd volgens GOTS. Bron
9. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
10. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking voor arbeidsomstandigheden beleid vraag 5. Echter opgeven niet KCA of de meerderheid van zijn kleding productie is gecertificeerd volgens o GOTS, of wordt geproduceerd in laag risico landen. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? KCA verstrekt geen concrete informatie over beleidsmaatregelen om de betaling van leefloon op haar kleding fabrikanten. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? KCA verslag niet publiekelijk duidelijke resultaten van haar beleidsmaatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in haar stof-fabrikanten. Bron
13. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Het blijft onduidelijk of ten minste 50% van het productievolume van KCA van weefsel productie zo compatibel tegen de normen van in aanmerking komende derde partijen of certificeringsystemen op een rij, zoals GOTS is geverifieerd. Bron