Rank a Brand

Hoe duurzaam is H&M?

H&M & duurzaam


H-m-logo
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 17 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

H&M heeft op onze criteria voor duurzaamheid het C-label behaald. H&M is volgens ons daarmee redelijk op weg, maar het kan nog beter. H&M heeft haar lijst met toeleverananciers bekend gemaakt. H&M rapporteert jaarlijks over de verbeteringen en problemen rond de arbeidsomstandigheden van de kledingmakers. Afgelopen jaar is ook het beleid voor klimaat en milieu aangescherpt. Wil jij zo duurzaam mogelijk shoppen, zoek dan bij H&M naar de kleding van biologische katoen!

Merkhouder: H&M Group
Hoofdkantoor: Stockholm, Sweden
Sector: Modeketens
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: H&M Group, HM, Hennes, H M, H+M, Bags, Caps, Pullover, Shirts, Suits, Jackets, Jeans, Dress, Shoes

Weet je meer over duurzaamheid & H&M?

H&M Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 29 June 2016 door Duc Ha
Laatst gecontroleerd: 29 June 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? H & M Group implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals het gebruik van hernieuwbare elektriciteit, verhoging van de energie-efficiëntie in de winkels, en is ook proberen te sensibiliseren voor klimaatverandering na haar eigen activiteiten (zie link, pagina's 75-85). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? H & M van groep (merk eigenaar van H & M) totale klimaat voetafdruk van eigen bewerkingen (Scope 1-3) gedaald van 666,469 ton van CO2e in 2014 naar 480,223 ton van CO2e in 2015. Dit is een daling van ongeveer 28% (zie link, pagina 81 & 84). Bron
3. Is de efficiëntie van broeikasgassen tenminste 200 kg CO2-eq per vierkante meter winkel-oppervlakte per jaar? H & M groep rapporteert een doelstelling van vermindering van energiegebruik in haar winkels met 20% tegen 2020 per m², ten opzichte van 2007. In 2015 werd een vermindering van 8% gehandhaafd. Nochtans, is het onduidelijk als dit lager dan 200 kg CO-eq per m² winkelen verdieping is (zie link, pagina 82). Bron
4. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Voor 2015 rapporteert H & M groep 78% hernieuwbare energie op het totale elektriciteitsverbruik van gezinnen hebben gebruikt. Dit werd gekocht door REC in Noord-Amerika en GO certificaten in Europa, indien beschikbaar. Maar bronnen van de energievoorziening, soort energie en additionaliteit niet zijn opgegeven (zie link, pagina 80). Bron
5. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? H & M Group communiceert niet informatie over totale doelstellingen voor vermindering van voor het klimaat voetafdruk van eigen activiteiten. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? In 2015, is H & M Group begonnen met haar "duurzame Impact partnerschap-programma". Maar, H & M Group biedt geen concrete resultaten op het terugdringen van de uitstoot van het klimaat in de supply chain, maar de Staten worden in het proces aan het ontwikkelen van een methode voor het verslag over de vermindering van de uitstoot van de waardeketen (zie link, Bron

Vragen over Milieubeleid

7 uit 15
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1.  Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? In 2015 20% meer milieuvriendelijke materialen werden gebruikt in H & M groep van merk producten (9% organische materialen, 1% gerecycleerde materialen, 10% andere). Maar, een aandeel per materiaalsoort voor H & M is niet opgegeven (zie link, pagina 14-18). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Sinds 2011 volgt H & M Group de Zero Discharge of Hazardous Chemicals van Greenpeace. Ze zorgen ervoor dat deze beperkingen worden begrepen en toegepast in de productieketen. Wat dit betreft, is volgens Greenpeace, H & M Group gecategoriseerd als een "leider". Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Volgens Greenpeace, H & M groep heeft met succes geëlimineerd PFK's van de productie van alle zijn klederen, effectief tegen januari 2013 (zie link, pagina 9). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? H & M Group rapporteert niet of ten minste 3 uit 11 verdachte chemische groepen, zoals ftalaten of BFR kan worden beschouwd als volledig afgeschaft-out in de mondiale toeleveringsketen al (zie link, pagina 110). Bron
10. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Volgens de H & M groep productie beperkte stoffen lijst het gebruik van zware metalen is beperkt, waaronder chroom (zie link, pagina 19). 15,4% van H & M Group van leder gebruikt is gecertificeerd door leer Working Group. Maar, het aandeel van zilver of goud gewaardeerd leerlooierijen is niet opgegeven (zie link op de vorige vraag, bladzijde 42). Bron
11. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? H & M groep rapporteert dat volgens haar productie beperkte stoffen lijst, PVC is verboden in de producten van het bedrijf (zie link, bladzijde 10). Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? H & M Group implementeert maatregelen om op basis van oplosmiddel PU vervangen door betere alternatieven. In 2015, een 24,1% aandeel van de schoenen werden gemaakt met voornamelijk op water gebaseerde lijmen. Maar, H & M Group maakt niet duidelijk of de gemiddelde waarde van de emissies van VOC lager is dan 30 gram per paar schoen (zie link, pagina 19 & 20). Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? H & M Group implementeert maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de consument verpakking, zoals ervoor te zorgen dat alle regelmatige shopping tassen zijn gemaakt van gerecycled plastic. Maar, beton statistische resultaten met betrekking tot de consument verpakking materialen voetafdruk niet openbaar worden gemaakt (zie link, pagina 86). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? H & M Group implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van afval, zoals het recyclen van afval van de winkel. In 2015 heeft H & M Group ongeveer 50.000 ton afval (toename door 4.000 tones t.o.v. 2014). Haar doel voor 2015 was om 95% van het recycleren, maar bereikt 94% (zie link, pagina 95). Bron
15. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? H & M Group biedt een systeem voor het verzamelen van kleding in alle winkels van H & M. In 2014, werden 7,684 ton niet langer kledingstukken verzameld, In 2015, dat aantal steeg met meer dan 60% tot 12,341 ton (zie link, pagina 87). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

8 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle deze normen worden genoemd in H & M Group de Code of Conduct (zie link, pagina 3-5). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, formeel geregistreerd dienstbetrekking; 2. de maximale werkweek van 48 uur, vrijwillige betaalde overuren van maximaal 12 uur; 3. Ja, lonen altijd moet voldoende zijn om te voldoen aan de basisbehoeften van werknemers en hun gezinnen, en sommige discretionaire inkomen (zie link, pagina's 3-5). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met verwijzing naar parallel betekent voor de situatie van wet beperkingen (zie link, pagina 4). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? H & M Group heeft publiekelijk bekendgemaakt dat een verbod op zandstralen, effectief tegen 2012. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? H & M Group heeft een "Global leverancier List", dat is goed voor ongeveer 98,5% van alle commerciële stukken geproduceerd voor de H & M groep gepubliceerd. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? H & M Group is een lid van de ethische handel-initiatief (ETI) (zie link, pagina 10 & 41). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? ETI is erkend als een multi-stakeholder initiatief. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? In de loop van de "Fair Wage methode" H & M Group implementeert maatregelen op 3 model fabrieken in Cambodja en Bangladesh die gericht zijn op de productiviteit te verbeteren. Maar, verslag uitbrengen over de respectieve acties en resultaten gerealiseerd (arbeidsomstandigheden verbeterd als gevolg van verbeterde productieprocessen / kwaliteit) niet duidelijk Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? H & M Group uitgevoerd 3980 controle van fabrieken in 2015. Daarmee elke actieve 1st tier fabriek 1,4 keer gemiddeld werd gecontroleerd. H & M Group publiceert een gedetailleerde audit samenvattend rapport met follow-up-acties (zie link, beginnend op pagina 29, en zie link volgende vraag). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? H & M groep rapporteert een eerste laag leverancier fabrieken naleving van 63-100% afhankelijk van de categorie (zie link). Het procentuele aandeel van onafhankelijke verificatie door derden is echter blijkbaar nogal klein in 2014 (b.v. 14 FLA verificaties) (zie link vorige vraag, bladzijde 35). Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? H & M Group formuleert voor haar strategische leveranciers, gericht op het verbeteren van de loonstructuur voor "eerlijke leefloon" tegen 2018 uiterlijk. Voorlopig zijn de resultaten met betrekking tot de werkelijke leefbaar loon betalingen niet concreet genoeg. Voor 2016 is het doel om "Fair Wage methode" in verder 78 fabrieken (zie link, pagina's 44-50). Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? In 2015 waren 51% van H & M groep stoffen afgeleid van gecontroleerde stoffen/garens molens. H & M groep opgericht die het doel dit oplopen tot 60% in 2016. Maar, verslag uitbrengen over de resultaten van zijn arbeidsvoorwaarden beleid op stof productie stadia is niet specifiek genoeg (zie link, pagina 41). Bron
14. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron