Rank a Brand

Hoe duurzaam is Adidas?

Adidas & duurzaam


Adidas
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 11 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Merkhouder: Adidas AG
Hoofdkantoor: Herzogenaurach, Germany
Sector: Sport & outdoor - kleding & schoenen
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: Adidas Group, Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Adidas?

Adidas Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 23 June 2015 door Ype
Laatst gecontroleerd: 23 June 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

3 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Adidas groep neemt verschillende beleidsmaatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals de tenuitvoerlegging van haar Green Company initiatief waarin bijvoorbeeld uitvoering van hernieuwbare energie, vermindering van de energie en energie-efficiëntie (zie link, beginnend op bladzijde 30). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Adidas groep van totale klimaat voetafdruk van eigen bewerkingen (toepassingsgebied 1 & 2) gedaald van 69,720 ton van CO2eq in 2012 (zie link, pagina 49) tot 63,301 ton van CO2e in 2013 (zie link, volgende vraag, verzoek "Klimaat verandering 2014 Response"). Dit vertegenwoordigt een daling van ongeveer 10,2%. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Adidas groep verslagen over het gebruik van hernieuwbare energie voor haar eigen activiteiten, maar is niet duidelijk over het aandeel aan haar totale elektriciteitsverbruik gerelateerde, noch over de bronnen van de energievoorziening en de additionaliteit (zie link, volgende vraag, verzoek "Klimaat verandering 2014 Response"). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Adidas groep is niet gepubliceerd een concreet doel of tijdlijn om haar totale bedrag van de uitstoot van broeikasgassen (zie link, pagina 7). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Adidas Groep rapporteert doelstellingen inzake de vermindering van de energie consumptie en broeikasgassen uitstoot bij strategische leveranciers (zie link, vorige vraag). Daarnaast rapporten Adidas groepen over de resultaten van een van haar op lange termijn, strategische leveranciers (zie link, pagina 34). Bron

Vragen over Milieubeleid

3 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Adidas Groep rapporteert een 30% gebruik van meer duurzame katoen (BCI) in 2014. Ook worden andere voorkeur materialen, zoals gerecycled polyester, gebruikt voor een aantal van haar producten. Adidas geeft echter geen een duidelijke procentuele aandeel op het totale gebruik van voorkeur materialen (zie link, pagina 23 & 24). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? Adidas groep verstrekt geen concrete informatie over de mate waarop de groep vermijdt sourcing van leder uit de ontboste gebieden Amazone gebieden. Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Adidas Groep rapporteert dat 99% van de niet-Europese leder is afkomstig van leerlooierijen met ten minste een zilveren certificering volgens de leer Working Group. Echter, Adidas niet verslag uit over de uitvoering van haar leveranciers in Europa, noch waar ze zich bevinden (zie link, bladzijde 28). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? "Adidas fractie heeft ondertekend de Greenpeace nul-kwijting inzet. Bedrijven die dit document ondertekend beloven te 'elimineren alle gevaarlijke chemische stoffen uit de hele levenscyclus en alle productie-procedures die worden geassocieerd met het maken en gebruiken van producten van het bedrijf, in 2020'. In deze kwestie, is volgens Greenpeace, Adidas gecategoriseerd als een "leider". Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Adidas groep verslag uitbrengt aan het worden op de rails betreffende elimineren van PFK's uit haar productie aan het einde van 2017. Op dit moment een 90% is bereikt. Of ten minste één andere chemische groep, zoals ftalaten of APEO's, kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd van de gehele productie blijft onduidelijk (zie link, pagina 31). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Adidas groep verstrekt geen concrete informatie over de huidige status over de geleidelijke terugdringing van PVC. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Adidas groep rapporten over een plan om oplosmiddel gebaseerd chemische stoffen in hun productie schoen. Het heeft een niveau van 17,5 gram uitstoot van VOS per paar atletische sportschoenen bereikt in 2014. Maar, dit niet is opgegeven, of deze gemiddelde waarde Adidas gehele schoen productie omvat (zie link, pagina 63). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Adidas groep communiceert een beleid voor het terugdringen van de consument verpakking. Statistische resultaten met betrekking tot de verpakking materialen voetafdruk zijn echter niet openbaar gemaakt. Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Adidas groep implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van het geproduceerde afval en verslagen een totale afval materiële voetafdruk van 3,484 ton (afval en papier) voor 2014. Echter, in vergelijking tot en met 2013 (3,181 ton) Dit betekent een stijging van ongeveer 10% (zie link, pagina 65). Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Sinds 2012 loopt Adidas zijn "Duurzame voetafdruk" nemen-rug-en-recycle programma in Brazilië. Daarnaast Amerika adidas en adidas Originals Iberia bestuurbare seizoensgebonden product terug te nemen campagnes in partnerschap met organisaties zonder winstoogmerk. Echter, zijn niet de programma's in andere landen zoals Duitsland nog meegedeeld. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

5 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in de 'werkplek normen' voor leveranciers (zie link, pagina 1 & 2). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. niet gevonden 2. Nee, is maximaal week werken 60 uur met uitzondering van buitengewone omstandigheden; overuren niet wordt opgegeven en het is niet duidelijk of overuren is vrijwillig (pagina 2). 3. Nee, alleen minimumloon; leefbaar loon is vaag wordt aangestipt maar niet eigenlijk opgegeven (zie link, pagina 2). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Recht op vorm en join organisaties van eigen keuze en koopje collectief wordt genoemd, maar niets gevonden over situaties waarin deze recht is beperkt door de wet (zie link, pagina 2). Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Adidas groep werkplek gedragscode is van toepassing voor al haar leveranciers waarin leveranciers van grondstoffen (zie link, bladzijde 1). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Adidas groep publiceerde lijsten van directe en indirecte leveranciers die waarschijnlijk ter dekking van 90% van de totale productie, effectieve door januari 2015. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Adidas groep is een lid van de Fair Labor Association (FLA). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Ja, de FLA wordt erkend als een "Multi Stakeholder initiatief" (MSI). NGO's zijn vertegenwoordigd in de Raad van bestuur. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Adidas groep niet duidelijk genoeg verslag of beleidsmaatregelen op de gegevensverstrekkende productie-installaties worden uitgevoerd om te bereiken verbeterd praktijken met betrekking tot het product en / of productie proceskwaliteit (zie link, pagina's 10-21, 45-61). Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Adidas Groep rapporteert, dat 1.320 fabriek bezoeken werden uitgevoerd op verschillende niveaus in de supply chain in 2014. Of ten minste 90% van het productievolume merken kan worden beschouwd als gecontroleerd blijft onduidelijk (zie link, pagina's 45-61). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking voor arbeid voorwaarden vraag 9: het blijft onduidelijk of ten minste 25% van het productievolume is geverifieerd als compatibele tegen de normen van in aanmerking komende derde partijen of certificeringsystemen op een rij. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Adidas Groep rapporteert voort te zetten om aan te pakken het concept leefbaar loon door gebruik te maken van haar onderzoek op lange termijn in eerlijke lonen en door haar "Respect-beschermen-bevorderen kader" voor de levering van keten werknemers toe te passen. Echter duidelijk resultaten zijn nog niet gerapporteerd (zie link, pagina 13). Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Adidas Groep rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van haar beleidsmaatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in haar stof-fabrikanten. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron