Rank a Brand

Hoe duurzaam is Nespresso?

Nespresso & duurzaam


Nespresso
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 5 uit 23

Samenvatting duurzaamheid

Nespresso heeft op onze criteria voor duurzaamheid het D-label behaald. Merkhouder Nestlé heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt, maar het moet nog beter.

Merkhouder: Nestlé S.A.
Hoofdkantoor: Vevey, Switzerland
Sector: Koffiemerken
Categorieën : Koffie
Free Tags: Nestlé, Rainforest Alliance

Weet je meer over duurzaamheid & Nespresso?

Nespresso Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 27 January 2016 door Erwin
Laatst gecontroleerd: 27 January 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

3 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Nespresso implementeert meerdere maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen tegen zijn eigen bewerkingen, zoals energie-efficiëntiemaatregelen op zijn productiefaciliteiten in Zwitserland. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Nestlé (merk eigenaar van Nespresso) daalde de totale klimaat voetafdruk van 7,8 miljoen ton van CO2e in 2013 tot 7,6 miljoen ton van CO2e in 2014, die neerkomt op een verlaging van ongeveer 2,6% (zie link, pagina 186). Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Nestlé verslagen een totale on-site energieverbruik uit hernieuwbare bronnen van 14,7% voor 2014 (zie link, pagina 186-189). Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Nestlé up-to-date doelstellingen voor vermindering van voor het klimaat voetafdruk van eigen operaties niet communiceren (alleen tot 2015) (zie link, pagina 185). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Nestlé implementeert meerdere maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de supply chain (Zie de koppeling vorige vraag, pagina 184-189) en geeft een volledig inzicht in hun Scope 3-emissies van 2013 buiten de eigen verrichtingen (zie link, pagina's 123-135). Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 9
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 5% van zijn totale productie? Tegen 2014 afkomstig Nespresso 82% van zijn koffie via haar 'AAA duurzame kwaliteit ™ programma'. Maar, zijn onduidelijk welke delen van de deelnemende bedrijven zijn eigenlijk gecertificeerd door in aanmerking komende normen, zoals de Rainforest Alliance (zie link, pagina 100). Voor dat, binnen de AAA-programma, ten minste de status 'Opkomende niveau' is vereist (zie link, volgende vraag). Bron
2. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 10% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 25% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 50% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 75% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor 100% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) duidelijke doelstellingen om de milieu-impact van verpakkingen te verminderen, en toont het merk (bedrijf) hierin al vooruitstrevende voorbeelden? Nespresso implementeert maatregelen in verband met minimalisering van het milieueffect van de verpakking van het product, zoals gericht op het realiseren van een capaciteit van 100% voor het verzamelen van Nespresso capsules gebruikt (momenteel bereikt: 80%). Echter niet duidelijk beste praktijk maatregelen / resultaten nog zijn opgegeven. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? Nestlé communiceert concrete informatie over gebruik van materialen van "duurzaam beheerde hernieuwbare hulpbronnen" en gerecycleerde materialen (26,8% in 2014) voor de verpakking, plus jaarlijkse resultaten. Nestlé doet ook LCA (Life Cycle analyses) voor al hun belangrijkste producten door middel van de "EcodEX inzake ecologisch ontwerp tool" (zie link, pagina 158, 165-171). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Nestlé implementeert verschillende maatregelen om de afvalstoffen voetafdruk, en gepubliceerde jaarresultaten van de respectieve voetafdruk te verminderen. In 2014 Nestlé hersteld 87.9% van de materialen die uit productie voortvloeien (zie link, pagina 179-181). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk en effectief beleid, dat verder gaat dan certificering, om het inkomen van boeren te verbeteren en is de premie voor kleinschalige boeren ten minste 10%, en zijn er vergelijkbare voorzieningen voor plantage-arbeiders? De Nespresso AAA duurzame kwaliteit ™ programma omvat premies betalen voor zowel de kwaliteit en de duurzaamheid. De premie bedraagt ongeveer 30% - 40% boven de standaard marktprijs voor koffie en 10% - 15% boven koffie van vergelijkbare kwaliteit. Echter, of deze premies zelfs overtreffen Fair Trade premies niet opgeeft. Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Tegen 2014 afkomstig Nespresso 82% van zijn koffie via haar 'AAA duurzame kwaliteit ™ programma'. Maar, zijn onduidelijk welke delen van de deelnemende bedrijven zijn eigenlijk gecertificeerd door in aanmerking komende normen, zoals de Rainforest Alliance (zie link, pagina 100). Voor dat, binnen de AAA-programma, ten minste de status 'Opkomende niveau' is vereist (zie link, volgende vraag). Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 10% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 25% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
6. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 75% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
7. Koopt het merk (bedrijf) 100% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van koffie producenten gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume koffie vertegenwoordigen? Nestlé noch Nespresso bieden een aanzienlijke lijst van directe leveranciers op haar website. Bron