Rank a Brand

Hoe duurzaam is Hesselink Koffie?

Hesselink Koffie & duurzaam


Hesselink Koffie
Top merk: kopen! Klik hier voor score rapport: 16 uit 20

Samenvatting duurzaamheid

Hesselink Koffie heeft het A-label behaald. Hesselink Koffie behoort volgens ons daarmee tot de meest duurzame koffiemerken en wij raden dan ook aan dit merk te kopen.

Merkhouder: Hesselink Koffie
Hoofdkantoor: Winterswijk, The Netherlands
Sector: Koffiemerken
Categorieën : Koffie
Free Tags: Rainforest Alliance, Fingerprinted

Weet je meer over duurzaamheid & Hesselink Koffie?

Hesselink Koffie Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 27 January 2018 door Barry
Laatst gecontroleerd: 27 January 2018 door Maarten

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

3 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de CO2 uitstoot te beperken of te compenseren van zowel zijn eigen operaties als die van zijn bevoorradingsketen? Hesselink Koffie implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van zowel haar eigen activiteiten en de supply chain, zoals het genereren van eigen zonne-energie, met behulp van gasleveranciers die CO2-uitstoot compenseren en het werken met een distributeur die opereert CO2-neutraal. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Hoewel Hesselink Koffie meldt dat ze CO2-neutraal, is de gepubliceerde klimaat voetafdruk meer dan twee jaar oud (Zie inkt, pagina 4). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties, en is het erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Hesselink Koffie over de emissies van haar overzeese vervoer en partners met een klimaat neutrale distributiecentrum verslag uitbrengt, maar rapporteert niet een jaarlijkse absolute voetafdruk van de supply chain (zie link, pagina 1 & 2). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Hesselink Koffie gebruikt 100% hernieuwbare energie voor haar eigen activiteiten, namelijk zonne-energie. De resterende onvermijdelijk broeikasgasemissies worden gecompenseerd door een duurzame gasleverancier. Bron

Vragen over Milieubeleid

6 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 5% van zijn totale productie? Hesselink Koffie koopt koffie van Rainforest Alliance, zodanig dat, in totaal, de koffie is 100% ecologisch gecertificeerd. Bron
2. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 20% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 40% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 60% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 80% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 95% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen (inclusief capsules en bekers) hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Hesselink Koffie gebruikt alleen aluminiumfolie gratis recycleerbare verpakkingen en heeft tot doel de beste recycleerbaar productverpakking als mogelijk in de toekomst gebruiken. Hesselink Koffie rapporteert echter niet welk percentage van de verpakkende materialen zijn gemaakt van gerecycled/hernieuwbare materialen. Bron
8. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Hesselink Koffie noemt is actief in afvalscheiding en recycling. Jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval worden echter niet gespecificeerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

7 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk en effectief beleid, dat verder gaat dan certificering, om het inkomen van boeren te verbeteren en is de premie voor kleinschalige boeren ten minste 10%, en zijn er vergelijkbare voorzieningen voor plantage-arbeiders? Via een eigen stichting implementeert Hesselink Koffie maatregelen ter verbetering van de koffieboeren werken en levensomstandigheden. Concrete resultaten op inkomen verbetering die verder dan certificering gaat niet echter nog opgeeft. Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Hesselink Koffie koopt 100% van zijn koffie vanuit een sociaal gecertificeerde bron, namelijk Rainforest Alliance. Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 20% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 40% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 60% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
6. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 80% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
7. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 95% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van koffie producenten gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume koffie vertegenwoordigen? Hesselink Koffie publiceert een lijst van al haar directe leveranciers. Bron