Rank a Brand

Hoe duurzaam is je favoriete merk?

FAQ

RANK A BRAND IN EEN NOTENDOP

Wat is de doelstelling van Rank a Brand?
Hoe wil Rank a Brand voor verandering zorgen?
Er zijn al veel MVO-'ranking' initiatieven. Wat maakt Rank a Brand uniek?
Hoe transparant, groen en fair is Rank a Brand zelf?

DE VRAGENLIJSTEN

Rank a Brand screent bedrijven met een lijst van 10 tot 30 vragen per sector. Waar zijn deze vragen op gebaseerd?
Rank a Brand onderzoekt of bedrijven ‘best practices’ laten zien, per sector. Wat betekent dit?

HET SCORE SYSTEEM

De score van elk bedrijf komt tot uiting in een scorebalkje. Hoe werkt deze?
Hoe worden de merken gerankt?
Hoe leiden de antwoorden op de vragen tot eindscores?
Waarom kan er bij Rank a Brand alleen ‘ja’, ‘nee’ of ‘?’ gescoord worden als mogelijk antwoord en is er geen puntenschaal, bijvoorbeeld van 0 tot 10?

VALIDITEIT VAN HET ONDERZOEK

Is een vragenlijst van 10 tot 30 vragen voldoende om een merk goed te kunnen beoordelen?
Waarom gebruikt Rank a Brand alleen informatie van de websites?
Is de informatie op de websites van merken betrouwbaar?
Hebben bedrijven invloed op de rankings?

DE GERANKTE MERKEN

Ik kan sommige merken niet op de website vinden?
Waarom ranken jullie merken en niet producten of bedrijven?

FINANCIEEL

Maakt Rank a Brand winst?
Worden jullie gesponsord door merken?
Hoe wordt Rank a Brand bekostigd?

RANK A BRAND IN EEN NOTENDOP

Q: Wat is de doelstelling van Rank a Brand?
A: Rank a Brand zet zich in voor een economisch, ecologisch en sociaal duurzame en eerlijke wereld. Concreet betekent dit dat we merken willen aansporen om hun maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) te verbeteren en zodoende duurzame producten aan te bieden. De duurzaamheid meten wij op basis van drie categorieën: klimaat, milieu en arbeidsomstandigheden/mensenrechten.

Q: Hoe wil Rank a Brand voor verandering zorgen?
A: Rank a Brand geeft consumenten de macht om te kiezen voor bedrijven die aantonen dat zij oog hebben voor een groene en eerlijke wereld. Uit veel onderzoeken (zie bv. hier, hier of hier) blijkt dat de meerderheid van de consumenten openstaat voor ‘groen’ consumeren. Maar dan moeten de ‘groene’ merken wel gemakkelijk te vinden zijn. Op Rank a Brand kan dat nu.

Q Er zijn al veel MVO-'ranking' initiatieven. Wat maakt Rank a Brand uniek?
A: Rank a Brand begeeft zich niet in één sector, maar is dé website waarop álle grote merken zijn gerankt. Rank a Brand staat los van de merken die worden gerankt en is dus volledig onafhankelijk. Ook is Rank a Brand uniek omdat onze methoden 100% transparant, toegankelijk en dus controleerbaar zijn.

Q: Hoe duurzaam is Rank a Brand zelf?
A: Rank a Brand is gevestigd in oude schoolgebouw de Purperreiger dichtbij het Muiderpoort Station. Het is een OV-knooppunt en dus voor iedereen bereikbaar per tram, trein, bus of fiets. Op ons advies is het hele pand overgestapt op groene energie van Greenchoice. Onze website wordt via Antenna gehost op een CO2-neutrale server. Ons kantoor is bijna papiervrij en is ingericht met gebruikte meubelen en materialen. Wij vliegen niet, maar maken gebruik van videoconferentie. Tot slot nuttigen wij op ons kantoor waar mogelijk duurzame producten, zoals fairtrade gecertificeerde koffie en thee.

DE VRAGENLIJSTEN

Q: Rank a Brand screent bedrijven met een lijst van 10 tot 30 vragen per sector. Waar zijn deze vragen op gebaseerd?
A: Elke sector is anders en vereist dus een andere vragenlijst. Daarom zijn sommige vragenlijsten langer dan andere. Elke vragenlijst is gebaseerd op onderzoek naar de specifieke duurzaamheids issues en ‘best practices’ in die sector. Onze vaste thema's zijn altijd: arbeidsomstandigheden/fairtrade, klimaatverandering en milieu. Ook willen we een aparte sectie maken voor dierenwelzijn.Voor alle informatie over en achtergronden van de vragen, zie de online Manual for Rankers (in het Engels).

Q: Rank a Brand onderzoekt of bedrijven ‘best practices’ laten zien, per sector. Wat betekent dit?
A: ‘Best practices’ zijn de meest vooruitstrevende maatregelen die bedrijven al toepassen. Dit betekent niet automatisch dat een bedrijf daarmee 100% duurzaam is; ‘best practices’ veranderen en worden vooruitstrevender na verloop van tijd. Om up-to-date te blijven moeten bedrijven constant hun beleid aanscherpen. Als de gemiddelde prestaties binnen een sector verbeteren, zal Rank a Brand de criteria uitbreiden en/of aanscherpen.

HET SCORE SYSTEEM

Q: De score van elk bedrijf komt tot uiting in een scorebalkje. Hoe werkt deze?
A: De prestaties van een merk worden weergegeven op een scorebalk met een schaal die loopt van E (rood - laagste score) naar A (groen - hoogste score):

Scoreoverzicht

Q: Hoe worden de merken gerankt?
A: Als je op een merkpagina naar beneden scrollt zie je het scorerapport voor dat merk. Iedere vraag uit de criterialijst wordt beantwoord met een ‘ja’, ‘nee’ of ‘?’:

YesNo Maybe

Een ‘ja’ of ‘nee’ wordt alleen gegeven als een merk concrete bewijzen levert. Wanneer een bedrijf vage informatie geeft of wanneer iets niet is gevonden, wordt er een ‘?’ gegeven. Elke score wordt toegelicht en er is altijd een link naar de specifieke informatiebron. Als je denkt dat iets niet klopt, kun je in de discussiebox je feedback geven.

Q: Hoe leiden de antwoorden op de vragen tot eindscores?
A: Heel simpel: elke ‘ja’ staat voor één punt, elke ‘nee’ en ‘?’ voor nul punten. Het scorebalkje is een optelsom van het aantal punten, afgezet tegen het aantal vragen.

Q: Waarom kan er bij Rank a Brand alleen ‘ja’, ‘nee’ of ‘?’ gescoord worden als mogelijk antwoord en is er geen puntenschaal, bijvoorbeeld van 0 tot 10?
A: De ja-nee-?-methode is de meest robuuste, duidelijke en transparante methode waarbij er de minste ruimte is voor arbitraire keuzes.

VALIDITEIT VAN HET ONDERZOEK

Q: Is een vragenlijst van 10 tot 30 vragen voldoende om een merk goed te kunnen beoordelen?
A: Uiteraard kunnen we honderden vragen stellen over het MVO-beleid van merken, maar ook met de korte vragenlijsten komen de voorlopers en achterblijvers al snel naar voren. Het voordeel van een korte vragenlijst is dat deze daardoor kraakhelder en overzichtelijk is.

Q: Waarom gebruikt Rank a Brand alleen informatie van de websites van merken?
A: Rank a Brand heeft bewust gekozen om alleen informatie te gebruiken die is gepubliceerd op de websites van merken, en heeft hier een aantal doordachte redenen voor:
1)    Rank a Brand vertegenwoordigt consumenten die een verantwoorde keuze willen maken. Als bedrijven die informatie niet geven blijft de consument altijd buitenspel staan. Die cultuur moet veranderen. Consumenten die meer wil weten over de MVO inspanningen van een bepaald merk zullen logischerwijs eerst de website van dat merk bezoeken;
2)    Een merk dat zich inzet voor een betere wereld zal dit maar al te graag naar buiten willen brengen; dit is immers positieve reclame. Merken die dus weinig of niets melden over MVO op hun website, zullen zich daar in de regel ook weinig tot niet voor inzetten;
3)    Door alleen informatie te gebruiken van de website van een merk, hoeft Rank a Brand nooit te wachten op onderzoeksrapporten met data van derde parijen. Rank a Brand is altijd zo up-to-date mogelijk en iedere verandering kan snel worden aangepast.
4)    Merken die hun MVO inspanningen publiek maken op hun website zullen hun directe concurrenten aansporen om zich ook te gaan inzetten voor een betere wereld.

Q: Is de informatie op de websites van merken betrouwbaar?
A: In de vragen zit waar mogelijk altijd een controle ingebouwd. Wij vragen naar onafhankelijke keurmerken en lidmaatschappen van Multi Stake Holder initiatieven (zoals FWF, ETI, Made-By, EICC en GOTS) en controleren dit bij de desbetreffende organisaties. Verder zorgt de publieke druk ervoor dat de informatie op de websites van merken klopt. Het publiceren van onjuiste informatie kan voor bedrijven namelijk grote imagoschade tot gevolg hebben, en dat is bedrijfsmatig zeer onverstandig.

Q: Hebben bedrijven invloed op de rankings?

A: De rankings zijn volledig onafhankelijk, en transparant. Alleen in het geval wanneer Rank a Brand iets over het hoofd heeft gezien en het merk ons hierop wijst, zullen wij dit aanpassen. Van ieder merk is precies de score-opbouw te zien, en zo kan iedereen tot in detail nagaan hoe onze rankings tot stand komen. Bovendien kan iedere bezoeker reageren om keuzes te betwiste via Disqus, ook deze reacties zijn voor iedereen zichtbaar.


DE GERANKTE MERKEN

Q: Ik kan sommige merken niet op de website vinden?
A: Ons doel is om alle grote merken in álle consumentensectoren te ranken. Maar we werken met beperkte middelen. Op dit moment hebben we ruim 600 merken in allerlei sectoren gerankt: Elektronica, Kleding, Telecom, Travel, Media, Websites, Supermarkten, Auto's, Bier, Koffie & Thee, Tropisch Fruit en Chocolade. Staat jouw favoriete merk niet in onze lijst? Vraag 'm aan en hopelijk kunnen we ermee aan de slag.

Q: Waarom ranken jullie merken en niet producten of bedrijven?
A: Merken vertegenwoordigen alle producten die onder die naam worden verkocht. Onze rankings zijn dan ook toepasbaar op elk product dat merken produceren. De reputatie van een merk is over het algemeen belangrijker voor een bedrijf dan die van een enkel product. Het ranken van merken is dus effectiever. Wij ranken geen ondernemingen (zoals Unilever of Proctor&Gamble), omdat de meeste consumenten niet weten welke merken, laat staan producten, een bepaald bedrijf op de markt brengt.

FINANCIEEL

Q: Maakt Rank a Brand winst?
A: Nee, Rank a Brand is een non-profit stichting.

Q: Worden jullie gesponsord door merken?
A: Nee. Rank a Brand neemt geen ongeallocceerd geld aan van de merken die op de website gerankt zijn. Onze rankings zijn strikt onafhankelijk. Wel biedt Rank a Brand producten en diensten aan zoals lezingen en branche-rapporten. Deze activiteiten staan beschreven op onze 'Sustain a Brand' pagina, en staan open voor de gerankte merken.

Q: Hoe wordt Rank a Brand bekostigd?
A: Wij werken momenteel voornamelijk op basis van vele vrijwilligersuren, en deels op basis van subsidie. Een klein deel van onze inkomsten zijn donaties van onze supporters. Dat kunnen ook MKB'ers en organisaties zijn, die staan op onze supporterspagina. Ook hebben we op kleine schaal inkomsten uit producten en diensten aan collega organisaties en bedrijven, zoals beschreven op onze 'Sustain a Brand' pagina. Omdat we steeds minder willen rekenen op subsidie zoeken we steeds meer de support bij onze achterban. Steun ons ook!

In het verleden hebben wij subsidies gekregen van NCDO, SMOM, Hivos, Oxfam Novib en de 'Subsidiefacilitteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking' (SBOS). Op dit moment loopt er nog een subsidie van Hivos.

Als je nog vragen of suggesties hebt, dan horen we het graag. Je kunt dan gebruik maken van de contactpagina.