Rank a Brand

Hoe duurzaam is SiSi?

SiSi & duurzaam


Sisi-logo
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 6 uit 24

Samenvatting duurzaamheid

SiSi heeft op onze criteria voor duurzaamheid het D-label behaald. Merkhouder Vrumona heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt, maar het moet nog beter.

Merkhouder: Vrumona
Hoofdkantoor: Bunnik, The Netherlands
Sector: Frisdranken
Categorieën : Soda
Free Tags: Vrumona

Weet je meer over duurzaamheid & SiSi?

SiSi Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 21 December 2016 door Martje
Laatst gecontroleerd: 21 December 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Heineken Nederland (eigenaar van SiSi de eigenaar Vrumona) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals betrekking heeft op energie-efficiëntie of het gebruik van hernieuwbare energie (zie link, pagina 10-12). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Heineken Nederland heeft zijn totale klimaat voetafdruk niet opgegeven. Maar, op groep niveau Heineken heeft verminderd de totale eigen bewerkingen klimaat voetafdruk van 1.887.193 ton van CO2e in 2013 naar 1.524.716 ton van CO2e in 2015, waarmee een vermindering van ongeveer 19,3% (zie link, bladzijde 1). Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Heineken Nederland communiceert dat 35% van de energie in de brouwerij van Vrumona in Bunnik zijn gegenereerd op basis van hernieuwbare energiebronnen (zon, wind en bio gas) (-24,9% t.o.v. 2014). Maar, bronnen en additionaliteit van de voorziening niet duidelijk genoeg zijn opgegeven (zie link, pagina 11 & 13). Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Heineken groep communiceert verschillende specifiek verwante doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen voor het jaar 2020. Waardoor Heineken groep heeft zich ten doel om 40% van de emissies van haar klimaat in productie in 2020 in vergelijking met het referentiejaar 2008, respectievelijk 4% bij het nemen van 2015 als basis-jaar (zie link, pagina 6). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Heineken groep noch Vrumona communiceren een concreet beleid ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

3 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk zich ten doel gesteld om in uiterlijk 2020 alleen nog 'verantwoorde' suikerbiet/rietsuiker of maïs (voor fructosesiroop) te gebruiken voor alle producten die suiker bevatten, en koopt het merk al suiker in van milieu-gecertificeerde bronnen? Heineken groep noch Vrumona (merk eigenaar van SiSi) opgeven of de suiker gebruikt komt uit ecologisch gecertificeerde bronnen. Bron
2. Gebruikt het merk milieuvriendelijke gecertificeerde suiker voor tenminste 50% van zijn producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk milieuvriendelijk gecertificeerde grondstoffen (zoals fruit, koffie of thee) voor zijn producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Does the brand only use environmentally certified raw materials (including sugar) for its products? Heineken groep noch Vrumona opgeven of de andere grondstoffen uit ecologisch gecertificeerde bronnen. Bron
5. Publiceert het merk (bedrijf) de 'water voetafdruk' tengevolge van de eigen bedrijfsvoering? Heineken Nederland heeft een compleet eigen bewerkingen water voetafdruk, die bedroeg 7,5 miljoen m3 in 2015 gepubliceerd (zie link, pagina 8-9). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) het waterverbruik per eenheid productie verlaagd met ten minste 10% in de afgelopen 5 jaar? Heineken Nederland heeft haar gebruik van water per liter geproduceerd drank teruggebracht van 4,4 hl/hl in 2011 naar 3,9 hl/hl in 2015, waarmee een vermindering van ongeveer 10% (zie link, pagina 9). Bron
7. Ligt het gemiddelde waterverbuik van het merk (bedrijf) beneden het niveau van 2,5 liter per liter frisdrank? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 6. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? Heineken Groep implementeert maatregelen met betrekking tot meer duurzame verpakking, zoals licht gewicht van haar producten of de verpakking ervan meten gerelateerde klimaat emissies. Maar, statistische resultaten met betrekking tot de verpakking materialen voetafdruk niet openbaar worden gemaakt (zie link, bladzijde 20-24). Bron
9. Gebruikt het merk (bedrijf) minimaal 10% gerecyclede plastics in zijn nieuw geproduceerde plastic flessen? Heineken groep noch Vrumona opgeven het recyclingpercentage van hun nieuw geproduceerde SiSi / Vrumona flessen nog. Bron
10. Gebruikt het merk (bedrijf) minimaal 50% gerecyclede plastics in zijn nieuw geproduceerde plastic flessen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
11. Gebruikt het merk alleen gerecyclede of herbruikbare plastics in de nieuw geproduceerde plastic flessen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Heineken Groep implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de afvalproductie en een overzicht van de jaarlijkse afval door type, gewicht en reducties bereikt tussen 2013 en 2015 (zie link, pagina 2). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een beleid voor eerlijke arbeidsomstandigheden voor alle eigen werknemers en die van zijn toeleveranciers (inclusief bottelaars) in lage loon landen, dat minimaal de volgende standaarden bevat: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in de Heineken groep (eigenaar van SiSi de eigenaar Vrumona) beleid van de werknemer en de rechten van de mens (zie link, pagina 5-7) en leverancier Code (zie link volgende vraag, pagina 1). Bron
2. Heeft het merk beleid voor eerlijke arbeidsomstandigheden in lage loon landen: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal en 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Al deze rechten zijn niet duidelijk genoeg aangegeven in van de Heineken groep leverancier Code (zie link, pagina 1 - 2). Hetzelfde geldt voor de werknemer en de mensenrechten beleid, met uitzondering van de vergoeding (zie link vorige vraag, pagina 5-7). Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) suiker in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de suiker produceren? Heineken groep noch Vrumona opgeven of de suiker gebruikt komt uit sociaal gecertificeerde bronnen. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) de andere ingrediënten (zoals fruit, koffie en thee) in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de deze ingrediënten produceren? Heineken groep noch Vrumona opgeven of de andere grondstoffen uit sociaal gecertificeerde bronnen. Bron
5. Koopt het merk de andere ingrediënten (inclusief suiker) in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die deze ingrediënten produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3 & 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van producenten (suiker en fruit) en fabrieken (includief bottelaars) gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Vrumona beschikt niet over een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron