Rank a Brand

Hoe duurzaam is Rivella?

Rivella & duurzaam


Rivella
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 3 uit 24

Samenvatting duurzaamheid

Rivella heeft het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Rivella zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Rivella AG
Hoofdkantoor: Rothrist, Switzerland
Sector: Frisdranken
Categorieën : Soda
Free Tags: 

Weet je meer over duurzaamheid & Rivella?

Rivella Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 21 December 2016 door Ilka
Laatst gecontroleerd: 21 December 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Rivella AG (merk eigenaar) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van klimaat, zoals energie-efficiëntiemaatregelen, nabijheid sourcing en het gebruik van hernieuwbare energie. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Rivella AG publiceert geen haar klimaat voetafdruk, dus het is niet mogelijk te evalueren van de resultaten van de reductie-inspanningen van Rivella van greenhouse gas zoals beschreven bij vraag 1. Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Rivella AG communiceert sourcing 100% hernieuwbare energie (waterkracht gegenereerd in Zwitserland) voor de elektriciteitsvoorziening. Aardgas wordt gebruikt voor de thermische energie op haar productiefaciliteit. Het totale aandeel van hernieuwbare energie die wordt gebruikt is niet duidelijk genoeg opgegeven echter. Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Rivella AG communiceert niet een algemene doelstelling om de absolute eigen bewerkingen klimaat voetafdruk. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Rivella AG communiceert niet een beleid ter vermindering van de uitstoot van het klimaat in de supply chain die buiten de eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk zich ten doel gesteld om in uiterlijk 2020 alleen nog 'verantwoorde' suikerbiet/rietsuiker of maïs (voor fructosesiroop) te gebruiken voor alle producten die suiker bevatten, en koopt het merk al suiker in van milieu-gecertificeerde bronnen? Rivella AG communiceert niet of zijn grondstoffen voor Rivella producten afkomstig uit ecologisch gecertificeerde bronnen. Bron
2. Gebruikt het merk milieuvriendelijke gecertificeerde suiker voor tenminste 50% van zijn producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk milieuvriendelijk gecertificeerde grondstoffen (zoals fruit, koffie of thee) voor zijn producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Does the brand only use environmentally certified raw materials (including sugar) for its products? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Publiceert het merk (bedrijf) de 'water voetafdruk' tengevolge van de eigen bedrijfsvoering? Rivella AG publiceert geen de water voetafdruk van eigen activiteiten. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) het waterverbruik per eenheid productie verlaagd met ten minste 10% in de afgelopen 5 jaar? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 5. Bron
7. Ligt het gemiddelde waterverbuik van het merk (bedrijf) beneden het niveau van 2,5 liter per liter frisdrank? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 5. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? Rivella AG communiceert wordt meber op "PET-Recyclinggesellschaft Schweiz", maar niets concreets om te minimaliseren van de milieu-impact van de productverpakking Rivella niet communiceert. Bron
9. Gebruikt het merk (bedrijf) minimaal 10% gerecyclede plastics in zijn nieuw geproduceerde plastic flessen? Rivella AG vermeldt om het even wat niet over het recyclingpercentage van hun nieuw geproduceerde flessen Rivella. Bron
10. Gebruikt het merk (bedrijf) minimaal 50% gerecyclede plastics in zijn nieuw geproduceerde plastic flessen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 9. Bron
11. Gebruikt het merk alleen gerecyclede of herbruikbare plastics in de nieuw geproduceerde plastic flessen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Rivella AG streeft naar de verhoging van het bedrag van het materiaal worden gerecycled. Echter worden concrete statistische resultaten met betrekking tot de voetafdruk van haar afvalstoffen niet openbaar gemaakt. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een beleid voor eerlijke arbeidsomstandigheden voor alle eigen werknemers en die van zijn toeleveranciers (inclusief bottelaars) in lage loon landen, dat minimaal de volgende standaarden bevat: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Rivella AG verwijst naar haar gedragscode, maar geeft niet openlijk haar arbeid beleid. Bron
2. Heeft het merk beleid voor eerlijke arbeidsomstandigheden in lage loon landen: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal en 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) suiker in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de suiker produceren? Rivella AG bronnen zijn suiker uit een Zwitserse suikerfabrikant (Schweizer Zucker AG) alleen, die daarom kan worden beschouwd als een laag risico in termen van zwakke arbeidsomstandigheden. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) de andere ingrediënten (zoals fruit, koffie en thee) in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de deze ingrediënten produceren? Rivella AG geeft geen details inzake sociale certificering van ingrediënten gekapt voor haar producten Rivella, maar alleen communiceert dat melk serum is afkomstig binnen Zwitserland, die kan worden beschouwd als een laag risico land op het gebied van arbeidsomstandigheden. Bron
5. Koopt het merk de andere ingrediënten (inclusief suiker) in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die deze ingrediënten produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van producenten (suiker en fruit) en fabrieken (includief bottelaars) gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Rivella AG biedt geen een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron