Rank a Brand

Hoe duurzaam is Punica?

Punica & duurzaam


Unknown
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 7 uit 24

Samenvatting duurzaamheid

Merkhouder: PepsiCo Deutschland GmbH
Hoofdkantoor: Neu-Isenburg, Germany
Sector: Frisdranken
Categorieën : Soda
Free Tags: PepsiCo

Weet je meer over duurzaamheid & Punica?

Punica Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 27 October 2015 door Heinz
Laatst gecontroleerd: 27 October 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? PepsiCo (merk eigenaar van Punica) implementeert meerdere maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals het gebruik van hernieuwbare energie of de uitvoeringsmaatregelen van energie-efficiëntie (zie link, pagina 58-61). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? PepsiCo steeg de totale klimaat voetafdruk van 5,832,000 ton van CO2e in 2012 tot 5,885,000 ton van CO2e in 2014, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 0,9% (zie link, pagina 59). Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? PepsiCo's carbon footprint increased by over 25% from 4.490.000 metric tons CO2 in 2009 to 6.048.000 metric tons of CO2 in 2010 (see "Environmental Sustainability"). Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? PepsiCo stelt dat het plannen om haar eigen koolstofvoetafdruk operaties, maar het geeft niet een specifiek doel of de periode voor zijn absolute emissies (zie link, pagina 58). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? PepsiCo implementeert maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten eigen operaties, maar niet uitgebreid genoeg informatie verstrekt over bereikte resultaten (zie link, pagina 61). Bron

Vragen over Milieubeleid

4 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk zich ten doel gesteld om in uiterlijk 2020 alleen nog 'verantwoorde' suikerbiet/rietsuiker of maïs (voor fructosesiroop) te gebruiken voor alle producten die suiker bevatten, en koopt het merk al suiker in van milieu-gecertificeerde bronnen? PepsiCo communiceert het doel alleen bron duurzame suiker tegen 2020, en bronnen gecertificeerd suiker (Bonsucro) voor sommige, maar niet al opgegeven mate. Bron
2. Gebruikt het merk milieuvriendelijke gecertificeerde suiker voor tenminste 50% van zijn producten? PepsiCo geeft niet aan welk percentage van de suiker op dit moment komt uit duurzame bronnen. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de consument verantwoordelijk keuzes kan maken. Bron
3. Gebruikt het merk milieuvriendelijk gecertificeerde grondstoffen (zoals fruit, koffie of thee) voor zijn producten? PepsiCo stelt dat het is het bevorderen van meer duurzame landbouw wereldwijd, maar niet aan dit voor grondstoffen relevante voor Punica geeft, bijvoorbeeld fruit. Evenmin doet het staat of haar andere grondstoffen afkomstig zijn van gecertificeerde bronnen (zie link, pagina's 64-68). Bron
4. Does the brand only use environmentally certified raw materials (including sugar) for its products? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1-3. Bron
5. Publiceert het merk (bedrijf) de 'water voetafdruk' tengevolge van de eigen bedrijfsvoering? PepsiCo publiceert de water voetafdruk van zijn 'eigen bewerkingen', die was op 95,9 miljoen kubieke meter in 2014 (zie link, bladzijde 55). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) het waterverbruik per eenheid productie verlaagd met ten minste 10% in de afgelopen 5 jaar? PepsiCo geen duidelijk wordt vermeld, of het gebruik van haar water per liter heeft verminderd geproduceerd drank door 10% in de afgelopen 5 jaar (zie link, pagina's 54-55). Bron
7. Ligt het gemiddelde waterverbuik van het merk (bedrijf) beneden het niveau van 2,5 liter per liter frisdrank? PepsiCo communiceert niet duidelijk genoeg informatie over het verbruik per eenheid van het product. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? PepsiCo communiceert duidelijke informatie over verbetering van de verpakking en het gewicht vermindering doelen/initiatieven/acties voor de verpakking, plus jaarlijkse resultaten (zie link, pagina 69-71). Bron
9. Gebruikt het merk (bedrijf) minimaal 10% gerecyclede plastics in zijn nieuw geproduceerde plastic flessen? PepsiCo vermeldt niet duidelijke informatie over de absolute recyclingpercentage van hun nieuw geproduceerde plastic flessen (zie link, pagina's 69-71). Bron
10. Gebruikt het merk (bedrijf) minimaal 50% gerecyclede plastics in zijn nieuw geproduceerde plastic flessen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 9. Bron
11. Gebruikt het merk alleen gerecyclede of herbruikbare plastics in de nieuw geproduceerde plastic flessen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? PepsiCo implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van het geproduceerde afval, en rapporteert statistische resultaten met betrekking tot de afvalstoffen voetafdruk (zie link, 69-73 pagina's). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een beleid voor eerlijke arbeidsomstandigheden voor alle eigen werknemers en die van zijn toeleveranciers (inclusief bottelaars) in lage loon landen, dat minimaal de volgende standaarden bevat: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in PepsiCo de Code of Conduct (Zie koppeling maken, pagina's 10-15) (Zie ook link op de volgende vraag). Bron
2. Heeft het merk beleid voor eerlijke arbeidsomstandigheden in lage loon landen: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal en 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Deze normen zijn niet voldoende uitgebreide bedekt met PepsiCo de Code of Conduct. Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) suiker in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de suiker produceren? PepsiCo aankopen Bonsucro gecertificeerd suikerriet. Echter, PepsiCo het procentuele aandeel van gecertificeerde suiker verwerkt niet opgeven (zie link, 42-45 pagina). Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) de andere ingrediënten (zoals fruit, koffie en thee) in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de deze ingrediënten produceren? PepsiCo staten die de bevordering van meer duurzame landbouw wereldwijd, maar niet geef dit op voor grondstoffen die relevant zijn voor Punica, bijvoorbeeld fruit (zie link pagina 64-68). Bron
5. Koopt het merk de andere ingrediënten (inclusief suiker) in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die deze ingrediënten produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3-4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van producenten (suiker en fruit) en fabrieken (includief bottelaars) gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? PepsiCo biedt geen een belangrijke lijst van directe leveranciers op haar website. Bron