Rank a Brand

Hoe duurzaam is Coca-Cola?

Coca-Cola & duurzaam


Coca-cola-logo
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 7 uit 24

Samenvatting duurzaamheid

Coca-Cola heeft op onze criteria voor duurzaamheid het D-label behaald. Merkhouder Coca-Cola Company heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt, maar het moet nog beter.

Merkhouder: The Coca-Cola Company
Hoofdkantoor: Atlanta, USA
Sector: Frisdranken
Categorieën : Cola
Free Tags: Coca-Cola Company, Bonsucro

Weet je meer over duurzaamheid & Coca-Cola?

Coca-Cola Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 21 December 2016 door Barry
Laatst gecontroleerd: 21 December 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Coca-Cola Company (merk eigenaar van Coca-Cola) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals verhoging van de energie-efficiëntie in de productie-installaties, en bevordering van alternatieve energieoplossingen (zie link, pagina 19 & 20). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Coca-Cola Company verhoogd eigen bewerkingen klimaat voetafdruk van 5,320,000 ton van CO2e in 2011 naar 5,580,000 ton van CO2e in 2015, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 4,8%. Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Coca-Cola Company vermeldt gebruik van hernieuwbare energie voor ten minste enkele van haar faciliteiten, maar is niet duidelijk over de totale procentuele aandeel, het soort resource en additionaliteit van levering (zie link, pagina 20). Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Coca-Cola Company heeft een doel om het klimaat voetafdruk van "de drankje in uw hand" met 25% tegen 2020, in vergelijking met het referentiejaar 2010. Dit doel is echter niet gerelateerd aan Coca-Cola hele eigen bedrijfsvoering. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Coca-Cola Company verwijst ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen activiteiten, maar biedt geen concrete informatie over maatregelen en resultaten (zie link, pagina 19-20). Bron

Vragen over Milieubeleid

4 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk zich ten doel gesteld om in uiterlijk 2020 alleen nog 'verantwoorde' suikerbiet/rietsuiker of maïs (voor fructosesiroop) te gebruiken voor alle producten die suiker bevatten, en koopt het merk al suiker in van milieu-gecertificeerde bronnen? Coca-Cola Company communiceert het doel alleen bron duurzame suiker tegen 2020. Ze vermelden ook de sourcing van meer dan een miljoen ton meer duurzame suiker in 2016, tussen 15-20% van haar 2020-doelstelling. Bron
2. Gebruikt het merk milieuvriendelijke gecertificeerde suiker voor tenminste 50% van zijn producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk milieuvriendelijk gecertificeerde grondstoffen (zoals fruit, koffie of thee) voor zijn producten? Coca-Cola Company implementeert maatregelen om te kopen zijn andere producten, zoals koffie, thee en fruit, uit duurzame bronnen volgens standaarden zoals UTZ Certified. Maar een verwijzing naar de soda producten zoals Coca-Cola is niet duidelijk genoeg opgegeven, evenals volgens welke certificeringsregelingen betreffende soda ingrediënten. Bron
4. Does the brand only use environmentally certified raw materials (including sugar) for its products? Zie de opmerkingen bij milieubeleid vragen 1-3. Bron
5. Publiceert het merk (bedrijf) de 'water voetafdruk' tengevolge van de eigen bedrijfsvoering? Coca-Cola Company publiceert de water gebruik voetafdruk van haar eigen activiteiten, die ongeveer 300,19 miljard liter bedroeg in 2015. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) het waterverbruik per eenheid productie verlaagd met ten minste 10% in de afgelopen 5 jaar? Coca-Cola Company heeft haar waterverbruik per liter frisdrank teruggebracht van 2,16 in 2011 (zie link, bladzijde 35) tot 1,98 in 2015, waarmee een vermindering van ongeveer 8,4% (zie link op de volgende vraag, pagina 5). Bron
7. Ligt het gemiddelde waterverbuik van het merk (bedrijf) beneden het niveau van 2,5 liter per liter frisdrank? In 2015 heeft Coca-Cola Company zijn gemiddelde van watergebruik verminderd tot 1,98 liter per liter frisdrank (zie link, pagina 5). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? Coca-Cola Company implementeert verschillende maatregelen gerelateerd aan meer duurzame verpakking, maar wordt niet gepubliceerd de verpakking volumes/gewichten per materiaal type (zie link, pagina 17 & 18). Bron
9. Gebruikt het merk (bedrijf) minimaal 10% gerecyclede plastics in zijn nieuw geproduceerde plastic flessen? In 2014, Coca-Cola Company gebruikt 12,4% gerecycleerd plastiek in haar nieuw geproduceerde plastic flessen. Meer recente gegevens zijn niet duidelijk genoeg opgegeven echter (zie link, pagina 38). Bron
10. Gebruikt het merk (bedrijf) minimaal 50% gerecyclede plastics in zijn nieuw geproduceerde plastic flessen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 9. Bron
11. Gebruikt het merk alleen gerecyclede of herbruikbare plastics in de nieuw geproduceerde plastic flessen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Coca-Cola Company rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een beleid voor eerlijke arbeidsomstandigheden voor alle eigen werknemers en die van zijn toeleveranciers (inclusief bottelaars) in lage loon landen, dat minimaal de volgende standaarden bevat: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in de Coca-Cola Company de Code of Conduct, respectievelijk "leverancier richtsnoeren beginselen (SGP)". Zie ook bron koppelen op volgende de vraag, pagina 2. Bron
2. Heeft het merk beleid voor eerlijke arbeidsomstandigheden in lage loon landen: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal en 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? 1. niet opgegeven; 2. uren voor werk en overuren zijn niet opgegeven; 3. Nee, alleen naleving van alle toepasselijke lokale en nationale lonen; 4. Nee, alleen naleving van alle toepasselijke plaatselijke en nationale wetten op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen (zie link, pagina 2). Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) suiker in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de suiker produceren? Coca-Cola bedrijf koopt Bonsucro gecertificeerd suikerriet. Coca-Cola Company geeft echter niet het procentuele aandeel van gecertificeerde suiker verwerkt. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) de andere ingrediënten (zoals fruit, koffie en thee) in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de deze ingrediënten produceren? Coca-Cola Company implementeert maatregelen om te kopen zijn andere producten, zoals koffie, thee en fruit, uit duurzame bronnen volgens standaarden zoals UTZ Certified. Maar een verwijzing naar de soda producten zoals Coca-Cola is niet duidelijk genoeg opgegeven, evenals volgens welke certificeringsregelingen betreffende soda ingrediënten. Bron
5. Koopt het merk de andere ingrediënten (inclusief suiker) in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die deze ingrediënten produceren? Zie de opmerkingen bij arbeidsomstandigheden vragen 3 & 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van producenten (suiker en fruit) en fabrieken (includief bottelaars) gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Coca-Cola Company beschikt niet over een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron