Rank a Brand

Hoe duurzaam is Bionade?

Bionade & duurzaam


Bionade
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 11 uit 24

Samenvatting duurzaamheid

Bionade heeft het C-label behaald. Bionade is volgens ons daarmee redelijk op weg, maar het kan nog beter.

Merkhouder: Radeberger Gruppe
Hoofdkantoor: Ostheim/Rhön, Germany
Sector: Frisdranken
Categorieën : Soda, Cola
Free Tags: Radeberger Gruppe, EU organic

Weet je meer over duurzaamheid & Bionade?

Bionade Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 11 January 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 11 January 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

4 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Bionade implementeert verschillende klimaatbeschermingsmaatregelen, zoals het gebruik van hernieuwbare energie en energie-efficiëntiemaatregelen (zie link, pagina 15-17). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Bionade daalde de totale klimaat voetafdruk (Scope 1 & 2) van 1.523 tonnen CO2e in 2012 (zie link, bladzijde 33) tot 1420 ton van CO2e in 2015, die neerkomt op een verlaging van ongeveer 6,8%. De resterende emissies werden gecompenseerd in samenwerking met 'myclimate' (zie link op de vorige vraag, bladzijde 17). Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Voor 2016 rapporteert Bionade een gebruik van 100% hernieuwbare energie op totale elektriciteitsverbruik (waterkracht, gekocht van 'Überlandwerk Rhön'). Voor verwarming is het gebruik van aardgas wordt aangegeven (Zie ook volgende vraag link, pagina 15-17). Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Bionade is gericht op het definiëren van doelstellingen voor vermindering in 2017 (inclusief toeleveringsketen), en te oriënteren jezelf naar Duitslands nationale klimaatdoelstellingen bescherming (-40% in 2020 ten opzichte van het referentiejaar 1990) – die niet voldoende zou zijn maar (zie link, pagina 18). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Bionade streeft naar een vermindering van de emissies van het klimaat in de supply chain die buiten de eigen activiteiten, maar nog geen rapporteert over maatregelen en resultaten gerealiseerd (zie link, pagina 15-17). Bron

Vragen over Milieubeleid

7 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk zich ten doel gesteld om in uiterlijk 2020 alleen nog 'verantwoorde' suikerbiet/rietsuiker of maïs (voor fructosesiroop) te gebruiken voor alle producten die suiker bevatten, en koopt het merk al suiker in van milieu-gecertificeerde bronnen? Bionade's van natuurlijk afgeleide ingrediënten zijn 100% ecologisch gecertificeerd (bijvoorbeeld EU-biologische label) (zie link, pagina's 14 & 42). Bron
2. Gebruikt het merk milieuvriendelijke gecertificeerde suiker voor tenminste 50% van zijn producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk milieuvriendelijk gecertificeerde grondstoffen (zoals fruit, koffie of thee) voor zijn producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Does the brand only use environmentally certified raw materials (including sugar) for its products? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Publiceert het merk (bedrijf) de 'water voetafdruk' tengevolge van de eigen bedrijfsvoering? Bionade alleen publiceert haar relatieve water voetafdruk van haar 'eigen activiteiten', die was op 0,37 m3 per hl / alcohol in 2015. Een totale water-voetafdruk is niet gerapporteerd (zie link, pagina 16). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) het waterverbruik per eenheid productie verlaagd met ten minste 10% in de afgelopen 5 jaar? Bionade heeft haar waterverbruik per hl / alcohol frisdrank teruggebracht van 0,45 m3 per hl / alcohol in 2012 (zie link, pagina 24) tot 0,37 m3 per hl in 2015, waarmee een vermindering van ongeveer 17,8% (zie link vorige vraag, pagina 16). Bron
7. Ligt het gemiddelde waterverbuik van het merk (bedrijf) beneden het niveau van 2,5 liter per liter frisdrank? Bionade 3,70 l water verbruik liter van de productie heeft bereikt (zie link, pagina 16). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? Bionade implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de consumentenverpakking en publiceert duidelijke resultaten met betrekking tot de relatieve consument verpakking materialen voetafdruk van afgelopen jaar (zie link, pagina 18). Bron
9. Gebruikt het merk (bedrijf) minimaal 10% gerecyclede plastics in zijn nieuw geproduceerde plastic flessen? Bionade geeft niet duidelijk aan het recyclingpercentage van hun nieuw geproduceerde plastic flessen (zie link, pagina 18 & 42). Bron
10. Gebruikt het merk (bedrijf) minimaal 50% gerecyclede plastics in zijn nieuw geproduceerde plastic flessen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 9. Bron
11. Gebruikt het merk alleen gerecyclede of herbruikbare plastics in de nieuw geproduceerde plastic flessen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Bionade implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van het afval, en publiceert duidelijke resultaten met betrekking tot de relatieve afvalmaterialen voetafdruk van afgelopen jaar (zie link, pagina 18). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een beleid voor eerlijke arbeidsomstandigheden voor alle eigen werknemers en die van zijn toeleveranciers (inclusief bottelaars) in lage loon landen, dat minimaal de volgende standaarden bevat: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Bionade wordt geproduceerd in Duitsland, dat een laag risico-land is. Echter met betrekking tot haar leveranciers uit lage-loonlanden, Bionade communiceert niet de Code of Conduct (CoC), ondanks de vermelding van de termijn in haar duurzaamheid verslag (zie link, pagina 28, 33 & 39). Bron
2. Heeft het merk beleid voor eerlijke arbeidsomstandigheden in lage loon landen: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal en 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) suiker in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de suiker produceren? Bionade van grondstoffen zijn voornamelijk 'EU-biologisch' gecertificeerd. "EU-biologisch" dekt niet echter voldoende sociale criteria. Geen andere sociale certificatieschema voor ingrediënten zoals kan suiker of vruchten, afkomstig uit Thailand wordt genoemd door Bionade (Zie ook bron link op de volgende vraag). Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) de andere ingrediënten (zoals fruit, koffie en thee) in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de deze ingrediënten produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron
5. Koopt het merk de andere ingrediënten (inclusief suiker) in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die deze ingrediënten produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van producenten (suiker en fruit) en fabrieken (includief bottelaars) gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Bionade geeft een overzicht van waar de grondstoffen afkomstig zijn, maar niet openbaar maakt een lijst van leveranciers. Bron