Rank a Brand

Hoe duurzaam is 7UP?

7UP & duurzaam


7UP
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 4 uit 24

Samenvatting duurzaamheid

7UP heeft het D-label behaald. 7UP scoort matig, omdat het merk nog maar weinig concrete duurzame prestaties weet te melden. Merkhouder PepsiCo werkt wel aan gerecycled plastic voor de flesjes, programma's voor duurzame landbouw en wind- en zonne-energie op de productielocaties. We zien graag dat 7UP duidelijker wordt over de concrete prestaties en doelstellingen van alle inspanningen zodat 7UP de score kan verbeteren.

Merkhouder: PepsiCo
Hoofdkantoor: Purchase, New York, United States
Sector: Frisdranken
Categorieën : Soda
Free Tags: PepsiCo

Weet je meer over duurzaamheid & 7UP?

7UP Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 29 September 2018 door Jennifer
Laatst gecontroleerd: 29 September 2018 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? PepsiCo (merk eigenaar van 7Up) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals de implementatie van energie-efficiëntiemaatregelen (zie link, pagina 19). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? PepsiCo daalde de totale klimaat voetafdruk van 5,855,000 ton van CO2e in 2014 naar 5,448,468 metrische ton van CO2e in 2017, die neerkomt op een verlaging van ongeveer 7% (zie link, pagina 59, en link op klimaat vraag 3). Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? PepsiCo rapporten over het gebruik van hernieuwbare energie, maar het is niet duidelijk over het totale procentuele aandeel van haar energie gebruik hernieuwbare energie vertegenwoordigt. Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? PepsiCo heeft een doelstelling om 20% van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 vergeleken met het basisjaar 2018 geformuleerd. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? PepsiCo vermeldt het doel ter vermindering van de uitstoot van koolstof in de supply chain. PepsiCo publiceert daarnaast concrete resultaten, waaronder broeikasgassen gas emissiemetingen (zie link, pagina's 15-16, 61-68). Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk zich ten doel gesteld om in uiterlijk 2020 alleen nog 'verantwoorde' suikerbiet/rietsuiker of maïs (voor fructosesiroop) te gebruiken voor alle producten die suiker bevatten, en koopt het merk al suiker in van milieu-gecertificeerde bronnen? PepsiCo vermeldt het doel om de bron van alle rietsuiker duurzaam maar verwijst niet naar een bepaald tijdsbestek. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consumenten verantwoordelijk keuzes (zie link, pagina 20) te maken. Bron
2. Gebruikt het merk milieuvriendelijke gecertificeerde suiker voor tenminste 50% van zijn producten? PepsiCo meldt dat 34% van het suikerriet suiker waar duurzaam gekapt door 2017. Respectieve milieunormen worden echter niet gespecificeerd (zie link, pagina 20). Bron
3. Gebruikt het merk milieuvriendelijk gecertificeerde grondstoffen (zoals fruit, koffie of thee) voor zijn producten? PepsiCo noemt de bevordering van meer duurzame landbouw wereldwijd door middel van haar beleid voor duurzame landbouw, maar geeft niet aan dit voor grondstoffen relevant voor Pepsi, zoals koffie. Bron
4. Does the brand only use environmentally certified raw materials (including sugar) for its products? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1-3. Bron
5. Publiceert het merk (bedrijf) de 'water voetafdruk' tengevolge van de eigen bedrijfsvoering? PepsiCo publiceert de water voetafdruk van haar 'eigen activiteiten', die was op ongeveer 93434 megatliters per jaar in 2017 (zie link, pagina's van 7-8). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) het waterverbruik per eenheid productie verlaagd met ten minste 10% in de afgelopen 5 jaar? PepsiCo vermeldt een vermindering van 5,6% sinds basisjaar 2015 (zie link, bladzijde 47). Bron
7. Ligt het gemiddelde waterverbuik van het merk (bedrijf) beneden het niveau van 2,5 liter per liter frisdrank? PepsiCo communiceert niet duidelijk genoeg informatie over het verbruik per eenheid van het product. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? PepsiCo implementeert verschillende maatregelen gerelateerd aan meer duurzame verpakking, maar wordt niet gepubliceerd de jaarlijkse verpakking volumes/gewichten per materiaal type (zie link, pagina 19, 22). Bron
9. Gebruikt het merk (bedrijf) minimaal 10% gerecyclede plastics in zijn nieuw geproduceerde plastic flessen? PepsiCo vermeldt een gebruik van 9% van gerecycled PET in de VS en 16% in Europa in 2017, maar geeft niet aan welk percentage dit van het plastic gebruik ervan wereldwijd is. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consumenten verantwoordelijk keuzes te maken. Bron
10. Gebruikt het merk (bedrijf) minimaal 50% gerecyclede plastics in zijn nieuw geproduceerde plastic flessen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 9. Bron
11. Gebruikt het merk alleen gerecyclede of herbruikbare plastics in de nieuw geproduceerde plastic flessen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? PepsiCo implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de afval materiaal voetafdruk. Maar, concrete statistische resultaten met betrekking tot haar afvalmaterialen voetafdruk niet openbaar worden gemaakt. (zie link, pagina 3). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een beleid voor eerlijke arbeidsomstandigheden voor alle eigen werknemers en die van zijn toeleveranciers (inclusief bottelaars) in lage loon landen, dat minimaal de volgende standaarden bevat: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in het PepsiCo de Code of Conduct (zie link, pagina's 10-14, en link voor volgende vraag). Bron
2. Heeft het merk beleid voor eerlijke arbeidsomstandigheden in lage loon landen: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal en 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? 1. niet opgegeven; 2. Ja, zijn gedekt; 3. Nee, alleen naleving van alle toepasselijke plaatselijke en nationale lonen; 4. dit recht wordt geëerbiedigd, maar geen specificatie voor situaties waar deze rechten krachtens de wet zijn beperkt. Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) suiker in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de suiker produceren? PepsiCo communiceert niet duidelijk genoeg, of suiker is afkomstig van een sociaal gecertificeerde bronnen (zie link, pagina 20). Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) de andere ingrediënten (zoals fruit, koffie en thee) in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de deze ingrediënten produceren? PepsiCo noemt de bevordering van meer duurzame landbouw wereldwijd door middel van haar beleid voor duurzame landbouw, maar geeft niet aan dit voor grondstoffen relevant voor Pepsi, zoals koffie. Bron
5. Koopt het merk de andere ingrediënten (inclusief suiker) in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die deze ingrediënten produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3-4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van producenten (suiker en fruit) en fabrieken (includief bottelaars) gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? PepsiCo beschikt niet over een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron