Rank a Brand

Hoe duurzaam is HP?

HP & duurzaam


Hp_logo
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 15 uit 39

Samenvatting duurzaamheid

HP heeft het C-label behaald. HP heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt, zoals transparantie over de CO2-uitstoot van zowel de eigen bedrijfsvoering als dat van de productieketen, net als over het watergebruik, de lijst van toeleveranciers en de smelters van metalen. Ook werkt HP samen met meerdere initiatieven om het gebruik van conflictmineralen in de keten aan te pakken. Er valt echter nog genoeg te doen om aan te tonen dat HP producten groen en eerlijk zijn gemaakt.

Merkhouder: Hewlett-Packard Company
Hoofdkantoor: Palo Alto, CA, USA
Sector: Elektronica
Categorieën : Laptop, Tablet, PC
Free Tags: Computer, Monitor, Accessories & Services, Printer & Scanner

Weet je meer over duurzaamheid & HP?

HP Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 17 May 2016 door Martje
Laatst gecontroleerd: 17 May 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

3 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de eigen CO2-uitstoot te beperken of te compenseren? HP implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van klimaatverandering, zoals het nemen van maatregelen ter instandhouding van de energie binnen eigen bewerkingen of het gebruik van hernieuwbare energie (zie link, beginnend op pagina 70). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' van de eigen bedrijfsvoering gepubliceerd (scope 1 & 2) en heeft het merk de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? HP heeft het klimaat voetafdruk van eigen bewerkingen (Scope 1 & 2) teruggebracht van 1.949 miljoen ton van CO2e in 2011 tot 1.667 miljoen ton van CO2e in 2014. Dit is een daling van ongeveer 14,5% (zie link, pagina 82). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om binnen 5 jaar tenminste 20% van de jaarlijkse 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering te verkleinen? HP heeft het doel om zijn eigen operaties klimaat voetafdruk te verminderen met 20% tegen 2020, in vergelijking met 2010 vastgesteld. Dit vormt een vermindering van 10% in de komende 5 jaar (zie link, pagina 88). Bron
4. Publiceert het merk (bedrijf) een 'CO2-voetafdruk' die ook de toeleveranciers in de productieketens omvat en heeft het merk een actief beleid om deze te verkleinen? HP rapporten van de uitstoot van broeikasgassen voor de leveranciers van de eerste laag, en een beschrijving van haar beleid ter vermindering van de uitstoot van het klimaat in de supply chain. Zij vertegenwoordigen 26.400 miljoen ton CO2e 2013 (zie link, pagina 75-76 & 115-116). Bron
5. Is tenminste 35% van het elektriciteitsverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind- en zonne-energie? In FY14, HP's totale niveau van het gebruik van hernieuwbare energie voor elektriciteit was rond 15,1% (528.000 Mwh) (hernieuwbare energie kredieten (RECs)). Maar slechts ongeveer 1% werd gegenereerd ter plaatse (zonne-PV). Type, bron en additionaliteit van zijn hernieuwbare energievoorziening is over het algemeen niet duidelijk genoeg aangegeven (zie link, pagina 84). Bron
6. Voldoen alle nieuwe producten van het merk (bedrijf) aan de eisen voor energie efficientie zoals Energy Star (waar van toepassing)? Voor producten die worden verzonden in FY14, HP rapporten die 81% van haar 'afdrukken en imaging', en 73% van haar 'persoonlijke systeem' producten waren "Energy Star" gekwalificeerd (zie link, pagina 95). Bron

Vragen over Milieubeleid

5 uit 19
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) PVC uitgebannen in alle nieuwe producten? HP werkt geleidelijke afschaffing van PVC en BFR (zie link, pagina 92 & 93). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) BFR's uitgebannen in alle nieuwe producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) al tenminste 2 van de 3 groepen verdachte chemicaliën (beryllium, antimonium en phthalaten) uitgebannen in alle nieuwe producten? Alle drie stoffen zijn nog steeds in gebruik (zie link, pagina 92). Bron
4. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de assemblage van haar producten? HP communiceert dat een wetenschap gebaseerde aanpak duurt te beoordelen van de mogelijke invloed op de gezondheid van de mens of het milieu proces stoffen en hebben een beperkt gebruik van specifieke risicovolle stoffen, met inbegrip van benzeen en n-hexaan, over de supply chain (zie link, pagina 28 & 35). Bron
5. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de gehele productieketens?? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
6. Publiceert het merk (bedrijf) een 'voetafdruk' van het totale materiaalgebruik, of de voetafdruk voor ieder type product, en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te verminderen? HP implementeert verschillende maatregelen ter verbetering van haar jaarlijkse materiële voetafdruk, maar publiceert geen haar jaarlijkse materiële voetafdruk, of als alternatief materiaal voetafdrukken voor elk verkocht product. HP publiceert slechts een schatting van de materialen gebruikt in HP hoogvolume computers en printers voor FY13 & FY14 (zie link, pagina 91 & 92). Bron
7. Biedt het merk opladers optioneel aan bij het product? HP vermeldt om het even wat niet over het aanbieden van de lader als optioneel op de producten. Bron
8. Is minimaal 10% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen, en volgt het merk (bedrijf) een tijdspad om dit in 2025 tot minimaal 25% te op te voeren? Sommige nummers zijn vermeld, maar ze hebben geen betrekking op alle producten en geen algehele percentagewaarde wordt gepresenteerd (zie link, pagina 103). Bron
9. Is minimaal 20% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? HP implementeert verschillende maatregelen gerelateerd aan meer duurzame verpakking, maar wordt niet gepubliceerd de jaarlijkse verpakking volumes/gewichten per materiaal type (zie link, pagina 105). Bron
11. Biedt het merk (bedrijf) een inzamelingsservice voor oude producten en is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 5% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? HP meldt een totale hergebruik en het recyclingpercentage in FY14 ongeveer 12% van de desbetreffende HP hardware verkoop wereldwijd (zie link, pagina 108). Bron
12. Is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 10% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 11. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de levensduur van producten te verlengen, zoals door het aanbieden van een langere garantietermijn of eenvoudige reparatie met het eenvoudig kunnen bestellen van reserve-onderdelen? HP implementeert maatregelen voor het beheer van de levenscyclus van producten, maar geen duidelijke beste praktijkvoorbeelden over verlenging van de levensduur van zijn producten zijn opgegeven (zie link, pagina 95 & 96). Bron
14. Gebruikt het merk (bedrijf) vervangbare batterijen in alle draagbare apparaten? HP vermeldt niet als al zijn draagbare apparaten vervangbare batterijen gebruiken. Bron
15. Biedt het merk (bedrijf) online reparatiehandleidingen voor alle producten? Online reparatie handleidingen voor HP-producten worden geleverd via iFixit. Bron
16. Garandeert het merk (bedrijf) de beschikbaarheid van reserve-onderdelen en software-updates voor alle producten tot tenminste drie jaar na het eind van de productie? HP vermeldt niet elke tijdlijn voor welke software updates of reserveonderdelen beschikbaar zijn. Bron
17. Biedt het merk (bedrijf) tenminste drie jaar garantie op alle producten? HP producten hebben een beperkte garantieperiode van 90 dagen à 3 jaar. Dus hebben niet alle producten een garantie van 3 of meer jaar. Bron
18. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk(ken) te minimaliseren, te verlagen of te compenseren? HP implementeert maatregelen ter vermindering van het watergebruik, en rapporteert een gebruik van de totale hoeveelheid water van haar wereldwijde activiteiten voor FY14, die goed is 7,431 miljoen m3 (neerkomt op een verlaging van 3,1% in vergelijking met FY13) (zie link, pagina 70-88). Bron
19. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik waarin ook de belangrijkste leveranciers zijn opgenomen? HP implementeert maatregelen ter vermindering van het gebruik van de water in de supply chain te realiseren, en verslagen van het watergebruik van haar leveranciers, die bedroeg 84.107 miljoen m3 in FY14 (zie link, pagina 70-88). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

7 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Publiceert het merk (bedrijf) regelmatig een geüpdatete lijst van smelterijen die in de eigen productieketen zijn geïdentificeerd? HP publiceert een lijst van smelterijen, ingang van December 2014. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk beleid om alleen in te kopen van smelterijen die als conflictvrij zijn aangemerkt en heeft het merk dit al bereikt voor tenminste 1 metaal/mineraal? HP vermeldt dat het werkt in de richting van het doel van verantwoordelijk sourcing (76% van conflict-vrij van de smelterijen door FY14), maar nog niet duidelijk opgeeft, of ten minste één metalen/mineralen kan worden beschouwd als volledig conflictvrije (zie link, pagina 29, 40 & 41). Bron
3. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste één initiatief dat de dringende oproep adresseert om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? HP partners met de volgende, goedgekeurde initiatieven: ' Publiek-Private Alliance (PPA) voor Responsible mineralen Trade', 'ITRI Tin Supply Chain Initiative', 'IDH duurzame handel initiatief van Indonesische Tin Working Group' en 'Conflictvrije smelterij Program' (GBVB)' (zie link, pagina 41). Bron
4. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste twee initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron
5. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste drie initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron
6. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste vier initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: Geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in HP's leverancier-gedragscode (CoC) (zie link). Ook in haar eigen activiteiten CoC alle deze normen vallen (zie link, volgende vraag). Bron
8. Bevat de Code of Conduct minimaal drie van de volgende arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal, 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten door de wet worden beperkt? 1. niet genoemd; 2. Nee, maximale werkweek op 60 uur is vastgesteld, maar de maximale overuren worden niet opgegeven; 3. Nee, loon moet voldoen aan geldende loon wetten; 4. Nee, dit recht wordt genoemd, maar een parallelle middelen in situaties waar deze rechten krachtens de wet zijn beperkt wordt niet vermeld. De normen voor zijn eigen operaties zijn zelfs nog zwakker (geformuleerd). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? HP publiceert een lijst van leveranciers dat vertegenwoordigt meer dan 95% van haar productie leverancier besteden. Bron
10. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband, waarin bedrijfsonafhankelijke NGO's of vakbonden zijn vertegenwoordigd, om arbeidsomstandigheden te verbeteren en dat onafhankelijke controles uitvoert, of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? HP is een lid van de EICC, maar maatschappelijke organisaties hebben een beslissende stem in dit initiatief geen (zie link, bladzijde 22). Bron
11. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 95% van de produktiebedrijven gemonitord voor arbeidsomstandigheden? HP publiceert een uitgebreide audit samenvattend verslag met de follow-up van de acties. Echter het blijft onduidelijk of meer dan 95% van haar laatste fabricagestadium productie-installaties worden gecontroleerd (zie link, beginnend op pagina 28-39). Bron
12. Voldoet tenminste 25% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? HP geeft niet aan, of ten minste 25% van haar laatste fabricagestadium zijn productiefaciliteiten in hoge risico landen voldoen aan haar arbeidsnormen. Bron
13. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct, inclusief een leefbaar loon? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12. Bron