Rank a Brand

Hoe duurzaam is Dell?

Dell & duurzaam


Dell
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 12 uit 39

Samenvatting duurzaamheid

Dell heeft het D-label behaald en heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Dell begint duurzaamheid in haar bedrijfsvoering te integreren, zoals met het rapporteren over en verlagen van de CO2-emissies. Er valt echter nog meer dan genoeg te doen.

Merkhouder: Dell Inc.
Hoofdkantoor: Round Rock, Texas, USA
Sector: Elektronica
Categorieën : Laptop, Tablet, PC
Free Tags: Computer, Accessories & Services, Printer & Scanner

Weet je meer over duurzaamheid & Dell?

Dell Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 17 May 2016 door Hilary
Laatst gecontroleerd: 17 May 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

4 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de eigen CO2-uitstoot te beperken of te compenseren? Dell implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van de klimaatverandering, zoals energie-efficiëntiemaatregelen voor zijn apparaten en eigen operaties en het gebruik van hernieuwbare energie (zie link, pagina 15-20). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' van de eigen bedrijfsvoering gepubliceerd (scope 1 & 2) en heeft het merk de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? Dell daalde haar klimaat voetafdruk van haar eigen activiteiten (Scope 1 & 2) van 336,316 ton van CO2e in FY13 tot 276,938 ton van CO2e in FY15, die neerkomt op een verlaging van ongeveer 17,7% (zie link, pagina 109). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om binnen 5 jaar tenminste 20% van de jaarlijkse 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering te verkleinen? Dell heeft gecommitteerd aan haar absolute wereldwijde uitstoot van broeikasgassen met 50% tegen 2020 te verminderen (referentiejaar 2012) (zie link, pagina 7). Bron
4. Publiceert het merk (bedrijf) een 'CO2-voetafdruk' die ook de toeleveranciers in de productieketens omvat en heeft het merk een actief beleid om deze te verkleinen? Dell meldt de uitstoot van broeikasgassen voor 95% van de supply chain (aangekocht goederen). Zij vertegenwoordigen 2.035,717 tonnen CO2e FY 15. Echter Dell de rapportage over de uitgevoerde maatregelen ter vermindering van klimaat uitstoot in de productieketen moeten specifieker zijn (zie link, pagina 12 & 109). Bron
5. Is tenminste 35% van het elektriciteitsverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind- en zonne-energie? In FY15 bedroeg het totale niveau van Dell gebruik van hernieuwbare energiebronnen 38,4%. Maar, alleen 0,02% duidelijk kan worden geïdentificeerd als nieuw gegenereerde hernieuwbare energie (on-site zonne-energie). Voor het overige hernieuwbare energie aanbod (voornamelijk RECS (USA)) type, bron en additionaliteit niet duidelijk genoeg is opgegeven (zie link, download "Climate Change 2015"). Bron
6. Voldoen alle nieuwe producten van het merk (bedrijf) aan de eisen voor energie efficientie zoals Energy Star (waar van toepassing)? Dell is een Energy Star-partner en heeft vele producten die voldoen aan de Energy Star-eisen, maar niet alle (zie link, pagina 44 & 45). Bron

Vragen over Milieubeleid

3 uit 19
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) PVC uitgebannen in alle nieuwe producten? Dell stelt dat het werkt op het wegwerken van zowel PVC als BFR van producten. Echter, PVC en BFR zijn niet afgeschaft uit alle nieuwe producten (zie link, pagina 54 & 55). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) BFR's uitgebannen in alle nieuwe producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) al tenminste 2 van de 3 groepen verdachte chemicaliën (beryllium, antimonium en phthalaten) uitgebannen in alle nieuwe producten? Dell is bezig met het afbouwen van ftalaten en antimoon, maar dat proces nog niet voltooid. Beryllium wordt beschouwd voor een toekomstige fase uit alleen (zie link, bladzijde 53-55). Bron
4. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de assemblage van haar producten? Dell vermeldt niet of benzeen en n-hexaan in de volledige productieketen verboden zijn (zie link, bladzijde 53-55). Bron
5. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de gehele productieketens?? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
6. Publiceert het merk (bedrijf) een 'voetafdruk' van het totale materiaalgebruik, of de voetafdruk voor ieder type product, en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te verminderen? Dell implementeert verschillende maatregelen ter verbetering van haar jaarlijkse materiële voetafdruk, maar publiceert geen haar jaarlijkse materiële voetafdruk, of als alternatief materiaal voetafdrukken voor elk verkocht product. Dell publiceert alleen de klimaat voetafdruk voor een aantal van haar producten. Bron
7. Biedt het merk opladers optioneel aan bij het product? Dell maakt geen melding over het aanbieden van de lader als optioneel op de producten. Bron
8. Is minimaal 10% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen, en volgt het merk (bedrijf) een tijdspad om dit in 2025 tot minimaal 25% te op te voeren? Dell meldt dat 11,7 miljoen pond van post-consumer gerecycled kunststof werden verwerkt in haar producten, maar het totale percentage van gerecycled plastic in vergelijking met de totale kunststof gebruik wordt niet vermeld (zie link, pagina 47-48). Bron
9. Is minimaal 20% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? Dell implementeert verschillende maatregelen met betrekking tot meer duurzame verpakking, zoals het streven naar alleen 100% recyclebaar of composteerbare bronmateriaal voor de verpakking. Maar, jaarlijkse verpakking volumes/gewichten per materiaalsoort worden niet gepubliceerd (zie link, pagina 38-52). Bron
11. Biedt het merk (bedrijf) een inzamelingsservice voor oude producten en is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 5% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? Dell meldt een wereldwijd cumulatieve nemen terug volume van 642.5 miljoen kilogram sinds het jaar van de basislijn van de FY08. Het is echter niet duidelijk hoe dit nummer zich verhoudt tot het gewicht van jaarlijks verkochte producten (zie link, pagina 56 & 110). Bron
12. Is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 10% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 11. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de levensduur van producten te verlengen, zoals door het aanbieden van een langere garantietermijn of eenvoudige reparatie met het eenvoudig kunnen bestellen van reserve-onderdelen? Dell verklaart ze zijn het ontwerpen van producten met het milieu in het achterhoofd, maar dien alleen keuze voor materialen, recycling nadat de producten gebroken zijn en energie-efficiëntie. Verlenging van de levensduur van producten wordt niet vermeld (zie link, pagina 41-49). Bron
14. Gebruikt het merk (bedrijf) vervangbare batterijen in alle draagbare apparaten? Dell vermeldt het gebruik van vervangbare batterijen in een aantal van haar producten, maar het is niet duidelijk of deze alle van hen bevatten. Bron
15. Biedt het merk (bedrijf) online reparatiehandleidingen voor alle producten? Online reparatie handleidingen voor Dell-producten worden geleverd via iFixit. Bron
16. Garandeert het merk (bedrijf) de beschikbaarheid van reserve-onderdelen en software-updates voor alle producten tot tenminste drie jaar na het eind van de productie? Dell biedt reserveonderdelen voor veel van haar producten, maar het is onduidelijk hoelang de levering van deze en software-updates beschikbaar na einde van de productie. Bron
17. Biedt het merk (bedrijf) tenminste drie jaar garantie op alle producten? Dell-producten hebben een beperkte garantieperiode van 90 dagen en 5 jaar. Dus hebben niet alle producten een garantie van 3 of meer jaar. Bron
18. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk(ken) te minimaliseren, te verlagen of te compenseren? In FY15 gebruikt Dell 1,497,000 m3 water. In FY13 bedroeg de water voetafdruk van eigen bewerkingen 1,757,000 m3. Dit vertegenwoordigt een instandhouding van ongeveer 15%. Dell rapporten uit te voeren maatregelen ter vermindering van water gebruiken in water-benadrukt dat regio's met 20% tegen 2020 (zie link, pagina 21-29, 109). Bron
19. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik waarin ook de belangrijkste leveranciers zijn opgenomen? Dell implementeert maatregelen ter vermindering van het gebruik van de water in de supply chain te realiseren en een overzicht van het gebruik van water voor 65% van haar leveranciers, die 237,720,000 m3 in FY 15 (zie link, bladzijde 21-39 & 109) bedroegen. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

5 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Publiceert het merk (bedrijf) regelmatig een geüpdatete lijst van smelterijen die in de eigen productieketen zijn geïdentificeerd? Dell publiceert een lijst van smelterijen, ingang van November 2014. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk beleid om alleen in te kopen van smelterijen die als conflictvrij zijn aangemerkt en heeft het merk dit al bereikt voor tenminste 1 metaal/mineraal? Dell-vermeldingen die naar het doel van verantwoordelijk sourcing werkt, maar nog niet duidelijk opgeeft, of ten minste één metalen/mineralen kan worden beschouwd als volledig conflictvrije (zie link, pagina 34 & 35). Bron
3. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste één initiatief dat de dringende oproep adresseert om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Dell is een partner van de 'IDH Tin Working Group"(zie link, pagina 32 & 35). Bron
4. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste twee initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Dell is ook een lid van de conflictvrije Sourcing programma (GBVB). Bron
5. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste drie initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Dell is ook een lid van de ' Publiek-Private Alliance (PPA) voor Responsible Trade van mineralen '. Bron
6. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste vier initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Dell maakt geen melding van lidmaatschap bij andere geviseerde initiatieven (zie link, pagina 34 & 35). Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: Geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Dell maakt gebruik van de EICC Code of Conduct (CoC) voor haar leveranciers, waarin alle normen worden genoemd (zie link). Ook in de 'rechten van de mens en arbeid beleidsverklaring' voor haar eigen werknemers vallen alle deze normen (zie link, volgende vraag). Bron
8. Bevat de Code of Conduct minimaal drie van de volgende arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal, 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten door de wet worden beperkt? In het EICC CoC: 1. niet genoemd; 2. Nee, maximale week werken is 60 uur, 'behalve in noodgevallen en ongebruikelijke situaties'; 3. Nee, alleen wettelijk minimumloon; 4. Nee, vrijheid van vereniging is genoemd, maar niets gevonden over situaties waarop dit recht is beperkt door de wet. De normen voor zijn eigen operaties zijn zelfs nog zwakker. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Dell biedt een lijst met 95% besteden en toets supply chain partners. Deze lijst omvat echter niet de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten van Dell. Bron
10. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband, waarin bedrijfsonafhankelijke NGO's of vakbonden zijn vertegenwoordigd, om arbeidsomstandigheden te verbeteren en dat onafhankelijke controles uitvoert, of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Dell is een lid van de EICC, maar maatschappelijke organisaties hebben een beslissende stem in dit initiatief geen (zie link, pagina 34 & 35). Bron
11. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 95% van de produktiebedrijven gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Dell audits alle leveranciers die vertegenwoordigen 95% van zijn productie aan een twee-jarige cyclus besteden. In FY15 onderging 144 van de faciliteiten van de leverancier audits. Dell publiceert een lijst van schendingen van de kern, zoals lange werktijden. Maar, de schendingen niet zijn opgegeven verder (dat wil zeggen met betrekking tot mondiale regio of remedie maatregelen) (zie link, pagina 31-36). Bron
12. Voldoet tenminste 25% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? Dell rapporteert niet of ten minste 25% van haar laatste fabricagestadium productiefaciliteiten in hoge risico landen voldoen aan haar arbeidsnormen (zie link, bladzijde 31-36). Bron
13. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct, inclusief een leefbaar loon? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12. Bron