Rank a Brand

Hoe duurzaam is Speedo?

Speedo & duurzaam


Speedo logo
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 6 uit 31

Samenvatting duurzaamheid

Speedo heeft het D-label behaald, omdat het merk een begin heeft gemaakt met het in acht nemen van duurzaamheid in de bedrijfsvoering. Met de behaalde score is Speedo (en merkeigenaar Pentland Group) koploper in de sector surf, strand & badmode. Dat zegt helaas niet veel, omdat de hele sector vooralsnog slecht presteert. Speedo heeft een punt behaald voor het zetten van eerste stappen richting het terugdringen van de CO2-uitstoot. Ook heeft het merk enkele punten behaald voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden in de fabrieken waar de producten worden gemaakt. Hiervoor heeft Speedo een gedragscode ingevoerd die betere standaarden voor de werkers moet bewerkstelligen. Bovendien is het merk lid van de Ethical Trading Initiative (ETI), wat laat zien dat Speedo bereid is de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Desondanks is er nog veel te doen voor Speedo. Het merk kan meer punten halen door de CO2-uitstoot te verminderen, door groene stroom en milieuvriendelijkere materialen te gebruiken en door zich nog meer in te zetten voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

Merkhouder: Pentland Group
Hoofdkantoor: Nottingham, England
Sector: Surf, strand & badmode
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: Pentland Group, Bags, Pants

Weet je meer over duurzaamheid & Speedo?

Speedo Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 17 September 2015 door Ype
Laatst gecontroleerd: 13 September 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Speedo heeft verschillende maatregelen voor bescherming van het klimaat, zoals energie-efficiëntiemaatregelen in haar kantoor gebouw of zakenvluchten vermijden indien mogelijk. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Pentland groep (merk eigenaar van Speedo) totale klimaat voetafdruk van eigen activiteiten daalde van 46,251 ton CO2 in 2013 tot 42,234 ton CO2 in 2014. Dit vertegenwoordigt een daling van ongeveer 8,7% (zie link, pagina 21). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Pentland heeft contracten voor een deel van haar merken te nemen van de voorwaarde dat alle zijn elektriciteit afkomstig van hernieuwbare of meer duurzame bronnen, maar het is niet duidelijk waar deze hernieuwbare energie is afkomstig van (zie link, pagina 21). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Pentland noemt het heeft een doel om hun CO2-uitstoot te verminderen, maar geeft niet het streefpercentage of het streefjaar (zie pagina 21). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Pentland vermeldt dat zij leveranciers voor milieu-efficiëntie van hun productiefaciliteiten (zie link, pagina 7) aanmoedigen. Echter, tot nu toe niet Pentland verslag over uitgevoerde beleidsmaatregelen en resultaten. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Speedo noch Pentland groep communiceren concrete informatie met betrekking tot het totale gebruik van voorkeur grondstoffen zoals biologisch katoen of gerecycled polyester. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) haar milieubeleid gepubliceerd dat betrekking heeft op de 'natte processen' in de productieketen, zoals het bleken en verven van stoffen? Pentland groep heeft haar beperkte stoffen lijst gepubliceerd en implementeert verschillende maatregelen ter beperking van het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen, maar rapporteert niet op tastbare resultaten van haar beleid (zie link, pagina 18). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Pentland heeft verboden het gebruik van d.w.z. ftalaten, alkylfenolen, verschillende brandvertragers, verschillende azokleurstoffen in de vervaardiging van haar kleding. Echter, Pentland rapporteert niet of ten minste één verdachte chemische groepen kunnen worden beschouwd als volledig uitgeschakeld in de gehele productieketen (zie link, pagina 6-14). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Pentland verklaart dat zij reduce, reuse recycle en verpakking, zoals ontwerpen herbruikbare verpakkingen en 60% van de plastic zakken zijn 33% gerecycled materiaal. Maar zij niet meldt op de jaarlijkse resultaten van zijn verpakking consumentenbeleid (zie link, pagina 16 en 22). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Pentland groep communiceert een afvalvermindering beleid (zie link, bladzijde 23), maar rapporteert niet de algehele prestaties. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Pentland of Berghaus rapporteert niet of de terugkeer of weder gebruik van kleding door haar klanten wordt aangemoedigd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

5 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Speedo heeft een Code van arbeidsnormen voor leveranciers waar alle normen worden genoemd. Pentland (de merk eigenaar van Speedo) is ook een lid van ETI. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? Ja, juridisch bindend arbeidsverhoudingen (zie punt 9); 2. Ja, de maximale werkweek van 48 uur, overuren (max 12 uur) is vrijwillig (punt 2); 3. Ja, levende lonen worden betaald (punt 1). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt vermeld, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van wet beperkingen (zie punt 8). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Speedo noch Pentland biedt een belangrijke lijst van directe leveranciers op haar website. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consumenten verantwoordelijk keuzes te maken. Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Pentland groep is een van de oprichters van de ethische handel-initiatief (ETI). Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Pentland is een lid van ETI, wat betekent dat vakbonden en/of zakelijke-onafhankelijke NGO's een formele en co-beslissende stem binnen het initiatief hebben en mede verantwoordelijk voor de integriteit en de geloofwaardigheid van het initiatief zijn. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Pentland groep implementeert beleidsmaatregelen ter verbetering van arbeid praktijken op haar kleding fabrikanten (zie link, bladzijde 29), namelijk haar betrokkenheid bij het programma beter werk. Echter, tastbare resultaten, zoals de lonen verhoogd of werktijden daalde, worden niet gerapporteerd. Bron
8. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Pentland groep verslagen op fabriek controle, maar rapporteert niet op tastbare resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar leveranciers (zie link, pagina's 25-29). Bron
9. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Pentland noch Speedo openbaar verslag resultaten of de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar leveranciers, die zijn geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen. Bron
10. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Pentland groep implementeert beleidsmaatregelen ter verwezenlijking van de betaling van leefloon op haar kleding fabrikanten binnen de Code of Conduct en als onderdeel van ETI (zie link, pagina 26). Tastbare resultaten zijn echter nog niet gerapporteerd. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Pentland noch Speedo openbaar verslag duidelijke resultaten van haar beleidsmaatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in haar stof-fabrikanten. Bron
13. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Pentland noch Speedo openbaar verslag over de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar leveranciers, die zijn geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen. Bron