Rank a Brand

Hoe duurzaam is Reef?

Reef & duurzaam


Reef
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 5 uit 31

Samenvatting duurzaamheid

Reef heeft het D-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Het merk heeft punten gekregen vanwege het rapporteren van maatregelen om CO2-uitstoot te verminderen en het publiceren van een Code of Conduct voor toeleveranciers. Desondanks blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Reef zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: VF Corporation
Hoofdkantoor: Carlsbad, CA, USA
Sector: Surf, strand & badmode
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: VFC, Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Shoes

Weet je meer over duurzaamheid & Reef?

Reef Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 13 September 2015 door Charlie
Laatst gecontroleerd: 13 September 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? VFC (merk eigenaar van Reef) heeft verschillende beleidsmaatregelen genomen om redcue haar CO2-uitstoot, zoals de installatie van meer efficiënte verlichting en HVAC-systemen, verlichting sensoren, variabele snelheidsregelaars, goede isolatie en timers. Daarnaast, heeft Reef als een dochteronderneming van VFC met behulp van zonne-buizen en energie efficiënte verlichting in de kantoren. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? VFC heeft haar klimaat voetafdruk van eigen bewerkingen van 288,985 ton CO2 verminderd in 2010 (zie link, p.49) tot 287,136 ton CO2 in 2013 (zie link, vorige vraag). Dit vertegenwoordigt een daling van ongeveer 0,7%. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? VFC Staten te streven naar volledig worden aangedreven door hernieuwbare energie binnen zijn bedrijf. Ook VFC meldt, dat in Duitsland 50%, en op haar internationale hoofdkantoor in Zwitserland 100% van hernieuwbare energie is afkomstig. Maar, het totale aandeel van hernieuwbare energie afkomstig zijn en of de hernieuwbare energie gekocht kan worden beschouwd als extra zijn niet opgegeven. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? In 2015, VF is van plan om zijn absolute uitstoot met slechts 5 procent onder 2009 uitgangswaarde verlagen. Dit omvat waardeketen uitstoot na eigen operatiosn. Echter, zou dit doel af te sluiten na dit jaar, en er is geen sprake van een doel na 2015. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? VFC evalueert de BKG gevolgen van haar gecontracteerde fabrieken, en werkt aan bewustwording van koolstof gebruik in haar leverancier base. Voor 2013 rapporteert VFC een geschatte waarde van 1.162,445 ton CO2. VFC streeft naar een vermindering van de voorziening ketting uitstoot met 10% per geproduceerde 2015 (basisjaar 2009) eenheden. Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Rif noemt het gebruik van milieuvriendelijke 'preferred' alternatieven voor leer en rubber, zoals gerecyclede PET-kunststof, gerecycled rubber, hennep en jute vervangen, maar het is niet duidelijk welk percentage van het totale volume dit vertegenwoordigt. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) haar milieubeleid gepubliceerd dat betrekking heeft op de 'natte processen' in de productieketen, zoals het bleken en verven van stoffen? VFC uitgevoerd zijn Chem-IQ programma op select fabrieken in 2013 teneinde het scherm meer dan 1.000 chemicaliën uit 102 fabrieken en met succes verwijderd 68 tonnen chemicaliën niet mijn voorkeur van VFC de toeleveringsketen. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Reef rapporteert niet of ten minste één verdachte chemische groep, zoals ftalaten of Geperfluoreerde chemicaliën, kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd van de gehele productie. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Reef rapporteert niet of ten minste drie verdachte chemische groepen, zoals ftalaten of Geperfluoreerde chemicaliën, kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd van de gehele productie. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? VFC communiceert een consumentenverpakkingen vermindering beleid, maar de algehele prestaties niet melden. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? VFC implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de gegenereerde afval, zoals duurzame inkoop en het gebruik van gerecycleerde materialen, en verslagen een totale afval materiële voetafdruk van 69,965 Mtons. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? VFC rapporteert niet of de terugkeer of weder gebruik van kleding door haar klanten rif wordt aangemoedigd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen in VFC van Global Compliance beginselen worden genoemd (zie link, pagina 1 & 2). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. niet genoemd; 2. maximale wekelijkse arbeidstijd van 60 uur, niet duidelijk of overuren is vrijwillig; 3. juridische minimumloon, in plaats van een leefbaar loon wordt genoemd (zie link, pagina 1 & 2). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Vrijheid van vereniging is genoemd, maar niets gevonden over situaties waarin deze recht is beperkt door de wet (zie link, pagina 2). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? VFC deze informatie niet vrijgeven als het wordt bekeken om commercieel gevoelig (zie link, pagina 6). Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? VFC verslagen samenwerking met eerlijke arbeid Association (FLA), maar als een categorie B licentiehouder alleen. VFC verwijst naar het certificeringsysteem WRAP, maar het is niet duidelijk welk percentage van fabrieken/jaarlijkse volume is gecertificeerd. Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 5. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? VFC implementeert zijn de derde weg-programma op strategische leveranciers om praktijken, en bijvoorbeeld, te verlagen van absenteïsme van de werknemers. Resultaten zoals verbeterde efficiëntie door 23% voor het snijden, 41% voor het naaien en 52% voor afwerking en product gebreken daalde met 8,5%, maar niet met betrekking tot betere arbeidsomstandigheden zelf. Bron
8. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? VFC stelt om al haar Tier 1 leveranciers (zoals naaien, snijden, borduren, zeefdruk, wasserette) controleren. Echter, de verstrekte informatie over de resultaten van de audit zijn niet specifiek genoeg. Bron
9. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
10. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? VFC rapporteert aan nauw samenwerken met NGO partners, fabriek eigenaren en werknemers leefloon en veiliger, efficiënter productiepraktijken voor succes op lange termijn te bevorderen. Duidelijke resultaten van de respectieve maatregelen zijn niet echter nog gerapporteerd. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? VFC staat om te controleren al haar 2de fase leveranciers (zoals stof molens of leerlooierijen) maar rapporteert niet op de resultaten van haar beleid inzake arbeidsvoorwaarden voor het weefsel productie fasen. Bron
13. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12. Bron