Rank a Brand

Hoe duurzaam is Quiksilver?

Quiksilver & duurzaam


Quiksilver-logo
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 2 uit 31

Samenvatting duurzaamheid

Quiksilver heeft het E-label gekregen. Quiksilver behaalt bij ons de laagst mogelijke score in duurzaamheid omdat het merk geen concreet beleid bekend maakt voor klimaat, milieu of arbeidsomstandigheden bij productie in lage lonen landen. Voor ons als welwillende consumenten blijft het dus onduidelijk of Quiksilver zich wel of niet inzet voor duurzaamheid.

Merkhouder: Quiksilver, Inc.
Hoofdkantoor: Huntington Beach, CA, USA
Sector: Surf, strand & badmode
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Quiksilver, Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Jeans, Dress, Shoes

Weet je meer over duurzaamheid & Quiksilver?

Quiksilver Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 13 September 2015 door Petra S.
Laatst gecontroleerd: 13 September 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Quiksilver Inc neemt een aantal maatregelen om het klimaat voetafdruk te verminderen, zoals het overschakelen van papieren naar elektronische facturen, compenseert de uitstoot, het verhogen van de efficiëntie van de verpakking / transport, vervoer per trein, en recycling. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Hoewel Quiksilver verklaart zij zich inzet om te evalueren en de ecologische voetafdruk te verminderen, zijn er geen specifieke doelen of nummers te vinden op haar website. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Quiksilver Inc. communiceert niet haar hernieuwbare energie-beleid via haar website. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de consument verantwoordelijk keuzes kan maken. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Zie opmerking klimaatverandering vraag 2. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Quiksilver Inc. communiceert niet een beleid ter vermindering van de CO2-uitstoot in de supply chain die buiten eigen operaties op haar website. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Quiksilver Inc. stelt dat haar leveranciers worden aangemoedigd de milieueffecten van hun activiteiten te verminderen. Maar Quiksilver Inc. niet alle informatie over milieubeleid van het merk, communiceren, als die er is, op hun websites. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de consument verantwoordelijk keuzes kan maken. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) haar milieubeleid gepubliceerd dat betrekking heeft op de 'natte processen' in de productieketen, zoals het bleken en verven van stoffen? Quiksilver Inc. vermeldt dat het zich aan de REACH-normen houdt, maar dit niet voldoende voldoet aan de criteria van deze vraag. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Quiksilver rapporteert niet of ten minste een chemische groep, zoals ftalaten of APEO, kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd van de gehele productie. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Quiksilver Inc. stelt om gerecycleerd papier en karton gebruiken voor de consumentenverpakking. Echter, Quiksilver niet rapporteren over de jaarresultaten van de verpakking consumentenbeleid. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Quiksilver Inc. stelt een aantal maatregelen, zoals het vervaardigen van boardshorts en bovenkleding, gemaakt van gerecycled polyester uit plastic flessen om het afvalmateriaal voetafdruk van haar merk terug te dringen. Echter, zijn tastbare geaggregeerde resultaten met betrekking tot de afvalstoffen voetafdruk niet openbaar gemaakt. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Quiksilver Inc. rapporteert niet of de terugkeer of weder gebruik van kleding door haar Quiksilver merk klanten wordt aangemoedigd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Quiksilver Inc heeft een Code of Conduct die alle normen bevat (zie link, pagina 1). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Niet genoemd; 2. Nee, leveranciers moeten voldoen aan toepasselijke wetten en voorschriften met betrekking tot de arbeidstijd, maar niet de maximale werkweek en overuren zijn opgegeven; 3. Nee, vermeldt het minimum- en juridische lonen maar niet leefloon. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen worden genoemd. Echter, Gedragscode Quicksilver Inc. maakt geen verwijzing naar middelen in het geval van de wet beperkingen parallel (zie link, pagina 2). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Quiksilver Inc. beschikt niet over een gepubliceerde lijst van directe leveranciers op haar website. Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Quiksilver Inc. communiceert niet alle informatie op die deel uitmaken van een collectieve initiatief voor de verbetering van arbeid rechten of de aankopen van arbeid-gerelateerde erkende leveranciers op haar website. Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 5. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Quiksilver Inc. rapporteert niet of beleidsmaatregelen op de levering van productie-installaties worden uitgevoerd om betere arbeidsomstandigheden met betrekking tot het product en / of productieproces kwaliteit te bereiken. Bron
8. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Quiksilver Inc. niet publiekelijk duidelijke resultaten van haar beleid maatregelen te melden aan de arbeidsomstandigheden te verbeteren bij zijn fabrieken leveren. Bron
9. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Quiksilver Inc. niet openbaar verslag over de resultaten van haar beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren bij zijn leveranciers, die worden gecontroleerd door in aanmerking komende derden. Bron
10. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Quiksilver Inc. geeft geen concrete informatie over beleidsmaatregelen om de betaling van levende lonen vast te stellen op haar kleding fabrikanten. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Quiksilver Inc. niet publiekelijk duidelijke resultaten van haar beleid maatregelen te melden aan de arbeidsomstandigheden bij het weefsel fabrikanten te verbeteren. Bron
13. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Quiksilver Inc. niet openbaar verslag over de resultaten van haar beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren bij zijn leveranciers, die worden gecontroleerd door in aanmerking komende derden. Bron