Rank a Brand

Hoe duurzaam is Veja?

Veja & duurzaam


Veja
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 13 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Veja heeft op onze criteria voor duurzaamheid het C-label behaald. Veja behoort volgens ons daarmee tot de meer duurzame merken in de schoenen sector. Veja schoenen zijn fair-trade gecertificeerd waarbij goede arbeidsvoorwaarden gelden voor de makers van de schoenen. Ook gebruikt Veja biologisch katoen en natuurlijk rubber voor de schoenen. Op het gebied van klimaatverandering kan nog het merk nog wel wat verbeteren.

Merkhouder: Veja Fair Trade Sarl
Hoofdkantoor: Paris, France
Sector: Schoenen
Categorieën : Male, Female
Free Tags: Veja, Shoes, Boots, Sneaker

Weet je meer over duurzaamheid & Veja?

Veja Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 23 February 2015 door Mario
Laatst gecontroleerd: 23 February 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Veja heeft een beleid ter vermindering van de uitstoot van koolstof in hun methoden van transport, organisatie, productie en verpakking. Op de top gebruikt Veja groene elektriciteit op haar hoofdkantoor. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Veja heeft niet bekendgemaakt de koolstofvoetafdruk van eigen operaties. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Veja rapporteert aan het gebruik van elektriciteit uit ENERCOOP op haar hoofdkwartier. Het blijft echter onduidelijk of dit alle het electriciteit gebruik van Veja´s eigen operaties (magazijn, server webshop omvat). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Veja heeft een specifiek doel om haar eigen koolstofvoetafdruk operaties niet aangekondigd. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Veja communiceert niet een beleid ter vermindering van de CO2-uitstoot in de supply chain die buiten eigen operaties. Bron

Vragen over Milieubeleid

7 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? De meerderheid van grondstoffen verwerkt is gemaakt van voorkeur bronnen, zoals natuurlijke rubber, biologische katoen of gerecycled palstics. Het leder is echter niet synthetische, maar eco-gelooid en niet afkomstig van de Amazone. Een duidelijke verdeling van de gebruikte materialen moet nog worden gepubliceerd. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? Veja verklaart dat hoewel het is heel moeilijk om te controleren de lederen supply chain, die geen het leder is afkomstig van vee boerderijen in het Amazonegebied. Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Veja gebruikt alleen eco-gelooid leder gemaakt met plantaardige uittreksel zoals Acacia, dus geen chroom wordt gebruikt in het looien processen. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de schoenen? Veja van schoeisel is dat EU milieukeur gecertificeerd, wat betekent dat hoge normen worden gehandhaafd voor verantwoord gebruik van de chemische stof en water tijdens de productie. Deze certificering is van toepassing op de gehele collectie. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Veja rapporteert niet of ten minste 1 uit 11 verdachte chemische groepen, zoals Heide metalen of chloorfenolen kan worden beschouwd als volledig afgeschaft-out in de hele productieketen. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Veja rapporteert niet expliciet over resp. niet met behulp van PVC in hun producten hebben afgeschaft. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Veja biedt geen informatie over het gebruik van oplosmiddelen op basis chemische stoffen zoals lijmen. Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Veja implementeert verschillende maatregelen om het minimaliseren van de impact van de verpakking ervan, zoals met behulp van gerecycled en recycleerbaar karton of de grootte van de schoen-doos met een geringere in 2002 voor het optimaliseren van efficiëntie. Maar tastbare statistische resultaten met betrekking tot de verpakking materialen voetafdruk, met inbegrip van materialen voor draagtassen en scheepvaart verpakking, zijn niet openbaar gemaakt. Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Veja rapporteert niet over de jaarresultaten van de afvalvermindering beleid. Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Veja rapporteert niet, of de terugkeer of weder gebruik van schoenen door haar klanten wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

5 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Veja niet publiceren van een gedragscode op haar website. Echter, Veja volgt de Fairtrade standaard. Voor de Fairtrade standaard, zie link voor vragen 2 & 3 hieronder. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, juridisch bindende arbeidsverhoudingen; 2. Ja, maximale werkweek is 48 uur en overuren is maximaal 12 uur; 3. Ja, inzet voor de uitvoering van de betaling van levende lonen (zie link, p.9-11). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt vermeld, met verwijzing naar middelen voor de situatie van de wet beperkingen (zie link, p.9-11) parallel. Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Veja bepaalt de doelstelling om goed geïnformeerde en de controle over zijn gehele leer leverancier keten, van de koeien voeden en leefomstandigheden aan het looien van leer en stervensproces van de leer. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Veja biedt een cartografische applicatie die het meest waarschijnlijk dekt 90% van de totale productie Veja's. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Veja communiceert niet up-to-date informatie over die deel uitmaken van een collectieve initiatief of aankoop van een erkende leverancier, op haar website. Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Veja niet tastbare, up-to-date informatie over de maatregelen voor capaciteitsopbouw op zijn levering van productie-installaties voor betere arbeidsomstandigheden. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Veja gemeld te hebben gewerkt met een nieuwe leverancier voor de lente-zomer collectie 2014. Echter, aangezien de rapportage over 2009 geen nieuwe resultaten op sociale werden gepubliceerd. Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Veja meldt dat werknemers uit de partner fabriek werken met sinds 2005 verdiende 238 euro per maand in 2010, plus een premie is betaald aan het einde van het jaar. Per maand het loon was dus 16% hoger in vergelijking met het wettelijk minimumloon voor de schoenindustrie in Brazilië (205 €) in 2010. Echter, zijn gegevens niet ouder dan 2,5 jaar niet openbaar g Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Veja rapporteert over enkele maatregelen met betrekking tot de productie fasen voor rubber en leer. Ook de prijzen betaald voor wilde rubber en biologisch katoen voorraden worden gepubliceerd. Echter, up-to-date resultaten van het beleid voor goede arbeidsomstandigheden Veja's voor leer producenten en de stof productie fasen van spinnen tot de uiteindelijke s Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron