Rank a Brand

Hoe duurzaam is Veja?

Veja & duurzaam


Veja
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 6 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Veja heeft op onze criteria voor duurzaamheid het D-label behaald. Veja heeft daarmee de eerste stappen gezet richting een duurzamere bedrijfsvoering, maar moet er nog veel harder aan trekken. Veja scoort voornamelijk enkele punten door het gebruik van biologisch katoen en natuurlijk rubber voor de schoenen. Op het gebied van klimaatverandering kan het merk nog wel wat verbeteren. Ook over het algemeen kan Veja veel meer doen aan transparante informatie over de prestaties.

Merkhouder: Veja Fair Trade Sarl
Hoofdkantoor: Paris, France
Sector: Schoenen
Categorieën : Male, Female
Free Tags: Shoes, Boots, Sneaker

Weet je meer over duurzaamheid & Veja?

Veja Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 29 December 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 29 December 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Veja implementeert maatregelen ter vermindering van het klimaateffect van haar eigen activiteiten, zoals het gebruik van hernieuwbare energie op het hoofdkantoor. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Veja publiceert geen de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Veja communiceert voor het gebruik van groene elektriciteit uit ENERCOOP op zijn hoofdkwartier. Het blijft echter onduidelijk of dit alle het elektriciteitsgebruik van Veja eigen operaties (magazijn, server webshop omvat). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Veja heeft een specifieke doelstelling ter vermindering van de eigen verrichtingen klimaat voetafdruk niet aangekondigd. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Veja communiceert niet een beleid ter vermindering van de uitstoot van het klimaat in de supply chain die buiten de eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

4 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Veja gebruikt om sommige grondstoffen uit de mate-voorkeur voor haar producten, zoals natuurrubber, biologisch katoen of gerecycled kunststof. Maar Veja geeft niet een duidelijk procentuele aandeel over het totale gebruik van voorkeur materialen, een aandeel van meer dan 25% kan worden beschouwd als bepaalde echter. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? Veja communiceert dat hoewel het is heel moeilijk om te controleren de lederen supply chain, die geen het leer is afkomstig van vee boerderijen in het Amazonegebied. Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Veja communiceert niet openlijk een concreet beleid te beperken van chroom en andere schadelijke stoffen en vervuiling door leder looiprocédé hebben ondergaan. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de schoenen? Veja implementeert verschillende maatregelen ter beperking van het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen, maar rapporteert niet concrete resultaten van haar beleid. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Veja rapporteert niet of ten minste 1 uit 11 verdachte chemische groepen, zoals zware metalen of chloorfenolen kan worden beschouwd als volledig afgeschaft-out in de hele productieketen. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Veja rapporteert niet expliciet over hebben afgebouwd respectievelijk niet het gebruik van PVC in hun producten. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Veja biedt geen informatie over het gebruik van oplosmiddelen op basis chemische stoffen zoals lijmen. Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Veja implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de impact van de verpakking, zoals met behulp van gerecycled en recyclebaar karton of hebben de minimumgrootte van de schoenendoos in 2002 voor het optimaliseren van efficiëntie. Maar concrete statistische resultaten met betrekking tot de verpakking materialen voetafdruk, met inbegrip van ma Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Veja rapporteert niet over de jaarresultaten van de afvalvermindering beleid. Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Veja rapporteert niet, of de terugkeer of weder gebruik van schoenen door haar klanten wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Veja communiceert niet alle informatie over een leverancier Code of Conduct (CoC), maar alleen verwijst naar de sociale certificeringen van haar leveranciers ongeveer 8 jaar geleden. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Veja communiceert de doelstelling om te worden geïnformeerd en in controle van haar hele leer leverancier keten, van de koeien voeden en levensomstandigheden aan de zonnebank en stervende proces van het leder. Recente resultaten van de uitgevoerde maatregelen worden echter niet gespecificeerd. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Veja biedt een cartografische applicatie die het meest waarschijnlijk dekt 90% van de totale productie Veja's. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Veja communiceert niet up to date informatie over die deel uitmaken van een collectief initiatief of kopen bij een erkende leverancier. Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Veja biedt geen concrete en up-to-date informatie over capaciteitsopbouw maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten voor betere praktijken. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Veja gemeld te hebben gewerkt met een nieuwe leverancier voor de lente-zomer collectie 2014. Echter, aangezien de rapportage over 2009 geen nieuwe resultaten op sociale werden gepubliceerd. Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Veja meldt dat werknemers uit de partner fabriek werken met sinds 2005 verdiende 238 euro per maand in 2010, plus een premie is betaald aan het einde van het jaar. Per maand het loon was dus 16% hoger in vergelijking met het wettelijk minimumloon voor de schoenindustrie in Brazilië (205 €) in 2010. Echter, zijn gegevens niet ouder dan 2,5 jaar niet openbaar g Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Veja rapporteert over enkele maatregelen met betrekking tot de productie fasen voor rubber en leer. Ook de prijzen betaald voor wilde rubber en biologisch katoen voorraden worden gepubliceerd. Echter, up-to-date resultaten van het beleid voor goede arbeidsomstandigheden Veja's voor leer producenten en de stof productie fasen van spinnen tot de uiteindelijke s Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron