Rank a Brand

Hoe duurzaam is Timberland?

Timberland & duurzaam


Timberland_logo
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 14 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Timberland heeft het C-label behaald. Timberland behoort volgens ons daarmee tot de meer duurzame merken in de schoenen sector. Timberland heeft de CO2-voetafdruk sterk gereduceerd. Ook heeft het bedrijf een degelijk milieubeleid, zo gebruik Timberland 81% gerecycleerde of organische materialen voor de productie van schoenen. Op het gebied van arbeidsomstandigheden zijn er nog wel verbeterpunten. Timberland is op dit moment een van de meest duurzame keuzes in de schoenen sector.

Merkhouder: VF Corporation
Hoofdkantoor: Greensboro, NC, USA
Sector: Schoenen
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: VFC, Bags, Pullover, Shirts, Jackets, Jeans, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Timberland?

Timberland Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 6 October 2015 door Martje
Laatst gecontroleerd: 6 October 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

3 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Timberland heeft verschillende beleidsmaatregelen ter vermindering van de uitstoot van koolstof, zoals vermindering van hun vraag naar energie van werknemer reizen, investeren in hernieuwbare energie en aanpassing voorzieningen met energie-efficiëntie upgrades genomen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Timberland heeft haar klimaat voetafdruk van eigen bewerkingen van 17.514 ton CO2 in 2013 tot 15.874 ton CO2 verminderd in 2014. Dit vertegenwoordigt een daling van ongeveer 9,3%. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? In 2014, 16,7% van het totale energieverbruik van Timberland kwam hernieuwbare energiebronnen. Deze energie was gegenereerde on-site of lokaal afkomstig uit hernieuwbare energieleveranciers. Dit niet is opgegeven, of de hernieuwbare energie gekocht kan worden beschouwd als extra. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Zijn Timberlands doel te verminderen koolstof-uitstoot tegen 2015 met 50% over een 2006 basislijn voor Timberland van eigendom van en wordt geëxploiteerd faciliteiten, evenals de reis van de lucht van de werknemer. Dat maakt gemiddeld een reductiedoelstelling van 5% per jaar. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Timberland heeft koolstof-efficiëntiemaatregelen volgens de mondiale sociale Compliance programma (GSCP) koolstof module op zijn toeleverende fabrieken en verslagen ten uitvoer gelegd op resultaten. Timberland heeft ook een "groene Index" dat een raming voorziet de klimaateffecten die zijn gekoppeld aan materialen en fabricage buiten Timberland eigen operaties uitgevoerd. Bron

Vragen over Milieubeleid

8 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Timberland meldt het totale gebruik van ongeveer 81% van organische of gerecycleerde materialen van alle zijn schoeisel verzonden en ongeveer 18,8% (hier inclusief hernieuwbare naast gerecycleerd en organische grondstoffen in haar kleding) voor het jaar 2014. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? Timberland publiceerde een verklaring uit zeggend dat alle Braziliaanse leder leveranciers openbaar verbinden moeten aan de ondersteuning van een moratorium op eventuele verdere uitbreiding van het vee in de Amazone. Er is echter geen verslag over de resultaten van dit beleid. Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Timberland meldt dat 93% van leer van zilver komt of goud gewaardeerd leerlooierijen, volgens de Leer werken groep (LWG) systeem. Dit omvat het actieve gebruik van de behandeling van afvalwater op chroom en andere schadelijke stoffen. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de schoenen? VFC geïmplementeerd zijn Chem-IQ programma op Selecteer fabrieken in 2013 scherm meer dan 1.000 chemicaliën uit 102 fabrieken te verwijderen met succes 68 tonnen chemicaliën niet mijn voorkeur van VFC de toeleveringsketen. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Timberland noch VFC verslag of ten minste 1 uit 11 verdachte chemische groepen, zoals Heide metalen of chloorfenolen kan worden beschouwd als volledig afgeschaft-out in de hele productieketen. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Timberland rapport dat voor meer dan 98,2% van het schoeisel PVC wordt afgeschaft. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Timberland heeft bereikt een lichte vermindering van de uitstoot van Vos van 52,2 gram per paar in 2014 vs. 56,6 gram per paar in 2013.Timberland communiceert de streefwaarde van 42 gram in 2015. Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Timberland implementeert verschillende beleidsmaatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de verpakking ervan, zoals gebruik van gerecycleerde materialen voor de schoeisel-Loges en het gebruik van inkt op basis van water. Statistische resultaten met betrekking tot de verpakking materialen voetafdruk, met inbegrip van materialen voor vervoerder zakken en steriele verpakking van de scheepvaart, worden echter niet openbaar gemaakt. Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Timberland rapporteert niet over de specifieke jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval. Echter, merk eigenaar VFC implementeert meerdere maatregelen ter vermindering van de afvalstromen en verslagen over de totale jaarlijkse afval materiële voetafdruk. Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Timberland rapporteert niet, of de terugkeer of weder gebruik van kleding door haar klanten wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

3 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Timberland Code of Conduct werd vervangen door VF's termen van betrokkenheid en Global Compliance beginselen. Alle normen in VF Corporation van Global Compliance beginselen worden genoemd (zie link, pagina 1 & 2). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. niet genoemd; 2. Nee, maximale wekelijkse arbeidstijd van 60 uur, niet duidelijk of overuren vrijwillig is; 3. Nee, vermelding van juridische minimumloon, niet leefbaar loon (zie link, pagina 1 & 2). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Vrijheid van vereniging wordt genoemd, maar niets gevonden over situaties waarin dit recht wordt vastgelegd in de wet (zie link, pagina 2). Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Timberland resp. VF´s beleid ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden geldt ook voor lederen productiefasen zoals leerlooierijen. De lijst van de fabriek van Timberland omvat ook de leveranciers van deze leer. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Timberland publiceert de lijst van leveranciers per kwartaal, effectieve Q2 2015. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Timberland deelneemt aan een aantal van de MSI, zoals BSR en SA8000. Timberland communiceert niet welk percentage van de collectie komt uit SA8000 gecertificeerde fabrieken. Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? VFC implementeert zijn de derde weg-programma op strategische leveranciers om praktijken, en bijvoorbeeld, te verlagen van absenteïsme van de werknemers. Resultaten zoals verbeterde efficiëntie door 23% voor het snijden, 41% voor het naaien en 52% voor afwerking en product gebreken daalde met 8,5%, maar niet met betrekking tot betere arbeidsomstandigheden zelf. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Timberland afkomstig uit een totaal van 368 tier 1 & 2 leveranciers in 2014, 300 audits bij 284 leveranciers uitgevoerd en verstrekt gedetailleerde informatie over de resultaten van haar evaluatie. Het blijft echter onduidelijk of ten minste 90% van de Timberland productievolume voor 2014 kan worden beschouwd als gecontroleerd. Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Timberland staten, die volgens de VFC's (merkeigenaar) arbeidsnormen, 23% van de leveranciers werden aanvaard, 71% werden aanvaard te worden opgewaardeerd (ATBU), en 6% werden verworpen. Het is echter niet duidelijk welk deel van de productie is gecertificeerd (bijv SA8000) of anderszins onafhankelijk geverifieerd. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Timberland Staten om deel te nemen in een verscheidenheid van projecten ter bevordering van duurzame leefomgeving, zoals voedsel co-ops en onderwijs programma's in de Dominicaanse Republiek of gezondheidsklinieken in China en Vietnam. Het is echter niet gemeld, of levende loon betalingen zelf worden gerealiseerd in Timberland de toeleveringsketen. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Timberland omvat fase 2 leveranciers zoals molens of kleurstof huizen in de rapportage van de naleving van de leverancier. Timberland geeft echter niet haar rapportage over de bevindingen van de audit, en latere beleidsmaatregelen voor deze leveranciers. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron