Rank a Brand

Hoe duurzaam is ECCO?

ECCO & duurzaam


Ecco-logo
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 6 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Ecco heeft op onze criteria voor duurzaamheid het D-label behaald. ECCO heeft zelf een groot deel van de productie in handen, inclusief de leerlooierijen. Dat betekent dat ECCO veel invloed heeft op haar productie en dat is positief. Maar veel van onze vragen blijven onbeantwoord. Positief is dat ECCO bij de prodcutie steeds energie-efficienter wordt en ook de Gold certificering van de Leather Working Group heeft voor de looierijen. Voor de onbeantwoorde vragen is er meer transparantie en beleid van ECCO nodig. Help en geef ECCO een zetje!

Merkhouder: ECCO Sko A/S
Hoofdkantoor: Bredebro, Denmark
Sector: Schoenen
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Ecco, Bags, Shoes, Boots, Sneaker

Weet je meer over duurzaamheid & ECCO?

ECCO Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 25 March 2015 door Mario
Laatst gecontroleerd: 25 March 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? ECCO groep toont jaarlijks duidelijke verbeteringen in energie-efficiëntie op zijn eigen productielocaties. Het bedrijf gebruikt bijvoorbeeld zonne-verwarming en biogas uit afval op leerlooierijen. Zie jaarlijkse verslag 2014 bladzijde 47. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? ECCO publiceert geen de jaarlijkse CO2-voetafdruk in haar jaarverslag of website. Dus is het niet duidelijk of de beleidsmaatregelen daadwerkelijk geholpen verminderen de totale jaarlijkse CO2-uitstoot. ECCO onthult het relatieve gebruik van energie op de productiesites, maar heeft geen verslag over retail-activiteiten. Zie o.a. jaarverslag bladzijde 47. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? ECCO vermeldt verschillende groene energieprojecten in haar jaarverslag 2014, maar niet bekend welk deel van de totale operaties worden aangedreven door groene elektriciteit. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? ECCO vermeldt in haar jaarverslag 2014 en eerdere verslagen, geen doelstellingen ter vermindering van de CO2-uitstoot. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? ECCO eigenaar is van een aanzienlijk deel van de productie van leer en schoenen. ECCO toont duidelijke verbeteringen in de energie-efficiëntie van de productie van hun leer en schoenen. Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? ECCO vermeldt geen duidelijk beleid op hun website ter vervanging van leer en synthetische rubber met milieuvriendelijker materialen. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de consument verantwoordelijk keuzes kan maken. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? ECCO invoer ruwe huiden van dieren van over de hele wereld. ECCO vermeldt niet een beleid met betrekking tot Brazilië vee boerderijen die kunnen hebben bijgedragen tot ontbossing. Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? ECCO vermeldt dat 3 van de 4 van hun leerlooierijen goud gecertificeerd door de werkgroep van de leer zijn, en een zilver gecertificeerd is. Dit betekent dat hoge milieunormen voor chemische gebruik en water behandeling worden toegepast. Zie jaarverslag 2014, bladzijde 44. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de schoenen? ECCO beweert te 'vervangen chemicaliën met producten of systemen met minder gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk'. Het is niet duidelijk of ECCO heeft een beleid om te elimineren alle gevaarlijke chemische stoffen uit de hele levenscyclus van schoeisel productie. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? ECCO heeft een lijst van beperkte stoffen (RSL) voor de eindproducten. ECCO vermeldt echter niet of ten minste 1 uit 11 verdachte chemische groepen zijn verbannen uit de hele productieketen. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 9. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? ECCO vermeldt niet dat PVC de productieketen en eindproducten wordt afgeschaft. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? ECCO communiceert niet openlijk een beleid ter vermindering van oplosmiddelen op basis chemische stoffen in hun productie schoen. Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? ECCO rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van zijn verpakking consumentenbeleid. Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? ECCO implementeert verschillende maatregelen in verband met de afvalproductie in de gehele productieketen van eigen operaties en rapporteert statistische resultaten met betrekking tot haar afval, geproduceerd in gewichten (zie link, p.35-37). Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? ECCO rapporteert niet, of de terugkeer of weder gebruik van schoenen door haar klanten wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

2 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in het ECCO de Code of Conduct (zie link, p.2-4). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon?  1. niet genoemd; 2. geen, juridisch-set werktijden in het land van vraag worden vermeld; 3. Nee, minimale resp. industrie loon- en niet leefbaar loon wordt betaald (zie link, p.3). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? In het CoC van ECCO de vrijheid van vereniging is genoemd, maar niets gevonden over situaties waarin deze recht is beperkt door de wet (zie link, p.3). Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Het CoC van ECCO stelt dat er absoluut voor dat de Code of Conduct een integraal onderdeel van de gehele waardeketen is ECCO. Echter, ECCO maakt niet duidelijk als de Code of Conduct en daaruit voortvloeiende arbeidsomstandigheden beleid ook verder geldt omlaag de productieketen schoeisel, zoals vee boerderijen. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? ECCO heeft de lijst met eigen productiefaciliteiten met inbegrip van leerlooierijen onthuld. ECCO stelt dat elk van de 5 productiefaciliteiten 20% van ECCO de schoenen produceert. Dit suggereert dat er geen andere schoen leveranciers voor ECCO zijn. Zie jaarverslag, pagina 34. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? ECCO communiceert niet alle informatie over die deel uitmaken van een collectieve initiatief of aankoop van een erkende leverancier, op haar website. Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? ECCO biedt geen concrete informatie over capaciteitsopbouw maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten voor betere praktijken. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? ECCO rapporteert niet publiekelijk resultaten of de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar leveranciers. Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? ECCO rapporteert niet de resultaten van haar beleid van de arbeidsvoorwaarden voor de leer- en stof productie fasen. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron