Rank a Brand

Hoe duurzaam is Miu Miu?

Miu Miu & duurzaam


Miulmiulogo
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 3 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Miu Miu heeft op onze criteria voor duurzaamheid het E-label gekregen. Miu Miu behaalt bij ons de laagst mogelijke score in duurzaamheid omdat het merk geen concreet beleid bekend maakt voor klimaat, milieu of arbeidsomstandigheden bij productie in lage lonen landen. Voor ons als welwillende consumenten blijft het dus onduidelijk of Miu Miu zich wel of niet inzet voor duurzaamheid.

Merkhouder: Prada S.p.A.
Hoofdkantoor: Milan, Italy
Sector: Luxe merken
Categorieën : Female
Free Tags: Prada Group, Bags, Pullover, Jackets, Dress, Shoes

Weet je meer over duurzaamheid & Miu Miu?

Miu Miu Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 27 March 2017 door Bianca F.
Laatst gecontroleerd: 27 March 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Prada Group (merk eigenaar van Miu Miu) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van energieverbruik, met inbegrip van de vervanging van verwarming en airconditioning apparatuur in fabrieken in 2015, een project verlichting vervangen door energiezuinige LED verlichting, en streven naar het gebruik van 100% hernieuwbare energie (zie link, bladzijde 44). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Prada groep steeg zijn eigen operaties klimaat voetafdruk (Scope 1 & 2) van 65,744 ton CO2 in 2013 naar 80,551 ton CO2 in 2015, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 22,5% (zie link, bladzijde 44). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Prada groep rapporten over het gebruik van hernieuwbare energie voor een aantal van de faciliteiten en een beleid te verhogen dit gebruik tot 100% in een 'lange termijn plan', maar is niet duidelijk over het huidige totale aandeel van hernieuwbare energieverbruik en de bronnen van hernieuwbare energievoorziening (zie link, bladzijde 44). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Prada groep communiceert niet informatie over vermindering van de totale doelgroep voor de uitstoot van broeikasgassen van eigen activiteiten. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Prada groep communiceert niet een beleid ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Prada groep noemt dat alle leer wordt geleverd met een certificaat van oorsprong waarborgen van de naleving met haar beperkte stoffen lijst (RSL) en dat het voldoet aan alle relevante regelgeving, zoals het CITES, maar geeft niet aan welk percentage van het totale volume is ecologisch voorkeur (zie link, pagina 20). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? Prada groep communiceert niet enig beleid om te voorkomen dat het gebruik van leer uit ontboste gebieden van Amazon. Echter, Prada groep vermeldt dat in 2015, 18% van de leer van buiten Europa kwam (zie link, bladzijde 21). Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Prada groep communiceert niet openlijk een beleid ter beperking van chroom en andere schadelijke stof vervuiling veroorzaakt door leder looiprocédé hebben ondergaan. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) haar milieubeleid gepubliceerd dat betrekking heeft op de 'natte processen' in de productieketen, zoals het bleken en verven van stoffen? Prada groep implementeert maatregelen ter beperking van het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen, maar rapporteert niet de resultaten van haar beleid, en doet haar RSL niet gepubliceerd (zie link, bladzijde 22). Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Prada Groep rapporteert niet of een verdachte chemische groepen productie zijn genomen uit de productieketen. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Prada groep communiceert niet een plan voor de geleidelijke afschaffing van PVC in hun producten. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Prada groep communiceert niet een beleid ter vermindering van oplosmiddelen op basis chemicaliën bij de productie van hun schoen. Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Prada groep implementeert maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de verpakking, zoals het gebruik van gerecycled en FSC gecertificeerd papier. Bovendien concrete statistische resultaten met betrekking tot de consument verpakking materialen voetafdruk openbaar worden gemaakt (zie link, bladzijde 45). Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Prada groep implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de afval materiaal voetafdruk, zoals het minimaliseren van afval en recycling (zie link, bladzijde 45). Maar, concrete statistische resultaten met betrekking tot haar afvalmaterialen voetafdruk niet openbaar worden gemaakt. Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? In van de Prada groep bediend direct winkels post verkoopdiensten, met inbegrip van de zorg en reparatie worden aangeboden (zie link, bladzijde 29). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Prada groep beweert dat er een Code of Ethics, waarin minimumnormen voor leveranciers met betrekking tot de rechten van werknemers en arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van nultolerantie voor kinderarbeid en gedwongen arbeid (Zie koppeling naar vorige vraag, bladzijde 36). Echter kunnen niet deze specifieke normen worden gevonden in de Code of Ethics document beschikbaar op de website. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Prada groep beschikt niet over een lijst van directe leveranciers. Maar de groep rapporteert dat in 2015, van ongeveer 450 grondstoffen leveranciers, ongeveer 80% zijn gevestigd in Italië en 14% in Europa. Inkoop volumes zijn voorzien van leder, stoffen, garens en schoen bodems, die vertegenwoordigt 2/3 van de kosten van alle grondstoffen en halffabrikaten product (zie link, bladzijde 21). Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Prada groep communiceert niet alle informatie over die deel uitmaken van een collectief initiatief of kopen bij een erkende leverancier. Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Prada Group biedt geen concrete informatie over capaciteitsopbouw maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten voor betere praktijken. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Prada Groep rapporteert niet resultaten of de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten. In 2015, Prada groep niet aan externe bedrijven hebben gebruikt voor de uitvoering van audits met betrekking tot arbeidspraktijken in de gehele supply chain gemeld (zie link, pagina 50). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? De Prada Groep rapporteert niet op de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij haar leveranciers, die zijn geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen. Hoewel veel van de Prada groep leveranciers zijn gebaseerd in Europa, is het onduidelijk welk deel van het totale productievolume sociaal wordt gecontroleerd (zie link, pagina's 19-21). Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Prada Group biedt geen concrete informatie over maatregelen om de betaling van leefloon op haar directe leveranciers. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Prada Groep rapporteert dat ongeveer 80% in 2015, van ongeveer 450 grondstoffen leveranciers, zijn gevestigd in Italië en 14% in Europa. En 18% van haar leer is afkomstig van buiten Europa. Andere grondstof-inkoop volumes zijn ook beschikbaar. Maar, resultaten van het sociaal beleid voor de productiefasen worden niet geleverd (zie link, bladzijde 21). Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron